Orașul Căușeni
Administrația Publică
Relații cu Publicul
Informație Utilă
Arhiva Site-ului

Cu privire la aprobarea listei bunurilor supuse privatizării


Categoria: Relații cu Publicul » Decizii       Data: 7-02-2014, 17:05

 

REPUBLICA MOLDOVA

RAIONUL CĂUŞENI

CONSILIUL ORĂŞENESC CĂUŞENI

P R I M Ă R I A

PROIECT

 

D E C I Z I A nr.

din 04 februarie 2014

 PROIECT

Cu privire la aprobarea listei bunurilor supuse privatizării

 

Examinînd raportul specialistului pentru reglementarea regimului funciar, în baza propunerilor membrilor comisiei funciare (proces-verbal din ) şi în conformitate cu art. 13(1-3) din Legea privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale nr. 317-XV din 18.07.2003 şi Regulamentul privind licitaţiile cu strigare şi negocierile directe aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 1056 din 12.11.1997, în temeiul art., art. 4,5(1), 7, 14(1), lit. b),d), 20(5) din Legea privind administraţia publică locală, nr. 436-XVI din 28.12.2006, Consiliului Orăşenesc Căuşeni,

 

1.1. cu suprafaţa de 0,04 ha, amplasat în intravilanul or. Căuşeni , nr. cadastral 2701210456, destinat construcţiei ;

1.2. cu suprafaţa de 0,0021 ha, amplasat în intravilanul or. Căuşeni , nr. cadastral 2701210458, destinat construcţiei ;

1.3. cu suprafaţa de 0,0018 ha, amplasat în intravilanul or. Căuşeni , nr. cadastral 2701208359, destinat construcţieI;

1.4. cu suprafaţa de 1,2 ha, amplasat în extravilanul or. Căuşeni , nr. cadastral 2701415152,destinat neproductiv;

1.5. cu suprafaţa de 3,5 ha, amplasat în intravilanul or. Căuşeni , nr. cadastral 2701209271,destinat Grădină;

1.6.cu suprafaţa de 0,0052 ha, amplasat în intravilanul or. Căuşeni , nr. cadastral 2701205346, destinat construcţiei;

1.7.cu suprafaţa de 0.0030 ha, amplasat în intravilanul or. Căuşeni , nr. cadastral 2701218381, destinat construcţiei;

1.8. cu suprafaţa de 0,0018 ha, amplasat în intravilanul or. Căuşeni , nr. cadastral 2701214382,destinat construcţiei;

1.9. cu suprafaţa de 0,02 ha, amplasat în intravilanul or. Căuşeni , nr. cadastral 2701205345,destinat construcţiei;

1.10. cu suprafaţa de 0,0018 ha, amplasat în intravilanul or. Căuşeni , nr. cadastral 2701214379,destinat construcţiei;

1.11 cu suprafaţa de 15 ha, amplasat în extravilanul or. Căuşeni , nr. cadastral 2701101263,destinat teren agricol;

1.12 cu suprafaţa de 5,6 ha, amplasat în intravilanul or. Căuşeni , nr. cadastral 2701227229,destinat teren agricol;

1.13 cu suprafaţa de 1,7 ha, amplasat în extravilanul or. Căuşeni , nr. cadastral 2701318234,destinat teren agricol;

1.14 cu suprafaţa de 0,55 ha, amplasat în extravilanul or. Căuşeni , nr. cadastral 2701318233,destinat teren grădină;

 

 

 

 

Prezenta decizie se aduce la cunoştinţă publică prin intermediul mijloacelor de comunicare în masă şi afişare cu publicarea obligatorie în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

 

 

Primar Grigore Repeşciuc

Specialist Vasile Boiştean

Secretar-interimar al Consiliului orăşenesc Căişeni Ala Cucoş-Chisăliţa

 

 


Adrese Utile

Guvernul Republicii Moldova

Presedintia Republicii Moldova

Parlamentul Republicii Moldova

Pagina Oficiala

Proiectul de Sustinere a Autoritatilor Locale din Moldova

Meteo Căușeni


Curs Valutar