Orașul Căușeni
Administrația Publică
Relații cu Publicul
Informație Utilă
Arhiva Site-ului

Ședința consiliului orășenesc Căușeni


DISPOZIȚIA nr. 02/1-7-446

din 21 noiembrie 2016

 

 

Cu privire la convocarea şedinţei a 10-a

extraordinară a Consiliului orăşenesc Căuşeni

 

În conformitate cu art. 16(2), (3) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XV din 28.12.2006, D I S P U N:

I. Să se convoace şedinţa a 10-a extraordinară a Consiliului orăşenesc Căuşeni pe data de 25.11.2016, la orele 10.00, în localul Primăriei or. Căuşeni, cu următoarea

ORDINEA DE ZI:

1.Cu privire la scutirea de plată pentru frecventarea instituției preșcolare.

Raportor: Elena Muntean,contabil-șef al Primăriei or. Căușeni.

2.Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă.

Raportor: Muntean Elena, contabil-șef al Primăriei or.Căușeni.

3.Cu privire la permiterea schimbării destinaţiei terenurilor.

Raportor: Boișteanu Vasile, specialist al Primăriei or. Căușeni.

4.Cu privire la acordul de utilizare a denumirii oficiale ,,Căușeni,,

Raportor: Victor Lebedev, viceprimarul or. Căușeni.

5.Cu privire la modificarea unor Decizii a Consiliului orăşenesc Căuşeni.

Raportor: Victor Lebedev, viceprimarul or. Căușeni.

6.Cu privire la permiterea schimbării destinaţiei construcţiei.

Raportor: Victor Lebedev, viceprimar al Primăriei or. Căușeni.

7.Cu privire darea în folosință a unui teren proprietate publică.

Raportor: Boișteanu Vasile, specialist al Primăriei or. Căușeni.

8.Cu privire la cererea prealabilă cet. Turicenco Anastasia.

Raportor: Boișteanu Vasile, specialist al Primăriei or. Căușeni.

9.Cu privire la Sesizarea Centrului Național Anticorupție al Republicii Moldova.

Raportor: Boișteanu Vasile, specialist al Primăriei or. Căușeni.

10.Cu privire la scimb de terenuri.

Raportor: Boișteanu Vasile, specialist al Primăriei or. Căușeni.

11.Cu privire la anularea titlurilor de autentificare a deținătorilor de teren.

Raportor: Boișteanu Vasile, specialist al Primăriei or. Căușeni.

12.Cu privire la atribuirea unor sectoare de teren pentru construcţia casei de locuit.

Raportor: Boișteanu Vasile, specialist al Primăriei or. Căușeni.

13.Cu privire la elaborarea planulurilor geometrice în scopul formării bunulurilor immobile.

Raportor: Boișteanu Vasile, specialist al Primăriei or. Căușeni.

14.Cu privire vînzarea-cumpărarea surplusului de teren pe lîngă casă.

Raportor: Boișteanu Vasile, specialist al Primăriei or. Căușeni.

15.Cu privire la separarea unui teren.

Raportor: Boișteanu Vasile, specialist al Primăriei or. Căușeni.

16.Cu privire la vînzarea terenului aferent.

Raportor: Boișteanu Vasile, specialist al Primăriei or. Căușeni.

17.Cu privire la aprobarea listei beneficiarelor cărora li se repartizează lemne de foc.

Raportor: Grigore Repeșciuc, primarul or. Căușeni.

 

 

 

 

 


Avertizare meteorologică


Categoria: Noutăți       Data: 11-11-2016, 12:37

Conform datelor Serviciului Hidrometeorologic de Stat, pe 12 noiembrie cu menținere pe 13-14 noiembrie, în republică și la Chișinău, se prevăd intensificări ale vîntului nord-vestic, în rafale de pînă la 15-20 m/s, izolat cu intensificări de pînă la 23 m/s, către 14 noiembrie temperatura medie a aerului va scădea cu 5-6 OC.

