Orașul Căușeni
Administrația Publică
Relații cu Publicul
Informație Utilă
Arhiva Site-ului

Solicitare autorizație


Categoria: ---       Data: 10-03-2017, 08:02

S.A. ,, Elevator Kelley Grains” solicită obținerea Autorizației de mediu pentru folosința specială a apei.


Ședința consiliului orășenesc Căușeni


Categoria: ---       Data: 6-03-2017, 13:33

DISPOZIŢIA nr. 02/1-7-79

din 03 martie 2017

 

Cu privire la convocarea şedinţei a 3-a

extraordinară a Consiliului orăşenesc Căuşeni       

 

         În conformitate cu art. 16(2), (3) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XV din 28.12.2006,

                                                                                         D I S P U N:

 

1.Să se convoace şedinţa a 3-a extraordinară a Consiliului orăşenesc Căuşeni pe data de 10.03.2017, la orele 15.00, în localul Primăriei or. Căuşeni, cu următoarea

 

ORDINEA DE ZI:

 

 

1. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului orăşenesc Căuşeni nr.13/1 din 16.12.2016 „Cu privire la aprobarea  bugetului oraşului Căuşeni pentru anul 2017”

Raportor: Maria Bocearov specialist al Primăriei or. Căușeni.

 

2. Cu privire la Notificarea Oficiului Teretorial Căușeni nr.1304/OT3- 224.

Raportor: Șipitca Dumitru, specialist al Primăriei or. Căușeni.

 

 

3. Cu privire la instituirea curatelei în formă de patronaj.

 Raport: Ala Cucoș-Chiselița, secretarul Consiliului orășenesc Căușeni.

 

 

4. Cu privire la  somație.

Raportor: Vasile Boiștea, specialist al Primăriei or. Căușeni.

 

5. Cu privire la elaborarea planului  geometric în scopul formării bunului  imobil.

Raportor: Vasile Boiștea, specialist al Primăriei or. Căușeni.

 

 

6. Cu privire la darea în folosință a unui teren proprietate publică.

Raportor: Vasile Boiștea, specialist al Primăriei or. Căușeni.

 

7. Cu  privire  la transmiterea  a unui bun imobil.

Raportor: Vasile Boiștea, specialist al Primăriei or. Căușeni.

 

8. Cu privire la schimbarea modului de folosință a unui teren.

Raportor: Vasile Boiștea, specialist al Primăriei or. Căușeni.

 

9.Cu privire la modificarea și completarea  unei  Decizii a Consiliului orăşenesc Căuşeni.

Raportor: Lebedev Victor viceprimarul or. Căușeni

 

 

Primar                               Grigore  Repeşciuc


Avertizare meteorologică


Categoria: ---       Data: 22-02-2017, 11:08

Solicitare autorizație


Categoria: ---       Data: 21-02-2017, 14:24

Instituția Medico-Sanitară Publică Spitalul raional Căușeni ,, Ana și Alexandru,, solicită obținerea Autorizației de mediu pentru folosința specială a apei.


Consultare publiсă


Categoria: ---       Data: 20-02-2017, 11:45

”Econ1000 pentru copiii din orașul Căușeni


Categoria: ---       Data: 15-02-2017, 06:06

Astăzi a fost dat start campaniei ”Econ1000 pentru copii” în orașul Căușeni. Aceasta face parte dintr-un parteneriat local între Primăria or. Căușeni și AO Centrul Informațional Tighina (www.cit.md ) cu privire la implementarea Legii 2%.

 

Astfel la data de 8 februarie 2017, au fost solicitate 270 de formulare-Declarația pe venit, pentru persoane fizice CET 15, urmînd ca 2% din impozitul pe venit transferat în anul 2016 să fie redirecționat către Centrul Informațional Tighina, pentru procrarea becurilor LED.Deconectări programate


Categoria: ---       Data: 9-02-2017, 12:53

Deconectări programate


Categoria: ---       Data: 7-02-2017, 11:20
Adrese Utile

Guvernul Republicii Moldova

Presedintia Republicii Moldova

Parlamentul Republicii Moldova

Pagina Oficiala

Proiectul de Sustinere a Autoritatilor Locale din Moldova

Meteo Căușeni


Curs Valutar