Orașul Căușeni
Administrația Publică
Relații cu Publicul
Informație Utilă
Arhiva Site-ului

PROIECT. Cu privire la scoaterea la licitaţie a unor terenuri proprietate publică a or. Căuşeni


Categoria: Relații cu Publicul » Decizii       Data: 7-02-2014, 17:11

 

REPUBLICA MOLDOVA

RAIONUL CĂUŞENI

CONSILIUL ORĂŞENESC CĂUŞENI

P R I M Ă R I A

PROIECT

 

D E C I Z I A nr.

din 19 februarie 2014

 

PROIECT

Cu privire la scoaterea la licitaţie a unor

terenuri proprietate publică a or. Căuşeni

Examinînd raportul specialistului pentru reglementarea regimului funciar, în baza propunerilor membrilor comisiei funciare (proces-verbal din 2014) şi în conformitate cu art. 13(1-3) din Legea privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale nr. 317-XV din 18.07.2003 şi Regulamentul privind licitaţiile cu strigare şi negocierile directe aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 1056 din 12.11.1997, în temeiul art., art. 4,5(1), 7, 14(1), lit. b),d), 20(5) din Legea privind administraţia publică locală, nr. 436-XVI din 28.12.2006, Consiliului orăşenesc Căuşeni:DECIDE:

I. Se permite scoaterea la licitaţie funciară şi bunurilor imobile proprietatea publică:

1.1. suprafaţa de 0,0016 ha, amplasat în or. Căuşeni str.Poleanicikin f/n, nr. cadastral 2701205339,destinat construcţiei; cu pretul initial de- 2070 lei

1.2. suprafaţa de 0,95 ha, amplasat în în extravilanul oraşului nr. cadastral 2701301414, destinaţie agricol; cu pretul initial de- 10700 lei.

1.3. suprafaţa de 1,05 ha, amplasat în în extravilanul oraşului nr.cadastral 2701304134, destinaţie agricol; cu pretul initial de- 11740 lei.

1.4. suprafaţa de 0,0026 ha, amplasat în intravilanul oraşului, nr. cadastral 2701210213, destinaţie neproductiva; cu pretul initial de- 3500 lei

1.5. suprafaţa de 1,35 ha, amplasat în intravilanul oraşului, nr. cadastral 2701307140, destinaţie agricolă; cu pretul initial de- 15095 lei

1.6. . suprafaţa de 0,1761 ha, amplasat în intravilanul oraşului, nr. cadastral 2701307139, destinaţie agricolă; cu pretul initial de- 1970 lei

1.7. suprafaţa de 0,7601 ha, amplasat în în extravilanul oraşului nr.cadastral 2701415114, destinaţie agricol, cu pretul initial de- 8500 lei.

1.8. suprafaţa de 1,65 ha, amplasat în în extravilanul oraşului nr.cadastral 2701415149, destinaţie agricol, cu pretul initial de- 18446 lei.

1.9.suprafaţa de 5,67 ha în extravilanul oraşului Căuşeni, nr.cadastral 2701318232,destinaţie agricol, cu pretul initial de- 56000 lei.

1.10. cu suprafaţa de 14,8 ha, amplasat în intravilanul or. Căuşeni , nr. cadastral 2701227219,destinat Grădină; cu pretul initial de -165448 lei.

1.11. cu suprafaţa de 0,2 ha, amplasat în intravilanul or. Căuşeni , nr. cadastral 2701227224,destinat Gradini; cu pretul initial de -2500 lei.

1.12. cu suprafaţa de 0,45 ha, amplasat în intravilanul or. Căuşeni , nr. cadastral 2701210453,destinat Gradini; cu pretul initial de- 5500 lei.

1.13. cu suprafaţa de 0,35 ha, amplasat în extravilanul or. Căuşeni , nr. cadastral 270110066,destinat agricol; cu pretul initial de- 4000 lei.

1.14. cu suprafaţa de 0,013 ha, amplasat în intravilanul or. Căuşeni , nr. cadastral 2701224298,destinat construcţiei; preţul de vînzare 16795 lei.

1.15.cu suprafaţa de 0,55 ha, amplasat în extravilanul or. Căuşeni , nr. cadastral 2701415151,destinat neproductiv; preţul de vînzare 6200 lei.

1.16 . cu suprafaţa de 5 ha, amplasat în extravilanul or. Căuşeni , nr. cadastral 2701307141,destinat agricol; preţul preţul iniţial de - 33650 lei.

1.17. suprafaţa de 0,0084 ha, amplasat în or. Căuşeni str.Ana şi Alexandru f/n, nr. cadastral 2701205329,destinat construcţiei; cu preţul iniţial de - 10855 lei

1.18. suprafaţa de 0,0054 ha, amplasat în or. Căuşeni bl. Mihai Eminescu,23/s, nr. cadastral 2701214338,destinat construcţiei; cu preţul iniţial de – 6976 lei

1.19. cladirea din str. Mesterul Radu,5,cu nr. cadastral 2701218022, cu pretul initial de -69000 lei:

2. Se permite darea ăn folosinţă a banzinelor acvatice:

2.1 cu suprafaţa de 2,158 ha , amplasat în extailanul or. Căuşeni nr. Cadastral 2701220290,fondul apelor, preţul iniţial de -4022lei;

2.2 cu suprafaţa de 2,0679 ha , amplasat în extailanul or. Căuşeni nr. Cadastral 27012315035,fondul apelor, preţul iniţial de -3855 lei;

2.3 cu suprafaţa de 3.4099 ha , amplasat în extailanul or. Căuşeni nr. Cadastral 2701202776,fondul apelor, preţul iniţial de – 6354 lei;

2.4 cu suprafaţa de 5,1076 ha , amplasat în extailanul or. Căuşeni nr. Cadastral 2701111002,fondul apelor, preţul iniţial de -9200 lei;

 

II. Se împuterniceşte Primarul de a semna contractele de folosinţă şi de vînzare-cumpărare a terenurilor vîndute la licitaţie.

III. Prezenta decizie se aduce la cunoştinţă publică prin intermediul mijloacelor de comunicare în masă şi afişare.

 

Primar Grigore Repeşciuc

Specialist Vasile Boiştean

Secretar al Consiliului orăşenesc Căişeni Ala Cucoş-Chisiliţă

 


Adrese Utile

Guvernul Republicii Moldova

Presedintia Republicii Moldova

Parlamentul Republicii Moldova

Pagina Oficiala

Proiectul de Sustinere a Autoritatilor Locale din Moldova

Meteo Căușeni


Curs Valutar