Orașul Căușeni
Administrația Publică
Relații cu Publicul
Informație Utilă
Arhiva Site-ului

PROIECT: Cu privire la formarea unor bunuri imobile


Categoria: Relații cu Publicul » Decizii       Data: 7-02-2014, 16:58

 

REPUBLICA MOLDOVA

RAIONUL CĂUŞENI

CONSILIUL ORĂŞENESC CĂUŞENI

P R I M Ă R I A

PROIECT

D E C I Z I A nr

Din 19 februarie 2014

 PROIECT

Cu privire la formarea unor bunuri imobile

 

În legătură cu necesitatea selectării şi delimitării terenurilor, proprietate publică, şi în conformitate cu art.13 din Legea privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale nr. 317-XV din 18.07.2003, art., art. 4(a),(c), 19(3) din Legea cu privire la formarea bunurilor imobile nr. 354-XV din 28.10.2004 şi art. 7 din Regulamentul cu privire la formarea bunurilor imobile, aprobat prin HG RM nr. 61 din 29.01.1999, în temeiul art. 4, 5(1), 7, 14(1), (3), 20(5) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, Consiliului orăşenesc Căuşeni,DECIDE:

I.Să fie format următoarele bunuri imobile în hotarele terenurilor proprietate publică :

1. cu suprafaţa de 9 ha, amplasat în extravilanul oraşului Căuşeni, blocul 304, destinat teren agricol. Schema se anexeză ;

2. cu suprafaţa de 0,07 ha, amplasat în intravilanul oraşului Căuşeni, blocul 205, destinat teren pentru construcţii. Schema se anexeză ;

3. cu suprafaţa de 10 ha, amplasat în extravilanul oraşului Căuşeni, blocul 202, destinat teren Grădini. Schema se anexeză ;

4. cu suprafaţa de 0,0030 ha, amplasat în intravilanul oraşului Căuşeni, blocul 214, destinat teren pentru construcţii. Schema se anexeză ;

5. cu suprafaţa de 0,01 ha, amplasat în intravilanul oraşului Căuşeni, blocul 224, destinat teren pentru construcţii. Schema se anexeză ;

6. cu suprafaţa de 0,0050 ha, amplasat în intravilanul oraşului Căuşeni, blocul 210, destinat teren pentru construcţii. Schema se anexeză ;

7. cu suprafaţa de 7,5 ha, amplasat în intravilanul oraşului Căuşeni, blocul 209, destinat teren pentru construcţii. Schema se anexeză ;

8. cu suprafaţa de 0,0050 ha, amplasat în intravilanul oraşului Căuşeni, blocul 210, destinat teren pentru construcţii. Schema se anexeză ;

9. cu suprafaţa de 0,0040 ha, amplasat în intravilanul oraşului Căuşeni, blocul 210, destinat teren pentru construcţii. Schema se anexeză ;

10. cu suprafaţa de 0,0024 ha, amplasat în intravilanul oraşului Căuşeni,blocul 210, destinat teren pentru construcţii. Schema se anexeză ;

11. cu suprafaţa de 0,0035 ha, prin separare din bunul imobil cu nr. cadastral 2701210055 cu supafaţa totală de 2,6051 ha,amplasat în or. Căuşeni bl. M.Eminescu 24a , blocul 210, destinat teren pentru construcţii. Schema se anexeză ;

12. cu suprafaţa de 0,0020 ha, amplasat în intravilanul oraşului Căuşeni, str. A.Mateevici f/n,blocul 214, destinat teren pentru construcţii. Schema se anexeză ;

13. cu suprafaţa de 0,0650 ha, amplasat în intravilanul oraşului Căuşeni,str. D.Cantemir, f/n, blocul 210, destinat teren Grădini. Schema se anexeză ;

14. cu suprafaţa de 0,1 ha, amplasat în extravilanul oraşului Căuşeni, blocul 313 destinat teren« Lot pomicol ». Schema se anexeză ;

15. cu suprafaţa de 0,032 ha, amplasat în intravilanul oraşului Căuşeni ,blocul 205, destinat teren Grădini. Schema se anexeză ;

16. cu suprafaţa de 0,145 ha ,prin separare din bunul imobil cu nr. cadastral 2701226179 cu supafaţa totală de 0,296 ha amplasat în or. Căuşeni, str. Sos. Tighinei,101, blocul 226, destinat teren pentru construcţii. Schema se anexeză ;

