Orașul Căușeni
Administrația Publică
Relații cu Publicul
Informație Utilă
Arhiva Site-ului

Consultare publiсă


Categoria: ---       Data: 7-12-2016, 07:55

Primăria orașului Căușeni informează toate părțile interesate despre inițierea elaborării deciziei și consultarea publică pe marginea următorului proiect de decizie:

1.Cu privire la oportunitatea activității Centrului de reabilitare și resocializare a copiilor aflați în dificultate ,, Alter Ego,, și prelungirea termenului de amplasare în blocul nr. 6 a grădiniței nr. 1”

 

Toate părțile interesate au dreptul de a participa , conform legislației în vigoare, la orice etapă a procesului decizional.

În scopul obținerii informației referitoare la procesul decizional, inclusiv să primiți proiectul de decizie insoțit  de materialele aferente , în condițiile Legii privind accesul la informație, vă puteți adresa în sala mică(etajul1), anticamera primăriei or. Căușeni, panoul informativ și pagina web a primăriei or. Căușeni.

Telefoane de contact: 0243-22144, 22233.

Recomandațiile pe marginea proiectului de decizie  le puteți expedia pînă la data de 09.12.2016, ora 09.00:

- pe adresa: or. Căușeni, str. M. Radu, 3,

- le puteți depune personal în anticamera primăriei

- adresa de e-mail a primăriei: primaria@causeni.org

Date de contact a persoanelor responsabile de recepționarea și examinarea recomandărilor :

Ala Cucoș-Chiselița, secretarul Consiliului orășenesc Căușeni, tel. 0243-22144

Natalia Mungiu, specialist, tel. 0243-22233


Deconectări programate


Categoria: Noutăți       Data: 28-11-2016, 11:36

În conformitate cu prevederile art. 52(3,4) al Regulamentului pentru furnizarea și utilizarea energiei electrice, ÎCS RED UNION FENOSA informează despre posibilele deconectări de energie electrică:

-29.11.2016 în intervalul de timp 9.30-18.30 - în perimetrul str.Burebista, Dacia, Miorița, Troada, Troianus

- la data de 30.11.2016:

- în intervalul de timp 8.00-17.00 în perimetrul str. Botnei, Ciocana, Ciocana Mică, Fîntînilor, Soltîs, Lermontov, Lomonosov, M. Costin, M. Dosoftei, Pădurii, P. Rareș, Ștefan cel Mare, str-la ,6,7,8,9,10 Ștefan cel Mare, Toma Miron, D. Vodă, parțial

- în intervalul de timp 9.00-17.00- în perimetrul str. Mateevici, Doina și Ion, Creangă, str-la Păcii, Pietre Vechi, Sadoveanu, parțial

 


Ședința comisiilor de specialitate


În conformitate cu dispoziția primarului nr. 02/1-7-446 din 21.11.2016, la data de 25.11.2016, ora 10.00 este convocată ședința a 10-a(etraordinară) a Consiliului orășenesc Căușeni.

Comisiile de specialitate a Consiliului orășenesc Căușeni se vor întruni după cum urmează:

- 24.11.2016, ora 14.00- comisia drept, administrare publică locală și relații internaționale

- 23.11.2016, ora 15.00- comisia educație, tineret, sport, cultură, protecție socială și muncă

- 23.11.2016, ora10.00 - comisia economie, buget și finanțe

                                      -  comisia pentru agricultură, industrie și relații funciare

 

 


Ședința consiliului orășenesc Căușeni


DISPOZIȚIA nr. 02/1-7-446

din 21 noiembrie 2016

 

 

Cu privire la convocarea şedinţei a 10-a

extraordinară a Consiliului orăşenesc Căuşeni

 

În conformitate cu art. 16(2), (3) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XV din 28.12.2006, D I S P U N:

I. Să se convoace şedinţa a 10-a extraordinară a Consiliului orăşenesc Căuşeni pe data de 25.11.2016, la orele 10.00, în localul Primăriei or. Căuşeni, cu următoarea

ORDINEA DE ZI:

1.Cu privire la scutirea de plată pentru frecventarea instituției preșcolare.

Raportor: Elena Muntean,contabil-șef al Primăriei or. Căușeni.

2.Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă.

Raportor: Muntean Elena, contabil-șef al Primăriei or.Căușeni.

3.Cu privire la permiterea schimbării destinaţiei terenurilor.

Raportor: Boișteanu Vasile, specialist al Primăriei or. Căușeni.

4.Cu privire la acordul de utilizare a denumirii oficiale ,,Căușeni,,

Raportor: Victor Lebedev, viceprimarul or. Căușeni.

5.Cu privire la modificarea unor Decizii a Consiliului orăşenesc Căuşeni.

