Orașul Căușeni
Administrația Publică
Relații cu Publicul
Informație Utilă
Arhiva Site-ului

Convocarea ședinței Consiliului orășenesc Căușeni


Categoria: Noutăți       Data: 2-10-2017, 13:43

 DISPOZIŢIA nr. 02/1-7-399

din  02 octombrie 2017

 

 

Cu privire la convocarea şedinţei a 8-a

extraordinară a Consiliului orăşenesc Căuşeni       

 

 

         În conformitate cu art. 16(2), (3) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XV din 28.12.2006, D I S P U N:

 

1.Să se convoace şedinţa a 8-a extraordinară a Consiliului orăşenesc Căuşeni pe data de 06.10.2017, la orele 10.00, în localul Primăriei or. Căuşeni, cu următoarea

 

ORDINEA DE ZI:

 

1.1Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului orăşenesc Căuşeni nr.13/1 din 16.12.2016 „Cu  privire la aprobarea  bugetului oraşului Căuşeni pentru anul 2017” .

Raportor: Maria Bocearov, specialist al Primariei or. Căușeni.

 

1.2Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului orăşenesc Căuşeni nr.13/1 din 16.12.2016 „Cu  privire la aprobarea  bugetului oraşului Căuşeni pentru anul 2017” .

Raportor: Maria Bocearov, specialist al Primariei or. Căușeni.

 

1.3Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului orăşenesc Căuşeni nr.13/1 din 16.12.2016 „Cu  privire la aprobarea  bugetului oraşului Căuşeni pentru anul 2017” .

Raportor: Maria Bocearov, specialist al Primariei or. Căușeni.

 

2.Cu privire la modificarea  și completarea unor Decizii a Consiliului orăşenesc Căuşeni.

Raportor: Ala Cucoș-Chiselița, Secretarul Consiliului orășenesc Căușeni.

 

3. Cu privire la  aprobarea listei bunurilor supuse privatizării.

Raportor: Vasile Boiștea, specialist al Primăriei or. Căușeni.

 

4. Cu privire la scoaterea la licitaţie a unorterenuri proprietate publică a or. Căuşeni.

Raportor: Vasile Boiștea, specialist al Primăriei or. Căușeni.

 

5.Cu privire vînzarea-cumpărarea surplusului de teren pe lîngă casă.

Raportor: Vasile Boiștean, specialist al Primăriei or. Căușeni.

 

6.Cu privire la  alocarea mijloacelor financiare.

Raportor: Ina Bejan, contabil-șef al Primăriei or. Căușeni.

 


Adrese Utile

Guvernul Republicii Moldova

Presedintia Republicii Moldova

Parlamentul Republicii Moldova

Pagina Oficiala

Proiectul de Sustinere a Autoritatilor Locale din Moldova

Meteo Căușeni


Curs Valutar