Orașul Căușeni
Administrația Publică
Relații cu Publicul
Informație Utilă
Arhiva Site-ului

Concurs


Categoria: Informație Utilă » Posturi Vacante       Data: 24-09-2016, 15:27

 

 

DISPOZIŢIA nr. 02/1-7-387

din 23 septembrie 2016

 

 

Cu privire la anunțarea conscursului pentru

ocuparea funcției publice temporar vacante

 

Avînd în vedere Regulamentul cu privire la ocuparea funcției publice prin concurs, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.201 din 11 martie 2009 ,,privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158 –CVI din 04 iulie 2008,, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 29 (1) lit.c), 32 (1), (3) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, DISPUN:

⦁ Se anunță cuncurs pentru ocuparea funcției publice temporar vacante de arhitect-șef al Primăriei or. Căușeni

⦁ Se aprobă textul anunțului pentru ocuparea funcției temporar vacante ce urmează a fi plasat pe pagina WEB și pe panoul informativ a Primăriei or. Căușeni (conform anexei).

⦁ Prezenta Dispoziție se aduce la cunoștință subiecților interesați prin plasarea pe pagina WEB și prin intermediul mijloacelor de informare în masă și afișare

 

Primar Grigore Repeșciuc

 


Locuri pentru afișaj electoral


Categoria: Noutăți       Data: 6-09-2016, 06:55În conformitate cu dispoziția primarului nr. 02/1-7- 370 din 01.09.2016

1. Se permite partidelor, fracțiunilor politice și concurenților independenți amplasarea panourilor și afișaj electoral de publicitate pentru alegerile președintelui Republicii Moldova din 30.10.2016 în următoarele locuri:

- panoul informativ din bd. Mihai Eminescu, 9

-panourile de publicitate din or. Căușeni

- vitrinele unităților de comerț și Moldtelecom, transport public(cu acordul proprietarilor)

2. Se stabilesc următoarele locuri de desfășurare a întrunirilor cu alegătorii:

- piața Voluntarilor, bd. Mihai Eminescu

-piața centrală, str. Alexei Mateevici

- piața Iurie Noroșian, str. Ștefan cel Mare și Sfînt

piața de la gara feroviară

- scuarul ,, Ion Creangă,, str. Unirii

- parcul central, bd. Muhai Eminescu

 


Comunicat Informativ


Categoria: ---       Data: 15-07-2016, 06:40

 

Programul Naţional de Producere mai Purădin Republica Moldova, www.ncpp.md anunță evenimentul de desfășurare a Forumului NU RISIPI la Căușeni la 15 iulie, 2016.

 

Reprezentanții mass-media doritori să participe la acest eveniment, urmează să se înregistreze prin expedierea unui e-mail la adresa nicolae.chimerciuc@chamber.md și la soplucia@yahoo.com  indicând numele și denumirea organizației ce o va reprezenta.

 

 

Buletin informativ 

Eficientizarea Resurselor și Producerea mai Pură – aplicație necesară  întreprinderilor din Republica Moldova

15.07.2016 - Căușeni

Forumul va avea loc vineri, 15 iulie 2016 la Causeni, găzduit de filiala Tighina a Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova. Este organizat de către Programul Național de Producere mai Pură (NCPP-Moldova, www.ncpp.md) în parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie a Republica Moldova. Tematica centrală a evenimentuluise referă la reducerea apelor uzate de la activitățile industrialesi tine de conceptulEficientizarea Resurselor și Producere mai Pură (RECP) – NU RISIPI.

Vor fi examinate beneficiile gestionării nerisipitoare a resurselor de materiale/ energie / apăde la implementarea conceptului în cadrul întreprinderilor autohtone, precum şi metode de cooperare cu Cluburile NU RISIPI pentru a soluționa problemele comune legate de consumul rațional de resurse naturale şi reducerea deşeurilor şi emisiilor.

Organizarea Forumului are drept scop promovarea celor mai bune practici de economisire a resurselor la întreprinderi și, de asemenea, prevenirea poluării mediului ambiant, în contextul dezvoltării durabile a țării, atât prin eficientizarea  consumului de resurse naturale de energie/apă/materiale, cât și prin reducerea costurilor acestora pentru companii și organizații.