Raportor: Victor Lebedev, viceprimarul or. Căușeni.

6.Cu privire la permiterea schimbării destinaţiei construcţiei.

Raportor: Victor Lebedev, viceprimar al Primăriei or. Căușeni.

7.Cu privire darea în folosință a unui teren proprietate publică.

Raportor: Boișteanu Vasile, specialist al Primăriei or. Căușeni.

8.Cu privire la cererea prealabilă cet. Turicenco Anastasia.

Raportor: Boișteanu Vasile, specialist al Primăriei or. Căușeni.

9.Cu privire la Sesizarea Centrului Național Anticorupție al Republicii Moldova.

Raportor: Boișteanu Vasile, specialist al Primăriei or. Căușeni.

10.Cu privire la scimb de terenuri.

Raportor: Boișteanu Vasile, specialist al Primăriei or. Căușeni.

11.Cu privire la anularea titlurilor de autentificare a deținătorilor de teren.

Raportor: Boișteanu Vasile, specialist al Primăriei or. Căușeni.

12.Cu privire la atribuirea unor sectoare de teren pentru construcţia casei de locuit.

Raportor: Boișteanu Vasile, specialist al Primăriei or. Căușeni.

13.Cu privire la elaborarea planulurilor geometrice în scopul formării bunulurilor immobile.

Raportor: Boișteanu Vasile, specialist al Primăriei or. Căușeni.

14.Cu privire vînzarea-cumpărarea surplusului de teren pe lîngă casă.

Raportor: Boișteanu Vasile, specialist al Primăriei or. Căușeni.

15.Cu privire la separarea unui teren.

Raportor: Boișteanu Vasile, specialist al Primăriei or. Căușeni.

16.Cu privire la vînzarea terenului aferent.

Raportor: Boișteanu Vasile, specialist al Primăriei or. Căușeni.

17.Cu privire la aprobarea listei beneficiarelor cărora li se repartizează lemne de foc.

Raportor: Grigore Repeșciuc, primarul or. Căușeni.

 

 

 

 

 


Avertizare meteorologică


Categoria: Noutăți       Data: 11-11-2016, 12:37

Conform datelor Serviciului Hidrometeorologic de Stat, pe 12 noiembrie cu menținere pe 13-14 noiembrie, în republică și la Chișinău, se prevăd intensificări ale vîntului nord-vestic, în rafale de pînă la 15-20 m/s, izolat cu intensificări de pînă la 23 m/s, către 14 noiembrie temperatura medie a aerului va scădea cu 5-6 OC.

 

 

11 noiembrie 2016

Centrul Operativ de Dispecerat Republican

 

 

 


Deconectări programate


Categoria: Noutăți       Data: 9-11-2016, 08:39

În conformitate cu prevederile art. 52(3,4) al Regulamentului pentru furnizarea și utilizarea energiei electrice, ÎCS RED UNION FENOSA informează că pe data 11.11.2016 sînt posibile deconectări de energie electrică:

- în intervalul de timp 8.30-16.00 în perimetrul str. Alba Iulia, Russo, Ana și Alexandru, B.P.Hașdeu, Glavan, Nichifor Doni, Iachir, Kogălniceaniu, M. Varlaam,, Lazo;

- în intervalul de timp 9.45-17.00, în perimetrul str. Barebista, Dacia, Decebal, Miorița, Traianus, parțial

 


Avertizare meteorologică


Categoria: ---       Data: 7-11-2016, 13:07

 

Conform datelor Serviciului Hidrometeorologic de Stat, pe 08-10 noiembrie pe teritoriul țării se prevăd schimbări bruște ale vremii:

- vor cădea precipitații pe arii extinse, izolat puternice (15-25 l/m2).

- vremea se va răci, temperatura medie zilnică a aerului va scădea cu 5-8°C.

 

 

      Centrul Operativ de Dispecerat Republican

 

 


Componența comisiilor de specialitate


 

Cu privire la formarea Comisiilor consultative de

specialitate a Consiliului orăşenesc Căuşeni

 

În conformitate cu Regulamentul privind constituirea şi funcţionare Consiliului orăşenesc Căuşeni aprobat prin Decizia Consiliului orăşenesc Căuşeni nr.5/10 din 09 septembrie 2011.

