Orașul Căușeni
Administrația Publică
Relații cu Publicul
Informație Utilă
Arhiva Site-ului

Taxe și Impozite ale anului 2013


Categoria: Relații cu Publicul » Decizii       Data: 29-01-2013, 11:55

REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL CĂUŞENI
CONSILIUL ORĂŞENESC CĂUŞENI
PRIMĂRIA
DECIZIA NR.14/9
din „20” noiembrie 2012 


Cu privire la stabilirea şi punerea în aplicare 
a impozitelor şi taxelor locale pe teritoriul or.CăuşeniÎn temeiul art. 69(3) din Legea Republicii Moldova nr.317-XV din 18.07.2003 „Privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale”, Titlui VI din Codul fiscal, Legea nr. 1056-XIV din 16 iunie 2000 pentru punerea în aplicare a titlului VI din Codul fiscal , Titlul VII al Codului fiscal, Legea nr. 94-XV din 01.04.04 pentru punerea în aplicare a Titlului VII din Codul fiscal, în temeiul art.7(2) din Legea Republicii Moldova nr.231-XVII din 23.09.10 „Cu privire la comerţul interior” art. 14 (2) lit. a), art. 19 (4) din Legea Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28.12.2006 “Privind administraţia publică locală”, Consiliul orăşenesc Căuşeni DECIDE:

1. Se stabilesc şi se pun în aplicare pe teritoriul or.Căuşeni, începînd cu 01.01.2013, impozitele şi taxele locale, cotele şi înlesnirile fiscale, conform anexei nr.1.
2. Se stabileşte mărimea taxei pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială, conform anexei nr. 2.
3. Se stabilesc cotele taxei de la posesorii unităţilor de transport, conform anexei nr. 3.
4. Dreptul de organizare a licitaţiilor şi loteriilor locale, de plasare (amplasare) a publicităţii (reclamei), de amplasare a unităţilor comerciale şi/sau celor de prestări servicii pe teritoriul or.Căuşeni se acordă prin autorizaţii şi permise semnate de către primarul or.Căuşeni, în baza cererilor depuse de către plătitori.
5. Prezenta decizie se comunică:
- Primarului or.Căuşeni;
- Inspectoratului Fiscal de Stat Căuşeni;
- locuitorilor or.Căuşeni prin publicare, afişare şi plasare pe site-ul primăriei or.Căuşeni. 

PREŞEDINTELE
ŞEDINŢEI: 
Veaceslav Nigai 


CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETARUL- INTERIMAR AL CONSILIULUI ORĂŞENESC
Ala Cucoş 

Deschide Anexe anexe-taxe.pdf [80,89 Kb] (cкачиваний: 314)


Adrese Utile

Guvernul Republicii Moldova

Presedintia Republicii Moldova

Parlamentul Republicii Moldova

Pagina Oficiala

Proiectul de Sustinere a Autoritatilor Locale din Moldova

Meteo Căușeni


Curs Valutar