Orașul Căușeni
Administrația Publică
Relații cu Publicul
Informație Utilă
Arhiva Site-ului

DECONECTĂRI PROGRAMATE


Categoria: Noutăți       Data: 21-01-2016, 07:44

ÎCS RED UNION FENOSA anunță despre posibilele deconectări de energie electrică la data de 22.01.2016, între orele 10.00.-14.00 în perimetrul str. M. Frunze,M. Radu, N. Neaga, M. Viteazu, parțial

și la data de 25.01.2016 între orele 9.30.-14.00 în perimetrul străzilor Pietre Vechi, str-la Păcii , parțial, str. Alba Iulia, parțial


COMUNICAT INFORMATIV


Categoria: Noutăți       Data: 20-01-2016, 11:52

Conform art.23 din Codul Funciar al Republicii Moldova dreptul asupra terenurilor se stinge în cazurile

- decedării proprietarului;

- neachitării sistematice a impozitului funciar în termenul stabilit de lege

Pentru a nu admite stingerea dreptului asupar terenurilor, Primăria orașului Căușeni atenționează persoanele care au moștenit terenuri și pînă la moment nu și-au perfectat actele de proprietate, neachitînd în termenii stabiliți impozitul, să se adreseze la serviciul de colectare a impozitelor din cadrul primăriei or. Căușeni, biroul 11, tel de contact 0243-22267.


CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCȚIIEI PUBLICE VACANTE


Categoria: Informație Utilă » Posturi Vacante       Data: 15-01-2016, 13:25

În conformitate cu Dispoziția nr.02/1-7-05 din 15.01.2016, Primăria orașului Căușeni anunță concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist( 0,5 salarii)BUGETUL ORAȘULUI CĂUȘENI PENTRU ANUL 2016


Categoria: Noutăți       Data: 5-01-2016, 06:57

DECIZIE nr. 7/1

din 15 decembrie 2015

 

Cu privire la aprobarea bugetului

orășenesc Căușeni pentru anul 2016

 

În conformitate cu prevederile art. 24 (1) lit.a) a Legii finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr. 181 din 25 iulie 2014,

în conformitate art. 5(3), 8, 18, 19, 20 (3), (4), 22 din Legea privind finanţele publice locale nr. 397-XV din 16 octombrie 2003, cu modificările operate,

în temeiul art.3 lit.a), 4(1), ar.12 (1), (2) din Legea privind descentralizarea administrativă nr. 435-XVI din 28.12.2006;

cu art. 3, 9, 10(1) (2), 14(1), (2) lit. a), n), 19(4), 20 (1), (5), 81(1) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, Consiliul orăşenesc Căuşeni DECIDE:

1.Se aprobă bugetul orășenesc Căușeni pentru anul 2016 la venituri în sumă de 22343,9 mii lei, la cheltuieli în sumă de 20954,7 mii lei, cu soldul bugetar (excedent) în sumă de 1389,2 mii lei și sursele de finanțare în sumă de -1389,2 mii lei, care urmează a fi utilizate la achitarea creditelor către Consiliul raional Căușeni și Î.M. ,,Apa Canal Căușeni,,.

2. Se aprobă:

- indicatorii generali și sursele de finanțare a bugetului orășenesc Căușeni pentru anul 2016, conform anexa nr.1;

-componența veniturilor bugetului orășenesc Căușeni pentru anul 2016, conform anexei nr.2;

 

-transferurile de la bugetul de stat către bugetul orășenesc Căușeni, conform anexei nr.2 (cod Eco (K4)1912);

-resursele și cheltuielile bugetului orășenesc Căușeni conform clasificației funcționale și pe programe, conform anexei nr.3;

-cote impozitelor și taxelor locale ce vor fi încasate în buget orășenesc Căușeni, conform anexei nr.4;

-nomenclatorul tarifelor pentru prestarea serviciilor contra plată de către instituţiile publice finanţate din bugetul orășenesc Căușeni, conform anexei nr.5;

-componența veniturilor colectate de către instituţiile bugetare finanţate din bugetul orășenesc Căușeni pe anul 2016, conform anexei nr.6;

-plafonul datoriei bugetului orășenesc Căușeni şi plafonul garanţiilor acordate de Consiliul orășenesc Căușeni la finele anului va constitui 7685,9 mii lei sau 374,9 mii $ SUA cu cursul de 20,5 lei, conform anexei nr.7;

-efectivul-limită al statelor de personal din instituţiile publice finanţate de la bugetul orășenesc Căușeni, conform anexei nr.8;

-cuantumul fondului de rezervă a bugetului orășenesc Căușeni, se stabilește în sumă de 63 mii lei.