 

 

11 noiembrie 2016

Centrul Operativ de Dispecerat Republican

 

 

 


Deconectări programate


Categoria: Noutăți       Data: 9-11-2016, 08:39

În conformitate cu prevederile art. 52(3,4) al Regulamentului pentru furnizarea și utilizarea energiei electrice, ÎCS RED UNION FENOSA informează că pe data 11.11.2016 sînt posibile deconectări de energie electrică:

- în intervalul de timp 8.30-16.00 în perimetrul str. Alba Iulia, Russo, Ana și Alexandru, B.P.Hașdeu, Glavan, Nichifor Doni, Iachir, Kogălniceaniu, M. Varlaam,, Lazo;

- în intervalul de timp 9.45-17.00, în perimetrul str. Barebista, Dacia, Decebal, Miorița, Traianus, parțial

 


Avertizare meteorologică


Categoria: ---       Data: 7-11-2016, 13:07

 

Conform datelor Serviciului Hidrometeorologic de Stat, pe 08-10 noiembrie pe teritoriul țării se prevăd schimbări bruște ale vremii:

- vor cădea precipitații pe arii extinse, izolat puternice (15-25 l/m2).

- vremea se va răci, temperatura medie zilnică a aerului va scădea cu 5-8°C.

 

 

      Centrul Operativ de Dispecerat Republican

 

 


Componența comisiilor de specialitate


 

Cu privire la formarea Comisiilor consultative de

specialitate a Consiliului orăşenesc Căuşeni

 

În conformitate cu Regulamentul privind constituirea şi funcţionare Consiliului orăşenesc Căuşeni aprobat prin Decizia Consiliului orăşenesc Căuşeni nr.5/10 din 09 septembrie 2011.

În temeiul art.3, 5 (1), 7, 10, 14 (1), (2), lit.m), 19 (3), 20(5) din Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006, Consiliului orăşenesc Căuşeni DECIDE:

 

1. Se formează Comisia economie, buget și finanțe în număr de 7 membri:

- Dragulea Tatiana, PCRM

- Cuciuc Oleg, PSRM

- Eremei Serghei, PSRM

- Donțu Anatolie, PLDM

- Pavlenco Anatolie, BEPPEM

- Zaremba Anatolie, candidat independent

- Gogu Petru, PDM

 

2. Se formează Comisia educație, tineret, sport, cultură, protecția socială și muncă în număr de 5 membri:

- Cojocaru Alexandru, PLDM

- Mogîldea Nina, PSRM

- Timofte Victor, BEPPEM

- Ilieș Alexandru, PDM

- Gorban Nicolae, PDM

 

 

3. Se formează Comisiei pentru agricultură, industrie şi relaţii funciare

în număr de 5 membri:

- Bobicov Mihail, BEPPEM

- Nastas Andrian, PDM

- Curtoglo Svetlana, PCRM

- Gogu Petru, PDM

- Mogîldea Nina, PSRM

 

3. Se formează Comisia drept, administrare publică locală și relații internaționale în număr de 7 membri:

-Eremei Serghei, PSRM

- Țigai Ina, BEPPEM

-Andrieș Alexandru, PL

-Railean Veaceslav, candidat independent

-Ivanov Igor, PCRM

-Repeșciuc Aurelia, PDM

-Moraru Mihail, PDM

 

4. Se exclude capitolul III ,, Domeniile de activitate ale comisiilor consultative de specialitate ale Consiliului orășenesc Căușeni,, a Regulamentului privind Constituirea și fucționarea Consiliului orășenesc Căușeni aprobat prin Deciziei Consiliului orășenesc Căușeni nr .5/10 din 09.09.2011,, Cu privire la aprobarea Regulamentului privind constituirea și funcționarea Consiliului orășenesc Căușeni.

 

5. Prezenta Decizie se comunică:

- Oficiul Teritorial Căuşeni al Cancelariei de Stat a Republicii Moldova şi se aduce la cunoştinţă publică prin intermediul mijloacelor de comunicare în masă şi afişare.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ședința comisiilor de specialitate


Categoria: Noutăți       Data: 4-11-2016, 14:00

În conformitate cu dispoziția primarului nr. 02/1-7-432 din 03.11.2016, la data de 07.11.2016, ora 15.00 este convocată ședința a 9-a(etraordinară) a Consiliului orășenesc Căușeni.

