Orașul Căușeni
Administrația Publică
Relații cu Publicul
Informație Utilă
Arhiva Site-ului

Decizia cu privire la scoaterea la licitaţie a terenurilor


Categoria: Relații cu Publicul » Decizii       Data: 27-06-2014, 09:14

D E C I Z I E nr.5/10

din 28 mai 2014

 

Cu privire la scoaterea la licitaţie a unor

terenuri proprietate publică a or. Căuşeni

 

În conformitate cu art. 10 alin. (10) a Legii privind preţul normativ şi modul de vînzare – cumpărare a pămîntului nr. 1308 – XIII din 25.07.1997 şi a Regulamentului privind licitaţiile cu strigare şi cu reducere aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 136 din 10.02.2009, art. 14 alin. (2) al Legii privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, Consiliului orăşenesc Căuşeni, DECIDE:

 

I. Se permite scoaterea la licitaţie funciară şi bunurilor imobile proprietatea publică:

1.1. cu suprafaţa de 14,8 ha, amplasat în intravilanul or. Căuşeni, nr. cadastral 2701227219, destinat Grădină; cu pretul initial de -179235 lei.

1.2. cu suprafaţa de 0,2 ha, amplasat în intravilanul or. Căuşeni, nr. cadastral 2701227224, destinat Gradini; cu pretul initial de -2500 lei.

1.3. cu suprafaţa de 0,45 ha, amplasat în intravilanul or. Căuşeni, nr. cadastral 2701210453, destinat Gradini; cu pretul initial de- 5500 lei.

1.4. cu suprafaţa de 0,35 ha, amplasat în extravilanul or. Căuşeni, nr. cadastral 270110066, destinat agricol; cu pretul initial de- 4000 lei.

1.5. cu suprafaţa de 0,013 ha, amplasat în intravilanul or. Căuşeni, nr. cadastral 2701224298, destinat construcţiei; preţul de vînzare 16795 lei.

1.6. cu suprafaţa de 0,065 ha, amplasat în or. Căuşeni str. Alba Iulia, f/n, nr. cadastral 2701209272, destinat teren neproductiv, cu preţul iniţial de - 780 lei.

1.7. cu suprafaţa de 0,04 ha, amplasat în intravilanul or. Căuşeni, nr. cadastral 2701210456, destinat construcţiei, cu preţul iniţial de - 51680 lei.

1.8. cu suprafaţa de 0,0021 ha, amplasat în intravilanul or. Căuşeni, nr. cadastral 2701210458, destinat construcţiei, cu preţul iniţial de - 2800 lei.

1.9. cu suprafaţa de 0,0018 ha, amplasat în intravilanul or. Căuşeni, nr. cadastral 2701208359, destinat construcţiei, cu preţul iniţial de - 2400 lei.

1.10. cu suprafaţa de 15 ha, amplasat în extravilan or. Căuşeni, nr. cadastral 2701101263, destinat agricol, cu preţul iniţial de - 162100 lei.

1.11. cu suprafaţa de 0,55 ha, amplasat în extravilul or. Căuşeni, nr. cadastral 2701318233, destinat teren grădină, cu preţul iniţial de - 6000 lei.

1.12. cu suprafaţa de 0,20 ha, amplasat în extravilul or. Căuşeni, nr. cadastral 2701107067, destinat teren agricol, cu preţul iniţial de - 2500 lei.

2. Se permite darea în arendă a banzinelor acvatice:

2.1 cu suprafaţa de 2,158 ha, amplasat în extailanul or. Căuşeni nr. Cadastral 2701220290, fondul apelor, preţul iniţial de – 4022 lei;

2.2 cu suprafaţa de 2,0679 ha, amplasat în extailanul or. Căuşeni nr. Cadastral 27012315035, fondul apelor, preţul iniţial de - 3855 lei;

2.3 cu suprafaţa de 3,4099 ha, amplasat în extailanul or. Căuşeni nr. Cadastral 2701202776, fondul apelor, preţul iniţial de – 6354 lei;

2.4 cu suprafaţa de 5,1076 ha, amplasat în extailanul or. Căuşeni nr. Cadastral 2701111002, fondul apelor, preţul iniţial de - 9200 lei;

3.Se permite darea în arendă a terenului proprietate publică:

3.1. cu suprafaţa de 0,20 ha, amplasat în intravilanul or. Căuşeni şos. Tighinei, f/n, nr. cadastral 2701224296, destinat construcţiei, preţul ineţial de 5168 lei.â

3.2. cu suprafaţa de 0,0052 ha, amplasat în intravilanul or. Căuşeni, nr. cadastral 2701205346, destinat construcţiei, preţul ineţial de - 680 lei.

3.3. cu suprafaţa de 0,0030 ha, amplasat în intravilanul or. Căuşeni, nr. cadastral 2701218381, destinat construcţiei, preţul ineţial de - 300 lei.

3.4. cu suprafaţa de 0,0018 ha, amplasat în intravilanul or. Căuşeni, nr. cadastral 2701214382, destinat construcţiei, preţul ineţial de - 240 lei.

3.5. cu suprafaţa de 0,0018 ha, amplasat în intravilanul or. Căuşeni, nr. cadastral 2701214379, destinat construcţiei, preţul ineţial de - 240 lei.

II. Se împuterniceşte Primarul de a semna contractele de folosinţă şi de vînzare-cumpărare a terenurilor vîndute la licitaţie.

III. Prezenta decizie se aduce la cunoştinţă publică prin intermediul mijloacelor de comunicare în masă şi afişare.

 

 

PREŞEDINTELE

ŞEDINŢEI:

Agrepina GUDUMAC CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL CONSILIULUI ORĂŞENESC

Ala CUCOŞ-CHISELIŢA

 

 

 

 

 


Adrese Utile

Guvernul Republicii Moldova

Presedintia Republicii Moldova

Parlamentul Republicii Moldova

Pagina Oficiala

Proiectul de Sustinere a Autoritatilor Locale din Moldova

Meteo Căușeni


Curs Valutar