 

Directorul Programului Național de Producere mai Pură, d-na Lucia Sop, încurajează interesul sporit al întreprinderilor și organizațiilorfață de măsurile/opțiunile de eficientizare a consumului de resurse naturale, dovedit prin implicarea activă și practicarea abordării de Eficientizarea Resurselor și Producere mai Pură la circa 180 de companii și organizații din Moldova. Întreprinderile își pot ”înverzi” afacerea prin aplicarea continuă asupra proceselor, produselor și serviciilor a măsurilor de prevenire a poluării mediului înconjurător, reducându-și astfel consumul de energie/apă/materiale pe unitate de produs finit – abordarea cunoscută în lume ca Eficientizarea Resurselor și Producereamai Pură.  În Republica Moldova abordarea este cunoscută sub numele succint dar sugestiv – NU RISIPI.

 

D-na Sop va accentua necesitatea de regândire/resetare a atitudinii managerilor față de procesele de producere în cadrul întreprinderilor, deoarece de multe ori resursele se pierd sau se risipesc în lipsa unei bune gestionări a acestora. D-na Sop va confirma faptul că implementarea practică a metodelor, soluțiilor și tehnicilor elaborate și înglobate în conceptul de  Eficientizare a Resurselor și Producere mai Pură la unele din primele  întreprinderi autohtone, aduce după sine beneficii pentru mediul ambiant și factorul uman, ce contribuie la conservarea anuală a 994.616 m3 de apă, 35.104 tone de materiale, 69.140 MWh de energie, prevenirea generării a 653.526 m3 de ape uzate, 4.756 tone de deșeuri, 18.000 tone de emisii de gaze cu efect de seră. Aceste economii se transformă în economii mai tangibile,financiar în valoare de circa 2,4 milioane EURO anual,doar pentru acele întreprinderile care adoptă și integrează soluțiile de Eficientizare a Resurselor și Producere mai Pură în managementul zilnic.

Agenda Forumului  include trecerea în revistă a progreselor obținute în promovarea și aplicarea practică a abordării de Eficientizare a Resurselor și Producere mai Pură în Republica Moldova. Dl Valentin Bobeica, expert național al Programului Național de Producere mai Pură, prof. univ. Universitatea de Stat din Moldova, va relata relevanța abordării în vederea priorităților naționale de dezvoltare social-economică, protecția mediului înconjurător și implementarea principiilor economiei verzi în Moldova.

 

De asemenea, în cadrul Forumului se planifică discuții asupra proiectului Ghidului NU RISIPI, menit să ajute întreprinzătorii în auto-evaluarea consumului actual de resurse naturale și găsirea oportunităților imediate și de lungă durată, să-și sporească productivitatea resurselor de apă/energie/materiale și să-și reducă intensitatea poluării generate pe unitate de produs finit/serviciu prestat.

 

Metodele și soluțiile practice incluse  în ghid, variază de la cele mai simple și necostisitoare, cum ar fi principiile bunei gospodăriri, substituirea unor materiale dăunătoare cu altele mai durabile și regenerabile, mentenanța frecventă a echipamentelor și funcționarea lor în regim optim, monitorizarea și sub-contorizarea la consumatorii principali, până la soluții mai sofisticate, ce țin de controlul sporit asupra proceselor cu echipamente de măsurare și cu exactitate sporită, modificarea utilajelor în vederea optimizării fluxului de resurse, utilizarea tehnologiilor avansate cu performanțe de mediu îmbunătățite, producerea produselor secundare utile, precum și unele modificări în servicii și produse pentru a crește durata lor de viață și multe altele.

