Orașul Căușeni
Administrația Publică
Relații cu Publicul
Informație Utilă
Arhiva Site-ului

Mesajul de felicitare adresat de către Primarul de Cauşeni Anatolie Zaremba cadrelor pedagogice cu ocazia zilei lor profesionale


Categoria: Noutăți       Data: 27-09-2009, 13:56
Stimaţi, învăţători, profesori şi educatori!

Începutul lunii octombrie aparţine celor care întruchipează inteligenţa şi care cultivă tinerilor adevărate valori şi principii ale umanismului. Ziua pedagogului este o fericită ocazie pentru a Vă aduce cele mai frumoase omagii pentru că dezvoltarea, securitatea şi bunăstarea fiecărui stat depind de calitatea potenţialului uman, iar succesele fiecărui om, ramură şi ale întregii ţări sînt iniţiate de pedagog. Anume el contribuie la realizările personale, colective şi sociale. Această zi deosebită este încă un pretext pentru a exprima recunoştinţă şi a Vă mulţumi pentru muncă şi contribuţia la îmbogăţirea cunoştinţelor elevilor şi studenţilor, asigurînd în acest mod dezvoltarea şi devenirea generaţiilor. În condiţiile lumii contemporane în permanentă schimbare învăţămîntul obţine o nouă valenţă – necesitatea de a învăţa toată viaţa. Şi primii paşi pe calea învăţăturii noastre continue noi îi facem cu sprijinul Dumneavoastră, dragi învăţători.Părinţii Vă încredinţează copiii, visurile şi speranţele legate de ei. Ei ştiu că copiii lor se află în mîini de nădejde, că pedagogii văd potenţialul copilului şi contribuie la dezvoltarea lui. Dumneavoastră participaţi la formarea personalităţii copilului. Sînteţi în măsură egală şi îndrumătorii lor, şi prietenii lor. În acest context pot declara cu siguranţă că asupra destinului fiecăruia dintre noi au influenţat unii pedagogi, care ne-au învăţat, ne-au încurajat, ne-au inspirat sau ne-au susţinut. Anume de ei ne amintim cu dragoste întotdeauna. Dragi pedagogi, mulţimea de posibilităţi şi riscuri cu caracter intern şi global instituie noi exigenţe şi standarde pentru sistemul educaţional. Sînt necesare nu numai cunoştinţe, dar şi noi capacităţi şi dexterităţi, care trebuie dezvoltate din fragedă copilărie şi pe parcursul întregii vieţi. Vă doresc succese în această muncă nobilă, deoarece elevul de astăzi este specialistul de mîine,iar ziua de mîine se anunţă pentru elevul de astăzi ca un exigent examen de viaţă.

Adrese Utile

Guvernul Republicii Moldova

Presedintia Republicii Moldova

Parlamentul Republicii Moldova

Pagina Oficiala

Proiectul de Sustinere a Autoritatilor Locale din Moldova

Meteo Căușeni


Curs Valutar