Orașul Căușeni
Administrația Publică
Relații cu Publicul
Informație Utilă
Arhiva Site-ului

PROIECT “Cu privire vînzarea-cumpărarea surplusurilor de pe lîngă casa de locuit”


Categoria: Relații cu Publicul » Decizii       Data: 7-02-2014, 17:03

 

REPUBLICA MOLDOVA

RAIONUL CĂUŞENI

CONSILIUL ORĂŞENESC CĂUŞENI

P R I M Ă R I A

PROIECT

D E C I Z I A nr. 4/

din 19 februarie 2014

 

 

PROIECT

“Cu privire vînzarea-cumpărarea surplusurilor de pe lîngă casa de locuit”

 

Examinînd raportul specialistului pentru reglementarea regimului funciar, în baza propunerilor comisiilor de specialitate, în conformitate cu art. 27 (1) din Legea privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice nr. 121-XVI din 40.05.2007 în baza art. 4(10) din Legea privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului nr. 1308-XIII din 25.07.1997, Regulamentul cu privire la vînzarea-cumpărarea terenurilor aferente aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 1428 din 16.12.2008 în temeiul art.4, 5(1), 7, 14(1) lit.e), 20(5) din Legea privind administraţia publică locală, nr. 436-XVI din 28.12.2006, Consiliul orăşenesc Căuşeni,

DECIDE:

1.Se permite vînzarea surplusurilor de pe lîngă casa de locuit, terenuri proprietate puplică

1. cu cota parte de 21,335 % din suprafaţa totală de 0,1221 ha a terenului de pe lîngă casa de locuit, înregistrat cu nr.cadastral 2701221066, amplasat în str. Nicolae Iorga,22, proprietarului terenului Arabadji Daria, cu preţul de vînzare de – 635 lei;

2. cu cota parte de 21,335 % din suprafaţa totală de 0,1221 ha a terenului de pe lîngă casa de locuit, înregistrat cu nr.cadastral 2701221066, amplasat în str. Nicolae Iorga,22, proprietarului terenului Arabadji Piotr, cu preţul de vînzare de – 635 lei;

3.cu cota parte de 28.30 % din suprafaţa totală de 0,0976 ha a terenului de pe lîngă casa de locuit, înregistrat cu nr.cadastral 2701210388, amplasat în str.Dmitrie Cantemir,8/d, proprietarului casei Verejan Tatiana, cu preţul de vînzare de – 335 lei;

 

2.Se împuterniceşte Primarul de a semna contractele de vînzare-cumpărae a pământului.

 

 

Primar Grigore Repeşciuc

 

Specialist funciar Vasile Boistean

 

Secretar al Consiliului orăşenesc Căişeni Ala Cucoş-Chisăliţa

 

 

 

 


Adrese Utile

Guvernul Republicii Moldova

Presedintia Republicii Moldova

Parlamentul Republicii Moldova

Pagina Oficiala

Proiectul de Sustinere a Autoritatilor Locale din Moldova

Meteo Căușeni


Curs Valutar