Orașul Căușeni
Administrația Publică
Relații cu Publicul
Informație Utilă
Arhiva Site-ului

Deciziile Consiliului Orășenesc Căușeni din 27.12.2016


Categoria: Relații cu Publicul » Decizii       Data: 20-01-2017, 14:19

                                  DECIZIA nr. 15/3

                                    din 27 decembrie 2016

 

Cu  privire  la permiterea

schimbării  destinaţiei terenurilor 

 

      Avînd  în vedere cererea cet. (informație confidențială despre persoană) cu nr. de înregistrare 02/1-25-1229  din data de 31.10.2016,

În conformitate  cu Legea nr. 26 din 04.03.2010 privind  Zona  Economică Lideră ,,Bălți,,

cu atr. 52(b), 54  din  Legea  privind  principiile urbanismului şi amenajării teritoriului  nr.35-XIII  din  17.05.1996,

în temeiul art.13 (1-3) din Legea privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale nr.317-XV din 18.07.2003,

cu atr.3(1) ,7, 10(1), 2, 14(2), atr.19(3), 20(5) din Legea privind administraţia publică locală 436-XVI din 28.12.2006, Consiliul orăşenesc Căuşeni  DECIDE:

 

  1. Se abrogă Decizia Consiliului orășenesc Căușeni nr.10/3 din 25 noiembrie 2016 ,,Cu  privire  la permiterea schimbării  destinaţiei terenurilor,,.
  2.  Terenurile cu  nr. cadastrale  2701209274 cu suprafața de 2,0 ha și nr. cadastral 2701209271   cu suprafața de 3,5 ha  se află în intravilanul or. Căușeni și n-au făcut parte din extravilan, conform art.39 din Codul Funciar al Republicii Moldova, sunt terenuri cu destinația construcții locative.
  3. Se schimbă modul de folosință a terenurilor cu nr. cadastrale  2701209274 cu suprafața de 2,0 ha și nr. cadastral 2701209271   cu suprafața de 3,5 ha în terenuri pentru construcții.
  4. Se intervine către Oficiului Cadastral Teritorial Căușeni să efectuieze modificările în registrul bunurilor imobile conform Deciziei date.
  5. Prezenta Decizia se comunică:

       - cet. (informație confidențială despre persoană);

         - Primarului oraşului Căuşeni Grigore Repeșciuc;

         - Specialistului primăriei or. Căușeni Vasile Boiștean;

         - Oficiului Teritorial Căuşeni al Cancelariei de Stat a Republicii Moldova;

          - Populaţiei oraşului prin intermediul mijloacelor de comunicare în masă şi afişare.

 

                 PREŞEDINTELE

                     ŞEDINŢEI:                                                                                       

                 Tatiana Dragulea                            CONTRASEMNEAZĂ:

                                                       SECRETARUL CONSILIULUI  ORĂŞENESC           

                                                                            Ala Cucoş-Chiseliţa                         


Adrese Utile

Guvernul Republicii Moldova

Presedintia Republicii Moldova

Parlamentul Republicii Moldova

Pagina Oficiala

Proiectul de Sustinere a Autoritatilor Locale din Moldova

Meteo Căușeni


Curs Valutar