Orașul Căușeni
Administrația Publică
Relații cu Publicul
Informație Utilă
Arhiva Site-ului

Deciziile Consiliului Orășenesc Căușeni din 09.12.2016


Categoria: Relații cu Publicul » Decizii       Data: 20-01-2017, 13:06

DECIZIE nr. 11/1

din  09 decembrie  2016

 

Cu privire la opurtunitatea activității Centrului orășenesc de

 resocializare și reintegrare a copiilor aflați în dificultate

-delicvenți din familii social-neadaptate ,,ALTER EGO,,

 

Avînd în vedere:

Decizia  nr.4/1 din 13.03.2001 a Consiliului Municipal Căușeni ,, Cu privire la fondarea centrului de reabilitare socială a copiilor din familiile social neadoptive din mun. Căușeni și susținerea lui financiară,

Acordul dintre fondul de investiții sociale din Moldova și Agenția de implementare din 19.03.2002,

Memorandum semnat între Primăria or. Căușeni și Fondul de Investiții Sociale din Republica Moldova (FISM)

           În  temeiul  art. 14 (2), lit.c) 19, 20 (5)  din Legea privind administraţia publică locală, nr.436-XVI din 28.12.2006, Consiliul orăşenesc Căușeni  DECIDE:

 

1.Se consideră neoportună  activitatea Centrului orășenesc de resocializare și reintegrare a copiilor aflați în dificultate -delicvenți din familii social-neadaptate ,,ALTER EGO,, .

2.Se abrogă pct.2, 3, 4, 5 a Deciziei nr.4/1 din 13.03.2001 a Consiliului Municipal Căușeni ,,Cu privire la fondarea centrului de reabilitare socială a copiilor din familiile social neadoptive din mun. Căușeni și susținerea lui financiară,,.

3.Prezenta Decizie se comunică:

-         Primarului or. Căușeni Grigore Repeșciuc;

-    Oficiului Teretorial Căușeni al Cancelariei de Stat a Republicii Moldova;

-         Populației orașului prin intermediul mijloacelor de comunicare în masă şi afişare.

 

 

                 PREŞEDINTELE

                     ŞEDINŢEI:                                                                                       

                    Oleg Cuciuc                              CONTRASEMNEAZĂ:

                                                       SECRETARUL CONSILIULUI  ORĂŞENESC           

                                                                            Ala Cucoş-Chiseliţa                                                     

 

  DECIZIE nr. 11/2

    din 09 decembrie 2016

 

Cu privire la aprobarea listei beneficiarelor cărora

li se repartizează lemne de foc și brichete de foc

 

       Avînd în vedere cererile cetăţenilor,

în conformitate art. (13), (1,3) din  Legea privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi lociale nr. 317-XV din 18.07.2003,

art. 3, 10(1) (2), 14(1), (2), din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, Consiliul orăşenesc Căuşeni DECIDE:

 

  1. Se aprobă lista  beneficiarelor  cărora li se repartizează lemne de foc a cîte 1m3, conform anexei  nr.1 parte integrantă a prezentei Decizii.
  2. Se aprobă lista  beneficiarelor  cărora li se repartizează a cîte 1(un) sac de brichete de foc, conform anexei  nr.2 parte integrantă a prezentei Decizii.
  3.  Controlul asupra executării prezentei Decizii îi revine Primarului or. Căuşeni Grigore Repeşciuc.
  4. Prezenta Decizie se comunică:

- Primarului or. Căuşeni Grigore Repeşciuc;

- Oficiului Teritorial Căuşeni al Cancelariei de Stat a Republicii Moldova;

-Populaţiei oraşului Căuşeni prin intermediul mijloacelor de comunicare în masă şi afişare.

 

                 PREŞEDINTELE

                     ŞEDINŢEI:                                                                                       

                    Oleg Cuciuc                              CONTRASEMNEAZĂ:

                                                       SECRETARUL CONSILIULUI  ORĂŞENESC           

                                                                            Ala Cucoş-Chiseliţa    

 

DECIZIE nr. 11/3

din 09 decembrie 2016

 

 

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

din fondul de rezervă

 

În conformitate cu  pct. 4 lit. c), o) din Regulamentului de utilizare a mijloacelor fondului de rezervă al bugetului orăşenesc, aprobat prin Decizia Consiliului orăşenesc nr. 13/3 din 08.12.2006,

în conformitate cu art. 18(2), 26(2) lit.c), (3) din Legea privind finanţele publice locale nr. 397-XV din 16.10.2003,

în temeiul art. 5(1), 7, 9, 14(1), (2), 20 (5) din Legea privind administraţia publică locală, nr. 436-XVI din 28.12.2006, Consiliul orăşenesc Căuşeni, DECIDE:

 

1.Se alocă din fondul de rezervă al bugetului oraşului Căuşeni mijloace financiare în sumă de 1000 lei ajutor material cet. (informație confidențială despre persoană).

2.Se alocă din fondul de rezervă al bugetului oraşului Căuşeni mijloace financiare ajutor material în sumă de 1000 lei cet. (informație confidențială despre persoană) pentru procurarea medicamentelor.

3.Se alocă din fondul de rezervă al bugetului oraşului Căuşeni mijloace financiare ajutor material în sumă de 1000 lei cet. (informație confidențială despre persoană) pentru procurarea medicamentelor.

4.Se alocă din fondul de rezervă al bugetului oraşului Căuşeni mijloace financiare ajutor material în sumă de 1000 lei cet. (informație confidențială despre persoană) pentru îmbunătățirea situației financiare.

5.Se alocă din fondul de rezervă al bugetului oraşului Căuşeni mijloace financiare ajutor material în sumă de 1000 lei cet(informație confidențială despre persoană) pentru reparația acoperișului.