Comisiile de specialitate a Consiliului orășenesc Căușeni se vor întruni  după cum urmează:

- 07.11.2016, ora 14.00- comisia drept, administrare publică locală și relații internaționale și comisia educație, tineret, sport, cultură, protecție socială și muncă

- 07.11.2016, ora14.30 - comisia economie, buget și finanțe și comisia pentru agricultură, industrie și relații funciare

 


Consultare publiсă


Categoria: Noutăți       Data: 4-11-2016, 11:16

Avînd în vedere cererile solicitanților, primăria orașului Căușeni informează toate părțile interesate despre inițierea elaborării deciziilor și consultarea publică pe marginea următoarelor proiecte de decizii:

1.Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului orăşenesc Căuşeni nr.7/1 din 15.12.2015 „Cu privire la aprobarea bugetului oraşului Căuşeni pentru anul 2016”

2.Cu privire la acordul de utilizare a denumirii oficiale ,,Căușeni,,

3.Cu privire la permiterea schimbării destinaţiei terenurilor

4.Cu privire la atribuirea unui sector de teren pentru construcţia casei de locuit.

5.Cu privire la modificarea unei Decizii a Consiliului orăşenesc Căuşeni.

6.Cu privire la permiterea efectuării lucrărilor de casare a unor plantații.

Toate părțile interesate au dreptul de a participa , conform legislației în vigoare, la orice etapă a procesului decizional.

În scopul obținerii informației referitoare la procesul decizional, inclusiv să primiți proiectele de decizii insoțite de materialele aferente , în condițiile Legii privind accesul la informație, vă puteți adresa în sala mică(etajul1), anticamera primăriei or. Căușeni, panoul informativ și pagina web a primăriei or. Căușeni.

Telefoane de contact: 0243-22144, 22233.

Recomandațiile pe marginea proiectelor de decizii prezentate le puteți expedia pînă la data de 07.11.2016, ora 13.00:

- pe adresa: or. Căușeni, str. M. Radu, 3,

- le puteți depune personal în anticamera primăriei

- adresa de e-mail a primăriei: primaria@causeni.org

Date de contact a persoanelor responsabile de recepționarea și examinarea recomandărilor :

Ala Cucoș-Chiselița, secretarul Consiliului orășenesc Căușeni, tel. 0243-22144

Natalia Mungiu, specialist, tel. 0243-22233

 


Campania de Înverzire a Orașului!


Categoria: ---       Data: 31-10-2016, 09:30

Primăria orașului Căușeni în parteneriat cu Centrul Informațional Tighina, și Centrul Regional pentru Femei ”EVA”, au implementat două proiecte:

1. Proiectul „Înverzirea parcului central...


Deconectări programate


Categoria: Noutăți       Data: 27-10-2016, 05:20

În conformitate cu prevederile art. 52(3,4) al Regulamentului pentru furnizarea și utilizarea energiei electrice, ÎCS RED UNION FENOSA informează că pe data de 31.10.-04.11.2016 în intervalul de timp 9.00-17.30 sînt posibile deconectări de energie electrică în perimetrul str. Botnei, str-la Ciocana, str. Ciocana MIcă, Fîntînilor, Frunze, Soltîs, Lermontov, Lomonosov, M. Costin, Dosoftei, str-la Pădurii.


Susțineți Proiectul ”Eficienţa energetică la grădiniţa de copii nr. 6”


Categoria: Noutăți       Data: 22-10-2016, 07:15

Primăria orașului Căușeni în parteneriat cu Grădinițade copii nr. 6 din oraș, au depus un proiect pe platforma www. imipasa.md. Este foarte important ca la această etapă să ne susțineți cu votul Dumneavoastră. Deoarece vor fi acceptate doar primele 10 proiecte cu cel mai mare număr de voturi. 
Vă mulțumim anticipat pentru susținere! 
www.imipasa.md

 

Susțineți Proiectul ”Eficienţa energetică la grădiniţa de copii nr. 6”
Susțineți Proiectul ”Eficienţa energetică la grădiniţa de copii nr. 6”
Susțineți Proiectul ”Eficienţa energetică la grădiniţa de copii nr. 6”
Adrese Utile

Guvernul Republicii Moldova

Presedintia Republicii Moldova

Parlamentul Republicii Moldova

Pagina Oficiala

Proiectul de Sustinere a Autoritatilor Locale din Moldova

Meteo Căușeni


Curs Valutar