 

În cadrul Forumului vor fi prezentate mai multe istorii de succes de către întreprinderile care au reușit să-și raționalizeze consumul de resurse naturale. La Căușeni își desfășoară activitatea întreprinderea-campion în acest domeniu, care nu numai a însușit menirea conceptului NU RISIPI, dar și a pus în practică și a îndrumat alte intreprinderi spre calea de eficientizare. Vorbim despre fabrica de conserve din orașul Căușeni, filială a S.A. ORHEI-VIT, și directorul ei, domnul Valentin UNCU, un gospodar adevărat, care nu stă cu mâinile în șolduri dar își suflecă mânecile și muncește cot la cot cu angajații săi, conducând întreprinderea pe cale stabilă şi durabilă majorând calitatea produselor, sporind competitivitatea, îmbunătăţind condițiile de muncă pentru muncitori, însănătoșind mediul înconjurător, astfel contribuind și la bunăstarea oraşului Căuşeni.

 

Programul de eficientizare a resurselor la această întreprindere cuprinde lucrări de mentenanță a echipamentelor cu forțele proprii, modificări la procese să fie mai uniformeși eficiente, colectarea selectivă a deșeurilor și colaborarea cu piața de reciclare, controlarea proceselor de producere cu parametri specifici precum și setarea și monitorizarea acestor parametri, ajustarea capacității echipamentelor necesităților reale ale procesului de producere și multe altele. Nu în ultimul rând, munca angajaților se transformă într-o experiențăplăcutăși mai convenabilă, sporind și fidelitatea în atitudine și calitateaîn realizări.

 

Resursele naturale care traversează poarta întreprinderii sunt apreciate cu valoarea reală, eliminând orice atitudine risipitoare şi contribuind la reușita întreprinderii. Rezultatele sunt estimate în valori monetare și în economisiri de resurse naturale. Așadar, timp de 4 ani de când întreprinderea a pornit pe calea îmbunătățirilor continue, s-a reușit să se prevină risipa de energie electrică cu 545.082  kWh; gaze naturale cu 297.424 m3; apă potabilă cu 96.166 m3; deșeuri selectate – circa 30 tone (hârtie, plastic, sticlă); 1.100 tone CO2 emisii de carbon; și generarea apelor uzate de 59.270 m3. Beneficiile bănești aduse de atitudinea grijulie şi management bun al resurselor sunt estimate la nivel de 345.341 USD, ceea ce permite dezvoltarea în continuare a afacerii. Sunt și beneficiile netangibile, imposibil de evaluat, cum sunt cunoștințele dobândite despre procesul de producere fiind o sursă importantă de inspirație și în viitor.

Dl Uncu este promotorul principal al Clubului regional NU RISIPI din Căușeni, care adună peste 30 întreprinderi din sectoare producătoare, și este menit să ajute altora să identifice posibilități de conservare a resurselor naturale împreună cu soluțiile care contribuie la bunăstarea întreprinderilor precum și comunității Căuşeni. Aceste îmbunătățiri deja implementate sunt valorate în resurse naturale deja nerisipite de 250 MWh/an de energie, 11.135 m3/an de apă, 580 m3/an de ape uzate negenerate, 17 tone/an de deșeuri nearuncate, însă potențialul care urmează a fi realizat este cu mult mare.

 

Participanții la forum vor avea posibilitatea să cunoască activitatea Cluburilor NU RISIPI și din alte regiuni ale țării. Alexandru Maler, coordonatorul Clubului NU RISIPI Ungheni, vine cu rezultatele bune pentru comunitatea sa realizate prin atitudinea mai conștientă față de resursele naturale în orice loc unde acestea sunt consumate: fie compresor de aer, fie robinet la grădiniță sau cafenea, fie cuptor la brutărie, fie la întreprindere sau în gospodărie – la fiecare este loc mai bine ca să fie.

 

        Forumul de Eficientizare a Resurselor și Producere mai Pură din Căușeni care își va ține lucrările în incinta Filialei Tighina a Camerei de Comerț și Industrie va uni reprezentații întreprinderilor din sectoarele de procesare a produselor alimentare, chimicale, materiale de construcții, servicii municipale, precum și funcționari publici din cadrul administrației publice centrale, sectorul academic, experții și practicienii din domeniu și alte părți interesate de a fi mai eficienți în fiecare zi prin atitudinea plină de grijă față de resursele noastre naturale.