 

 

17. cu suprafaţa de 0,001ha, amplasat în intravilanul oraşului Căuşeni,str. A.Siloci, f/n. blocul 224, destinat teren pentru construcţii. Schema se anexeză ;

18. cu suprafaţa de 0,001ha, amplasat în intravilanul oraşului Căuşeni,str. D.Cantemir,f/n, blocul 210, destinat teren pentru construcţii. Schema se anexeză ;

19. cu suprafaţa de 0,5 ha, amplasat în extravilanul oraşului Căuşeni, blocul 313 destinat teren« Gradini». Schema se anexeză ;

20. cu suprafaţa de 0,82 ha, amplasat în extravilanul oraşului Căuşeni, blocul 415 destinat teren« Neproductiv». Schema se anexeză ;

21. cu suprafaţa de 3,5 ha, amplasat în extravilanul oraşului Căuşeni, blocul 319 destinat teren« Agricol ». Schema se anexeză ;

22. cu suprafaţa de 0,0025 ha, amplasat în intravilanul oraşului Căuşeni ,blocul 214,str. Pacii,f/n, destinat teren pentru construcţii . Schema se anexeză ;

23. cu suprafaţa de 0,07 ha, amplasat în intravilanul oraşului Căuşeni ,blocul 213,str. C.Basarabiei,f/n, destinat teren pentru construcţii. Schema se anexeză ;

24. cu suprafaţa de 0,07 ha, amplasat în intravilanul oraşului Căuşeni ,blocul 213, str. C.Basarabiei,f/n, destinat teren pentru construcţii, Schema se anexeză ;

25. cu suprafaţa de 0,07 ha, amplasat în intravilanul oraşului Căuşeni ,blocul 213, str. C.Basarabiei,f/n, destinat teren pentru construcţii. Schema se anexeză ;

26. cu suprafaţa de 0 ,07 ha, amplasat în intravilanul oraşului Căuşeni , str. C.Basarabiei,f/n, blocul 213, destinat teren pentru construcţii . Schema se anexeză ;

27. cu suprafaţa de 0,07 ha, amplasat în intravilanul oraşului Căuşeni ,blocul 213, str. C.Basarabiei,f/n, destinat teren pentru construcţii. Schema se anexeză ;

28. cu suprafaţa de 3,9 ha amplasat în intravilanul oraşului Căuşeni ,blocul 212 , destinat teren gradina. Schema se anexeză ;

29. cu suprafaţa de 0,0020 ha amplasat în intravilanul oraşului Căuşeni ,blocul 211 , destinat teren constructie. Schema se anexeză ;

30. cu suprafaţa de 0,0053 ha, prin separare din bunul imobil cu nr. cadastral 2701210055 cu supafaţa totală de 2,6051 ha, amplasat în or. Căuşeni bl. M.Eminescu 24a, teren destinat construcţiei.Schema se anexeză ;

31. cu suprafaţa de 0,0065 ha,prin separare din bunul imobil cu nr. cadastral 2701210055 cu supafaţa totală de 2,6051 ha, amplasat în or. Căuşeni bl. M.Eminescu 24a, teren destinat construcţiei. Schema se anexeză ;

32. cu suprafaţa de 0,0050 ha, amplasat în intravilanul oraşului Căuşeni,bl.M.Eminescu, f/n, blocul 210,teren destinat construcţiei. Schema se anexeză ;

33. cu suprafaţa de 0,0045 ha, amplasat în intravilanul oraşului Căuşeni, bl.M.Eminescu, f/n, blocul 210,teren destinat construcţiei. Schema se anexeză ;

34. cu suprafaţa de 0,0040 ha, amplasat în intravilanul oraşului Căuşeni ,blocul 223,str. A.Mateevici,f/n, destinat teren pentru construcţii. Schema se anexeză ;

 

 

 

Primar Grigore Repeşciuc

 

Specialist Vasile Boistean

 

Secretar al Consiliului orăşenesc Căuşeni Ala Cucoş-Chisăliţa

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Adrese Utile

Guvernul Republicii Moldova

Presedintia Republicii Moldova

Parlamentul Republicii Moldova

Pagina Oficiala

Proiectul de Sustinere a Autoritatilor Locale din Moldova

Meteo Căușeni


Curs Valutar