3. Plata consilierilor Consiliului orășenesc Căușeni pentru participarea la fiecare ședință se stabilește în sumă de 150 lei.

4.Primăria or. Căușeni va asigura:

- dezagregarea în termen a limitelor stabilite, cu introducerea acestora în sistemului informaţional de management financiar;

- legalitatea utilizării alocaţiilor bugetare şi respectarea limitelor aprobate;

- utilizarea conform destinaţiei a transferurilor cu destinaţie specială, alocate de la bugetul de stat;

-contractarea de lucrări, servicii, bunuri materiale conform prevederilor Legii privind achiziţii publice;

-raportarea în termenii stabiliţi a performanţelor realizate, conform competenţei.

5. Muntean Elena, contabilul-șef al Primăriei or. Căușeni, va analiza sistematic executarea bugetului orășenesc Căușeni şi va înainta, în caz de necesitate, propuneri concrete pentru consolidarea disciplinei financiar-bugetare şi menţinerea echilibrului bugetar.

6. Se autorizează Primarul or. Căușeni, Grigore Repeșciuc cu rolul de administrator de buget.

7. Controlul executării prezentei Decizii se pune în sarcina Primarului or. Căușeni Grigore Repeșciuc.

 

8.Prezenta Decizie intră în vigoare la 1 ianuarie 2016.

9.Prezenţa Decizie se comunică:

- Primarului oraşului Căuşeni;

- Direcţiei finanţe Căuşeni;

- Compartimentul contabilitate a Primăriei or. Căușeni;

- Oficiului Teritorial Căuşeni al Cancelariei de Stat a Republicii Moldova;

- Locuitorilor orașului Căușeni prin intermediul mijloacelor de comunicare în masă şi afişare.

 

PREŞEDINTELE

ŞEDINŢEI:

Anatolie Focșa

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL CONSILIULUI ORĂŞENESC

Ala Cucoş-Chiseliţa

 


AVERTIZARE METEOROLOGICĂ


Categoria: Noutăți       Data: 5-01-2016, 06:16

Conform datelor Serviciului Hidrometeorologic de Stat, pe 05 ianuarie, se prevede schimbarea bruscă a vremii, vor cădea precipitații sub formă de zăpadă și lapoviță, izolat puternice troienind și viscolind, și se vor forma depuneri complexe pe drumuri ghețuș.

 


Retrospectiva colaborării Primărei orașului Căușeni cu proiectul USAID de Susţinere a Autorităţilor Locale din Moldova (LGSP) în 2015


Categoria: ---       Data: 4-01-2016, 10:03

Pe parcursul anului 2015 primăria or. Căușeni a continuat activitățile de consolidare a capacităților locale în vederea sporirii calității serviciilor locale cu suportul proiectului USAID de Susținere a Autorităților Publice Locale din Moldova.


AVERTIZARE METEOROLOGICĂ


Categoria: Noutăți       Data: 29-12-2015, 06:32

AVERTIZARE METEOROLOGICĂ

 

Conform datelor Serviciului Hidrometeorologic de Stat, în intervalul de timp 29decembrie-04ianuarie se prevede schimbarea bruscă a vremii, temperatura noaptea va scădea de la -1°C -6 °C pînă la -10°C -15°C, iar ziua de la -2°C +3°C pînă la -5°C -10°C. Pe 29-30-31 decembrie vîntul nord-vestic va prezenta intensificări de pînă la 15-20 m/s, izolat va ninge slab.

 


CONCURS DE SELECTARE A PARAJURIȘTILOR


Categoria: Noutăți       Data: 16-12-2015, 12:46

Consiliul Naţional pentru Asistenţa Juridică Garantată de Stat anunţă concurs de selectare a parajuriştilor pentru acordarea asistenţei juridice primare în orașul Căușeni.

Pentru informații suplimentare vă puteți adresa la primăria or. Căușeni, telefon de contact 0243-22233


SOLICITARE AUTORIZAȚIE


Categoria: Noutăți       Data: 16-12-2015, 07:27

Prin prezenta filiala Căușeni  S.A.,,Orhei - Vit,, solicită eliberarea autorizației de mediu pentru folosința specială a apei.
Adrese Utile

Guvernul Republicii Moldova

Presedintia Republicii Moldova

Parlamentul Republicii Moldova

Pagina Oficiala

Proiectul de Sustinere a Autoritatilor Locale din Moldova

Meteo Căușeni


Curs Valutar