 

Programul de Eficientizare a Resurselor și Producere mai Pură în Moldova (www.ncpp.md) actualmente este susținut de către Organizația Națiunilor Unite pentru Dezvoltare Industrială (UNIDO, www.unido.org) în cadrul EaP GREEN. Comisia Europeană a lansat Programul de înverzire a economiei în țările Parteneriatului estic EaP GREEN: un program pentru mediu și creștere economică ce acordă sprijin Guvernului Republicii Moldova și altor membri ai Parteneriatului Estic al Uniunii Europene să lanseze transformarea spre economia verde (http://www.eap-green.org).

 

 

Mulțumiri se aduc Primărieiorașului CAUSENI pentru cooperarea cu Programul Național de Producere mai Pură în vederea susținerii sectorului business si initierea Clubului NU RISIPI in CAUSENI.


Solicitare autorizație


Categoria: ---       Data: 11-07-2016, 11:19

Prin prezenta filiala Căușeni  ÎCS,,Suvorov-Vin,, SRL solicită eliberarea autorizației de mediu pentru folosința specială a apei.


CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCȚIILOR VACANTE


Categoria: Noutăți       Data: 18-05-2016, 12:59

Conform Dispoziției nr.02/1-7-200 din 18.05.2016 2016, Primăria orașului Căușeni anunță concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante de director în instituțiile preșcolare nr.1,2,3.4.7 din orașul Căușeni.


Ziua Sportivului


Categoria: Noutăți       Data: 12-05-2016, 13:06

Primăria or. Căuşeni Vă invită la data de 14 mai 2016, orele 9.30 la activitatea cultural - sportivă – „Ziua sportivului”, care va avea loc pe stadionul central din or. Căuşeni.

În acest an participanţii îşi vor da concursul la următoarele probe:

• Baschet

• Volei

• Mini -fotbal

• Lupta naţională „Trînta” cu premii (cocoş, berbec)

• Atletism , cursa olimpică(60m, 100m, 1000m, 1500m)

• Ridicarea greutăţilor

• Şah şi joc de dame

 


Campania de înverzire continuă


Categoria: ---       Data: 19-04-2016, 05:39

Primăria orașului Căușeni aduce la cunoștința locuitorilor orașului despre continuarea campaniei de înverzire.

Doritorii se pot adresa la primărie pentru a ridica cîte 3 puieți ( măr și păr).


Control oftalmologic


Categoria: ---       Data: 19-04-2016, 05:36

Primăria orașului Căușeni în colaborare cu clubul ,, Lions,, în fiecare zi de sîmbătă organizează controlul vederii la maturi și copii și asigurarea cu ochelari.

Costul unei consultații este de 99 lei.

Persoană responsabilă de înregistrare - Maria Vasluian, telefon de contact 079653665. 

 Încadrarea în serviciul militar prin Contract


Categoria: ---       Data: 5-04-2016, 05:50

 

 Centrul Militar Teritorial Căușeni anunță  despre  selectarea candidaților pentru încadrarea în serviciul militar prin contract


ÎMI PASĂ DE ASPECTUL ORAȘULUI MEU


Categoria: ---       Data: 16-03-2016, 06:30

În scopul lichidării gunoiștilor neautorizate și menținerii curățeniei, primăria orașului Căușeni anunță concurs cu privire la cea mai reușită fotografie cu persoane care depozitează ilegal deșeurile formînd gunoiști neautorizate și poluînd mediul ambiant.

Fotografiile pot fi transmise pe adresa de e-mail: primaria@causeni.org, pe viber direct primarului or. Căușeni la numărul de telefon 079551158 sau lăsate în antecamera primăriei.

Primăria garantează confidențialitatea persoanelor care vor transmite fotografiile, iar cele mai reușite ( la sfărșitul fiecărei luni) vor fi premiate – 50-100 lei.
Adrese Utile

Guvernul Republicii Moldova

Presedintia Republicii Moldova

Parlamentul Republicii Moldova

Pagina Oficiala

Proiectul de Sustinere a Autoritatilor Locale din Moldova

Meteo Căușeni


Curs Valutar