Orașul Căușeni
Administrația Publică
Relații cu Publicul
Informație Utilă
Arhiva Site-ului

Alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă


Categoria: Relații cu Publicul » Decizii       Data: 7-12-2016, 12:46

DECIZIE nr. 10/2

din 25 noiembrie 2016

 

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

din fondul de rezervă

În conformitate cu pct. 4 lit. c), o) din Regulamentului de utilizare a mijloacelor fondului de rezervă al bugetului orăşenesc, aprobat prin Decizia Consiliului orăşenesc nr. 13/3 din 08.12.2006,

în conformitate cu art. 18(2), 26(2) lit.c), (3) din Legea privind finanţele publice locale nr. 397-XV din 16.10.2003,

în temeiul art. 5(1), 7, 9, 14(1), (2), 20 (5) din Legea privind administraţia publică locală, nr. 436-XVI din 28.12.2006, Consiliul orăşenesc Căuşeni, DECIDE:

1.Se alocă din fondul de rezervă al bugetului oraşului Căuşeni mijloace financiare în sumă de 500 lei ajutor material cet. Ciocoi Zinaida pentru procurarea medicamentelor.

2.Se alocă din fondul de rezervă al bugetului oraşului Căuşeni mijloace financiare în sumă de 1500 lei ajutor material cet. Șchiopu Ivan pentru procurarea medicamentelor.

3.Se alocă din fondul de rezervă al bugetului oraşului Căuşeni mijloace financiare în sumă de 1000 lei ajutor material cet. Vengher Natalia pentru procurarea medicamentelor pentru fiica Vengher Valeria.

4.Se alocă din fondul de rezervă al bugetului oraşului Căuşeni mijloace financiare în sumă de 1000 lei ajutor material cet. Matruc Elena pentru îmbunătățirea situației financiare.

5.Se alocă din fondul de rezervă al bugetului oraşului Căuşeni mijloace financiare în sumă de1000 lei ajutor material cet. Ipati Olga pentru îmbunătățirea situației financiare.

6.Se alocă din fondul de rezervă al bugetului oraşului Căuşeni mijloace financiare în sumă de 3000 lei ajutor material cet. Lebedev Victor pentru înmormîmtare.

7. Se alocă din fondul de rezervă al bugetului oraşului Căuşeni mijloace financiare în sumă de 2000 lei ajutor material cet. Gîrjeu Maria pentru înmormîntarea soțului Gîrjeu Gheorghe.

8. Prezenta Decizie se comunică:

- Primarului oraşului Căuşeni;

- Compartimentului contabilitate a Primăriei or. Căuşeni;

- Persoanelor interesate;

- Oficiului Teritorial Căuşeni al Cancelariei de Stat a Republicii Moldova;

-Populaţiei oraşului Căuşeni prin intermediul mijloacelor de comunicare în masă şi afişare.

PREŞEDINTELE

ŞEDINŢEI:

Tatiana Dragulea CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL CONSILIULUI ORĂŞENESC

Ala Cucoş-Chiseliţa


Adrese Utile

Guvernul Republicii Moldova

Presedintia Republicii Moldova

Parlamentul Republicii Moldova

Pagina Oficiala

Proiectul de Sustinere a Autoritatilor Locale din Moldova

Meteo Căușeni


Curs Valutar