Orașul Căușeni
Administrația Publică
Relații cu Publicul
Informație Utilă
Arhiva Site-ului

CONCURS DE SELECTARE A PARAJURIȘTILOR


Categoria: Noutăți       Data: 16-12-2015, 12:46

Consiliul Naţional pentru Asistenţa Juridică Garantată de Stat anunţă concurs de selectare a parajuriştilor pentru acordarea asistenţei juridice primare în orașul Căușeni.

Pentru informații suplimentare vă puteți adresa la primăria or. Căușeni, telefon de contact 0243-22233


SOLICITARE AUTORIZAȚIE


Categoria: Noutăți       Data: 16-12-2015, 07:27

Prin prezenta filiala Căușeni  S.A.,,Orhei - Vit,, solicită eliberarea autorizației de mediu pentru folosința specială a apei.


PROIECTUL BUGETULUI PENTRU ANUL 2016


Categoria: Noutăți       Data: 1-12-2015, 12:15

                                          PROIECT                   

  

Decizie nr. 6/___ 

din 09 decembrie 2015

 

Cu privire la aprobarea bugetului

orășenesc Căușeni pentru anul 2016

 

         Examinînd bugetul local în a doua lectură,

în conformitate cu prevederile  art. 24 (1) lit.a) a Legii finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr. 181 din 25 iulie 2014,

în conformitate art. 18, 19, 20 (3), (4), 22 din Legea privind finanţele publice locale nr. 397-XV din 16 octombrie 2003, cu modificările operate,

         în temeiul art.3 lit.a), ar.12 (1), (2) din Legea privind descentralizarea administrativă  nr. 435-XVI din 28.12.2006;

        cu  art. 3, 9, 10(1) (2), 14(1), (2) lit. a), n), 19(4), 20 (1), (5), 81(1) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, Consiliul orăşenesc Căuşeni DECIDE:

 

  1. Se aprobă:

1.1        Indicatorii generali și sursele de finanțare ale bugetului orășenesc Căușeni, conform anexei nr. 1;

1.2        Sinteza veniturilor bugetului orășenesc Căușeni pentru anul 2016, conform anexei nr. 2;

1.3        Resursele şi cheltuielile bugetului orășenesc Căușeni conform clasificaţiei funcţionale şi pe programe, conform anexei nr. 3;

1.4        Cotele impozitelor şi taxelor locale ce vor fi încasate în bugetul orășenesc Căușeni în anul 2016, conform anexei nr. 4;

1.5        Nomenclatorul tarifelor pentru prestarea serviciilor contra plată de către instituţiile publice finanţate de la bugetul orășenesc Căușeni, conform anexei nr. 5;

1.6        Sinteza veniturilor colectate de către instituţiile bugetare finanţate din bugetul orășenesc Căușeni pe anul 2016, conform anexei nr. 6;

1.7        Plafonul datoriei bugetului orășenesc Căușeni şi plafonul garanţiilor acordate de Consiliul orășenesc Căușeni, conform anexei nr. 7;

1.8        Efectivul-limită al statelor de personal din instituţiile publice finanţate de la bugetul orășenesc Căușeni pe anul 2016, conform anexei nr. 8;

1.9        Cuantumul fondului de rezervă a bugetului local, în sumă de 63 mii lei.

1.10    Plata consilierilor Consiliului orășenesc Căușeni pentru participarea la fiecare ședință  este de 150 lei.

  1. Dacă e necesar alte prevederi (limita consumului de benzină pe lună, plata consilierilor pentru participarea la fiecare şedinţă, etc.)
  2. Prezenta decizie intră în vigoare la 1 ianuarie 2016.

        

 

 

          Preşedintele şedinţei

         Secretarul Consiliului local


COMUNICAT INFORMATIV


Categoria: Noutăți       Data: 30-11-2015, 06:17

Primăria or.Căuşeni, r-nul Căuşeni, anunţă desfăsurarea licitaţiei „cu strigare” de vînzare-cumpărare şi arendă a terenurilor proprietate publică pe data 04.12.2015 la ora 14.00 în incinta Primăriei,sala de şedinţe.


REPARTIZAREA CONSILIERILOR PE SECTOARE


Categoria: Noutăți       Data: 26-10-2015, 11:26

La data de 20.10.2015 a fost adoptată decizia nr. 4/10  ,, Cu privire la  repartizarea consilierilor Consiliului orășenesc Căușeni pe sectoarele or. Căușeni,,.


INVITAȚIE LA CONCURS


Categoria: Noutăți       Data: 19-10-2015, 10:34Adrese Utile

Guvernul Republicii Moldova

Presedintia Republicii Moldova

Parlamentul Republicii Moldova

Pagina Oficiala

Proiectul de Sustinere a Autoritatilor Locale din Moldova

Meteo Căușeni


Curs Valutar