Orașul Căușeni
Administrația Publică
Relații cu Publicul
Informație Utilă
Arhiva Site-ului

Bugetul oraşului Căuşeni pentru anul 2013


Categoria: Relații cu Publicul » Decizii       Data: 29-01-2013, 11:43

REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL CĂUŞENI
CONSILIUL ORĂŞENESC CĂUŞENI
P R I M Ă R I A
Tel: 2-22-33, fax: 2-25-54,
DECIZIA nr. 17/1
din 24.12.2012
Cu privire la aprobarea bugetului oraşului 
Căuşeni pentru anul 2013


Luînd cunoştinţă de raportul pe chestiunea nominalizată şi propunerile membrilor comisiei consultative de specialitate pentru activităţi economico-financiare (proces-verbal din 24.12.12) şi a comisiei de specialitate pentru drept, disciplină şi administraţie publică locală (proces-verbal din 24.12.12) în conformitate cu art. 18, 20(3), (4), 22 din Legea privind finanţele publice locale nr. 397-XIV din 16.10.2003, în baza art. 13(1-3) din Legea privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale nr. 317-XV din 18.07.2003 în temeiul art.3 lit.a), ar.12 (1) (2) din Legea privind descentralizarea administrativă nr. 435-XVI din 28.12.2006, art. 3,9, 10(1) (2), 14(1),(2) lit. n), 19(4), 20(5), 81(1) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, consiliul orăşenesc Căuşeni,
DECIDE:
1. Se aprobă bugetul oraşului Căuşeni pentru anul 2013 la venituri în sumă de 12879,1 mii lei şi la cheltuieli în sumă de 12879,1 mii lei.
2. Se aprobă:
- sinteza veniturilor, cheltuielilor şi surselor de finanţare a bugetului oraşului Căuşeni pentru anul 2013 (anexa nr. 1);
- cotele impozitelor şi taxelor locale ce vor fi încasate la bugetul oraşului Căuşeni (anexa nr. 2.1);
- taxele locale pentru amplasarea unităţilor comerciale şi /sau de prestări servicii sociale (anexa nr. 2.2);
- cotele taxei de la posesorii unităţilor de transport (anexa nr. 2.3);
- sumele mijloacelor speciale, preconizate spre încasare de către instituţiile publice, finanţate de la bugetul oraşului Căuşeni, din executarea lucrărilor, prestarea serviciilor sau din alte activităţi desfăşurate contra plată (anexa nr. 3);
- nomenclatorul tarifelor pentru prestarea serviciilor contra plată de către instituţiile publce, finanţate de la bugetul oraşului Căuşeni (anexa nr. 4);
- efectivul limită al statelor de personal din instituţiile publice, finanţate de la bugetul oraşului Căuşeni (anexa nr. 5);
- cuantumul fondului de rezervă a bugetului oraşului, în sumă de 59,5 mii lei.
- regulamentul privind modul de formare şi utilizare a mijloacelor speciale ale instituţiilor subordonate Consiliului şi finanţate de la bugetul oraşului Căuşeni (anexa nr. 6).
3. Contabilul-şef d-na Ludmila Danoi, Va aduce la cunoştinţa fiecărei instituţii de învăţămînt repartizarea lunară a bugetului contra semnătură.
4. Prezenta decizie se comunică:
-Primarului oraşului Căuşeni;
-Direcţiei Finanţe a Consiliului Raional Căuşeni;
-Compartimentului contabilitate a Primăriei şi se aduce la cunoştinţă publică prin intermediul mijloacelor de comunicare în masă şi afişare.Preşedintele şedinţei Tatiana Dragulea

Secretar-interimar al Consiliului Ala Cucoş 

Deschideți Anexe buget2013.doc [114,5 Kb] (cкачиваний: 49)


Adrese Utile

Guvernul Republicii Moldova

Presedintia Republicii Moldova

Parlamentul Republicii Moldova

Pagina Oficiala

Proiectul de Sustinere a Autoritatilor Locale din Moldova

Meteo Căușeni


Curs Valutar