Orașul Căușeni
Administrația Publică
Relații cu Publicul
Informație Utilă
Arhiva Site-ului

Solicitare autorizație


Categoria: Noutăți       Data: 8-06-2017, 07:06

S.A. ,, Succes” solicită prelungirea autorizației de folosire specială a apei din sonda 3006 din strada Alba Iulia, or. Căușeni.


Concurs pentru ocuparea funcției publice vacante


Categoria: Informație Utilă » Posturi Vacante       Data: 7-06-2017, 06:01

Primăria orașului Căușeni anunță concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de contabil-șef.


Deconectări programate


Categoria: ---       Data: 5-04-2017, 10:42

Consultare publiсă


Categoria: Noutăți       Data: 3-04-2017, 12:03

Primăria orașului Căușeni informează toate părțile interesate despre inițierea  consultarea publică pe marginea proiectului de decizie inclus în ordinea de zi a ședinței extraordinare a consiliului orășenesc Căușeni din 10.04.2017

 

Toate părțile interesate au dreptul de a participa, conform legislației în vigoare, la orice etapă a procesului decizional.

În scopul obținerii informației referitoare la procesul decizional, inclusiv să primiți proiectele de decizie insoțiet de materialele aferente , în condițiile Legii privind accesul la informație, vă puteți adresa în sala mică(etajul1), anticamera primăriei or. Căușeni, panoul informativ și pagina web a primăriei or. Căușeni.

Telefoane de contact: 0243-22144, 22233.

Recomandațiile pe marginea proiectului de decizie le puteți expedia pînă la data de 10.04.2017, ora 09.00:

- pe adresa: or. Căușeni, str. M. Radu, 3,

- le puteți depune personal în anticamera primăriei

- adresa de e-mail a primăriei: primaria@causeni.org

Date de contact a persoanelor responsabile de recepționarea și examinarea recomandărilor :

Ala Cucoș-Chiselița, secretarul Consiliului orășenesc Căușeni, tel. 0243-22144

Natalia Mungiu, specialist, tel. 0243-22233

 

 Solicitare autorizație


Categoria: ---       Data: 30-03-2017, 12:40

Cooperativa de Consum Tighina  solicită obținerea Autorizației de mediu pentru folosința specială a apei la sonda 1HL-K, amplasată or. Căușeni, str. Alba Iulia,77.


Comunicat de presă


Categoria: ---       Data: 28-03-2017, 13:02

Comunicat Informativ


Categoria: Noutăți       Data: 23-03-2017, 06:44

Primăria or.Căuşeni, r-nul Căuşeni, anunţă desfăsurarea licitaţiei „cu strigare” de vînzare-cumpărare şi arendă a terenurilor proprietate publică pe data  03.04.2017   la ora  14.00 în incinta Primăriei, sala de şedinţe.

1. cu suprafaţa de  7 ha, amplasat în extavilanul or. Căuşeni, nr. Cadastral 2701306222, teren agricol, prețul inițial de vînzare – 59994 lei;

2. cu suprafaţa de 0,30 ha, amplasat în extavilanul or. Căuşeni, nr. Cadastral 2701312046, teren agricol, prețul inițial de vînzare – 3242 lei;

3.cu suprafaţa de 3,4 ha, amplasat în extavilanul or. Căuşeni, nr. Cadastral 2701306221, teren agricol, prețul inițial de vînzare – 44343 lei;

4. cu suprafaţa de 3 ha, amplasat în extavilanul or. Căuşeni, nr. Cadastral 2701307143, teren agricol, prețul inițial de vînzare – 16769 lei;

5.cu suprafaţa de 5,8 ha, amplasat în extavilanul or.Căuşeni ,nr. Cadastral 2701307142, destinat agricol, prețul inițial de vînzare – 32419 lei;

6.cu suprafaţa de 0,81  ha, amplasat în extavilanul or. Căuşeni, nr. Cadastral  2701415154, teren neproductiv, prețul inițial de vînzare – 9810 lei;

7.cu suprafaţa de 18,7 ha, amplasat în extavilanul or. Căuşeni, nr. Cadastral   2701407207 , teren  agricol, prețul inițial de vînzare – 111491 lei;

8.cu suprafaţa de 15 ha, amplasat în extavilanul or. Căuşeni, nr. Cadastral 2701312045 , teren  agricol, prețul inițial de vînzare – 131353 lei;

9.cu suprafaţa de 6 ha, amplasat în extavilanul or. Căuşeni, nr. Cadastral 2701202779 ,teren  agricol , prețul inițial de vînzare – 64838 lei;

10.cu suprafaţa de 0,50  ha, amplasat în extavilanul or. Căuşeni, nr. Cadastral 2701409141,teren  grădină, prețul inițial de vînzare – 6056 lei;

11.cu suprafaţa de 9 ha, amplasat în extavilanul or. Căuşeni, nr. Cadastral   2701404203, teren  agricol , prețul inițial de vînzare – 97257 lei;

12.cu suprafaţa de 0,60 ha, amplasat în extavilanul or. Căuşeni, nr. Cadastral 2701408274,destinat agricol; prețul inițial de vînzare – 6484 lei;

13. cu suprafaţa de 0,0150 ha, amplasat în intavilanul or. Căuşeni,  nr. Cadastral 2701223264,destinat pentru consrtucție; prețul inițial de  vînzare –19377 lei;

14.cu suprafaţa de 0,50 ha, amplasat în extavilanul or. Căuşeni, nr. Cadastral 2701312047, destinat grădini; prețul inițial de vînzare – 5404 lei;

15.cu suprafaţa de 0,020 ha, amplasat în intavilanul or. Căuşeni, nr. Cadastral 2701208362, destinat pentru consrtucție ;prețul inițial de vînzare – 25836lei;

16. cu suprafaţa de 0,0034ha, amplasat în intavilanul or. Căuşeni, nr. Cadastral 2701209270, destinat pentru consrtucție ;prețul inițial de vînzare – 4393 lei;

17. cu suprafaţa de 0,0012 ha, amplasat în intavilanul or. Căuşeni, nr. Cadastral 2701210484, destinat pentru consrtucție ;prețul inițial de vînzare – 1551 lei;

18.Construcția nefinalizată Grădiniței de copii de 320 locuri din str. Alexei Mateevici, nr. 50/2, numărulul cadastral 2701214024, cu prețul inițial de vînzare – 75420 lei.

19. Se permite darea în arendă a unui teren proprietate publică, cu suprafaţa de 0,0024 ha, amplasat în intrvilanul or. Căuşeni, nr. Cadastral 2701211039 ,destinat construcții; prețul inițial de arendă – 360 lei.

20. cu suprafaţa de 0,4650 ha, amplasat în intavilanul or. Căuşeni, nr. Cadastral 2701226198, destinatia – teren neproductiv ;prețul inițial de vînzare – 5632 lei;

 

Pentru participare la licitaţie vor fiprezentare: cererea, buletinul de identitate, confirmarea depunerii taxei de participare (600 lei pentru persoane fizice şi 1200 lei pentru persoane juridice) şi acontul de 10 % din preţul iniţial. Cererile se depun pînă la data 02.04.2017, ora  16.00 sediu Primăriei,biroul 12.Relaţi la tel./fax:024322458;024322554.Deconectări programate


Categoria: ---       Data: 13-03-2017, 13:54Adrese Utile

Guvernul Republicii Moldova

Presedintia Republicii Moldova

Parlamentul Republicii Moldova

Pagina Oficiala

Proiectul de Sustinere a Autoritatilor Locale din Moldova

Meteo Căușeni


Curs Valutar