6.Se alocă din fondul de rezervă al bugetului oraşului Căuşeni mijloace financiare ajutor material în sumă de 1000 lei cet. (informație confidențială despre persoană) pentru îmbunătățirea situației financiare.

7.Se alocă din fondul de rezervă al bugetului oraşului Căuşeni mijloace financiare ajutor material în sumă de 1000 lei cet. (informație confidențială despre persoană) pentru îmbunătățirea situației financiare.

8.Se alocă din fondul de rezervă al bugetului oraşului Căuşeni mijloace financiare ajutor material în sumă de 1000 lei cet. (informație confidențială despre persoană) pentru intervenție chirurgicală.

9.Se alocă din fondul de rezervă al bugetului oraşului Căuşeni mijloace financiare ajutor material în sumă de 1000 lei cet. (informație confidențială despre persoană) pentru lichidarea consecinţelor calamităţilor naturale din 24.09.2016

10.Se alocă din fondul de rezervă al bugetului oraşului Căuşeni mijloace financiare ajutor material în sumă de 1000 lei cet. (informație confidențială despre persoană) pentru îmbunătățirea stării financiare.

11.Se alocă din fondul de rezervă al bugetului oraşului Căuşeni mijloace financiare ajutor material în sumă de 1000 lei cet. (informație confidențială despre persoană) pentru procurarea medicamentelor.

12.Se alocă din fondul de rezervă al bugetului oraşului Căuşeni mijloace financiare ajutor material în sumă de 1000 lei cet. (informație confidențială despre persoană) pentru îmbunătățirea situației financiare.

13.Se alocă din fondul de rezervă al bugetului oraşului Căuşeni mijloace financiare în sumă de 1000 lei ajutor material cet. (informație confidențială despre persoană) pentru procurarea medicamentelor.

14.Se alocă din fondul de rezervă al bugetului oraşului Căuşeni mijloace financiare ajutor material în sumă de 1000 lei cet. (informație confidențială despre persoană) pentru îmbunătățirea situației financiare.

15.Se alocă din fondul de rezervă al bugetului oraşului Căuşeni mijloace financiare ajutor material în sumă de 1000 lei cet. (informație confidențială despre persoană) pentru procurarea medicamentelor.

16.Se alocă din fondul de rezervă al bugetului oraşului Căuşeni mijloace financiare ajutor material în sumă de 1000 lei cet. (informație confidențială despre persoană) pentru procurarea medicamentelor.

17.Se alocă din fondul de rezervă al bugetului oraşului Căuşeni mijloace financiare ajutor material în sumă de 1000 lei cet. (informație confidențială despre persoană) pentru procurarea medicamentelor.

18.Se alocă din fondul de rezervă al bugetului oraşului Căuşeni mijloace financiare ajutor material în sumă de 1000 lei cet. (informație confidențială despre persoană) pentru procurarea medicamentelor.

19. Se alocă din fondul de rezervă al bugetului oraşului Căuşeni mijloace financiare în sumă de 1000 lei  ajutor material cet. (informație confidențială despre persoană) pentru procurarea medicamentelor.

20.Se alocă din fondul de rezervă al bugetului oraşului Căuşeni mijloace financiare în sumă de 1000 lei ajutor material cet. (informație confidențială despre persoană) pentru procurarea medicamentelor.

21.Se alocă din fondul de rezervă al bugetului oraşului Căuşeni mijloace financiare în sumă de 1000 lei ajutor material cet. (informație confidențială despre persoană) pentru procurarea medicamentelor.

22.Se alocă din fondul de rezervă al bugetului oraşului Căuşeni mijloace financiare ajutor material în sumă de 1000 lei cet. (informație confidențială despre persoană) pentru înmormîntare.

23.Se alocă din fondul de rezervă al bugetului oraşului Căuşeni mijloace financiare ajutor material în sumă de 2000 lei cet. (informație confidențială despre persoană) pentru înmormîntare fiului.

24.Se alocă din fondul de rezervă al bugetului oraşului Căuşeni mijloace financiare ajutor material în sumă de 1000 lei cet. (informație confidențială despre persoană) pentru procurarea medicamentelor.

25.Se alocă din fondul de rezervă al bugetului oraşului Căuşeni mijloace financiare ajutor material în sumă de 1000 lei cet. (informație confidențială despre persoană) pentru procurarea medicamentelor.

26.Se alocă din fondul de rezervă al bugetului oraşului Căuşeni mijloace financiare în sumă de 4000 lei ajutor material cet. (informație confidențială despre persoană) pentru înmormîntarea cet. (informație confidențială despre persoană).

 

27. Prezenta Decizie se comunică:

- Primarului oraşului Căuşeni;

- Compartimentului contabilitate a Primăriei or. Căuşeni;

- Persoanelor interesate;

- Oficiului Teritorial Căuşeni al Cancelariei de Stat a Republicii Moldova;

-Populaţiei oraşului Căuşeni prin intermediul mijloacelor de comunicare în masă şi afişare.

 

 

                 PREŞEDINTELE

                     ŞEDINŢEI:                                                                                        

                    Oleg Cuciuc                              CONTRASEMNEAZĂ:

                                                       SECRETARUL CONSILIULUI  ORĂŞENESC           

                                                                            Ala Cucoş-Chiseliţa    

 

 


Adrese Utile

Guvernul Republicii Moldova

Presedintia Republicii Moldova

Parlamentul Republicii Moldova

Pagina Oficiala

Proiectul de Sustinere a Autoritatilor Locale din Moldova

Meteo Căușeni


Curs Valutar