În temeiul art.3, 5 (1), 7, 10, 14 (1), (2), lit.m), 19 (3), 20(5) din Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006, Consiliului orăşenesc Căuşeni DECIDE:

 

1. Se formează Comisia economie, buget și finanțe în număr de 7 membri:

- Dragulea Tatiana, PCRM

- Cuciuc Oleg, PSRM

- Eremei Serghei, PSRM

- Donțu Anatolie, PLDM

- Pavlenco Anatolie, BEPPEM

- Zaremba Anatolie, candidat independent

- Gogu Petru, PDM

 

2. Se formează Comisia educație, tineret, sport, cultură, protecția socială și muncă în număr de 5 membri:

- Cojocaru Alexandru, PLDM

- Mogîldea Nina, PSRM

- Timofte Victor, BEPPEM

- Ilieș Alexandru, PDM

- Gorban Nicolae, PDM

 

 

3. Se formează Comisiei pentru agricultură, industrie şi relaţii funciare

în număr de 5 membri:

- Bobicov Mihail, BEPPEM

- Nastas Andrian, PDM

- Curtoglo Svetlana, PCRM

- Gogu Petru, PDM

- Mogîldea Nina, PSRM

 

3. Se formează Comisia drept, administrare publică locală și relații internaționale în număr de 7 membri:

-Eremei Serghei, PSRM

- Țigai Ina, BEPPEM

-Andrieș Alexandru, PL

-Railean Veaceslav, candidat independent

-Ivanov Igor, PCRM

-Repeșciuc Aurelia, PDM

-Moraru Mihail, PDM

 

4. Se exclude capitolul III ,, Domeniile de activitate ale comisiilor consultative de specialitate ale Consiliului orășenesc Căușeni,, a Regulamentului privind Constituirea și fucționarea Consiliului orășenesc Căușeni aprobat prin Deciziei Consiliului orășenesc Căușeni nr .5/10 din 09.09.2011,, Cu privire la aprobarea Regulamentului privind constituirea și funcționarea Consiliului orășenesc Căușeni.

 

5. Prezenta Decizie se comunică:

- Oficiul Teritorial Căuşeni al Cancelariei de Stat a Republicii Moldova şi se aduce la cunoştinţă publică prin intermediul mijloacelor de comunicare în masă şi afişare.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ședința comisiilor de specialitate


Categoria: Noutăți       Data: 4-11-2016, 14:00

În conformitate cu dispoziția primarului nr. 02/1-7-432 din 03.11.2016, la data de 07.11.2016, ora 15.00 este convocată ședința a 9-a(etraordinară) a Consiliului orășenesc Căușeni.

Comisiile de specialitate a Consiliului orășenesc Căușeni se vor întruni  după cum urmează:

- 07.11.2016, ora 14.00- comisia drept, administrare publică locală și relații internaționale și comisia educație, tineret, sport, cultură, protecție socială și muncă

- 07.11.2016, ora14.30 - comisia economie, buget și finanțe și comisia pentru agricultură, industrie și relații funciare

 


Consultare publiсă


Categoria: Noutăți       Data: 4-11-2016, 11:16

Avînd în vedere cererile solicitanților, primăria orașului Căușeni informează toate părțile interesate despre inițierea elaborării deciziilor și consultarea publică pe marginea următoarelor proiecte de decizii:

1.Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului orăşenesc Căuşeni nr.7/1 din 15.12.2015 „Cu privire la aprobarea bugetului oraşului Căuşeni pentru anul 2016”

2.Cu privire la acordul de utilizare a denumirii oficiale ,,Căușeni,,

3.Cu privire la permiterea schimbării destinaţiei terenurilor

4.Cu privire la atribuirea unui sector de teren pentru construcţia casei de locuit.

5.Cu privire la modificarea unei Decizii a Consiliului orăşenesc Căuşeni.

6.Cu privire la permiterea efectuării lucrărilor de casare a unor plantații.

Toate părțile interesate au dreptul de a participa , conform legislației în vigoare, la orice etapă a procesului decizional.

În scopul obținerii informației referitoare la procesul decizional, inclusiv să primiți proiectele de decizii insoțite de materialele aferente , în condițiile Legii privind accesul la informație, vă puteți adresa în sala mică(etajul1), anticamera primăriei or. Căușeni, panoul informativ și pagina web a primăriei or. Căușeni.

Telefoane de contact: 0243-22144, 22233.

Recomandațiile pe marginea proiectelor de decizii prezentate le puteți expedia pînă la data de 07.11.2016, ora 13.00:

- pe adresa: or. Căușeni, str. M. Radu, 3,

- le puteți depune personal în anticamera primăriei

- adresa de e-mail a primăriei: primaria@causeni.org

Date de contact a persoanelor responsabile de recepționarea și examinarea recomandărilor :

Ala Cucoș-Chiselița, secretarul Consiliului orășenesc Căușeni, tel. 0243-22144

Natalia Mungiu, specialist, tel. 0243-22233

 
Adrese Utile

Guvernul Republicii Moldova

Presedintia Republicii Moldova

Parlamentul Republicii Moldova

Pagina Oficiala

Proiectul de Sustinere a Autoritatilor Locale din Moldova

Meteo Căușeni


Curs Valutar