Orașul Căușeni
Administrația Publică
Relații cu Publicul
Informație Utilă
Arhiva Site-ului

ȘEDINȚA CONSILIULUI ORĂȘENESC CĂUȘENI


Categoria: Noutăți       Data: 15-03-2016, 14:41

DISPOZIŢIA nr. 02/1-7-63

din 11 martie 2016

Cu privire la convocarea şedinţei a l-a (ordinară)

a Consiliului orăşenesc Căuşeni

In conformitate cu art. 16(2), (3) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XV din 28.12.2006, D I S P UN:

I. Să se convoace şedinţa a l-a (ordinară) a Consiliului orăşenesc Căuşeni pe data de 18.03.2015, la orele IO00, în localul Primăriei or. Căuşeni, cu următoarea

ORDINEA DE ZI:

1. Cu privire la aprobarea Pogramului de activitate a Consiliului orăşenesc Căuşeni pentru anul 2016.

Raportor: Ala Cucoş-Chiseliţa, secretarul Consiliului orăşenesc Căuşeni.

2. Cu privire la executarea bugetului oraşului Căuşeni pe anul 2015.

Raportor: Maria Bocearov, specialist al Primăriei or. Căuşeni.

Coraportor: Muntean Elena, contabil-şef al Primăriei or. Căuşeni.

3. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului orăşenesc Căuşeni nr.7/1 din 15.12.2015 „Cu privire la aprobarea bugetului oraşului Căuşeni pentru anul 2016”.

Raportor: Maria Bocearov, specialist al Primăriei or. Căuşeni.

4. Cu privire la desemnarea reprezentantului Consiliului orăşenesc Căuşeni în instanţele de judecată.

Raportor: Ala Cucoş-Chiseliţa, secretarul Consiliului orăşenesc Căuşeni.

5.1.Cu privire la instituirea curatelei în formă de patronaj.

Raportor: Ala Cucoş-Chiseliţa, secretarul Consiliului orăşenesc Căuşeni.

5.1.Cu privire la instituirea curatelei în formă de patronaj.

Raportor: Ala Cucoş-Chiseliţa, secretarul Consiliului orăşenesc Căuşeni.

5.2.Cu privire la instituirea curatelei în formă de patronaj.

Raportor: Ala Cucoş-Chiseliţa, secretarul Consiliului orăşenesc Căuşeni.

6. Cu privire la înscrierea unui cetăţean în Cartea de onoare a oraşului Căuşeni.

Raportor: Primarul or. Căuşeni Grigore Repeşciuc.

7. Cu privire la scutirea de plată pentru frecventarea grădiniţelor.

Raportor: Ala Cucoş-Chiseliţa, secretarul Consiliului orăşenesc Căuşeni.

8. Cu privire la instituirea Comisiei obşteşti pentru evaluarea necesităţilor de acordare a ajutorului material pe lîngă Primăria or. Căuşeni.

Raportor: Ala Cucoş-Chiseliţa, secretarul Consiliului orăşenesc Căuşeni.

9. Cu privire la cererea prestatorilor servicii medicale.

Raportor: Maria Bocearov, specialist al Primăriei or. Căuşeni.

10. Cu privire la cerererile S.C. „Aspalofarm,, SRL.

Raportor: Maria Bocearov, specialist al Primăriei or. Căuşeni.

11. Cu privire la demersul Asociaţiei Obşteşti Uniunea Conducătorilor Auto din Republica Moldova.

Raportor: Maria Bocearov, specialist al Primăriei or. Căuşeni.

12. Cu privire la demersul unui grup de patentări.

Raportor: Maria Bocearov, specialist al Primăriei or. Căuşeni.

13. Cu privire la cererea prealabilă a S.R.L. „Domosvet,, SRL „MAGIC- LAND„ , Asociaţia Patronală „Liga antreprinorilor în domeniul jocurilor de noroc,,

Raportor: Maria Bocearov, specialist al Primăriei or. Căuşeni.

14. Cu privire la demersul din partea S.R.L. „LUKOIL-Moldova,,.

Raportor: Maria Bocearov, specialist al Primăriei or. Căuşeni.

15. Cu privire la cererea prealabilă a cet. Baltag Ecaterina.

Raportor: Şipitca Dumitru specialist al Primăriei or. Căuşeni.

16. Cu privire la cererea prealabilă a Asociaţiei de Coproprietari în Condominiii nr.20/8.

Raportor: Şipitca Dumitru specialist al Primăriei or. Căuşeni.

17. Cu privire la permiterea instalării unui monument.

Raportor: Lebedev Victor, specialist al Primăriei or. Căuşeni.

18.0.“ privire la cererea din partea locuitorilor str. Constantin Stamati or. Căuseni.

Raportor: Lebedev Victor, specialist al Primăriei or. Căuşeni.

19. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă.

Raportor: Muntean Elena, contabil-şef al Primăriei or. Căuşeni.

20. Cu privire la cerererile Asociaţiei de Coproprietari în Condominiu nr.20/8.

Raportor: Ala Cucoş-Chiseliţa, secretarul Consiliului orăşenesc Căuşeni.

21. Cu privire la aprobarea Planului Local de Acţiuni privind Adoptarea la Schimbările Climaterice a oraşului Căuşeni pentru anii 2016-2026.

Raportor: Tudor Cîşlaru, Director al Centrului Informaţional Tighina.

22. Ce privire la abrogarea şi modificarea unor Decizii a Consiliului orăşenesc Căuşeni.

Raportor: Boiştean Vasile, specialist al Primăriei or. Căuşeni.

23. Cm privire la elaborarea planulurilor geometrice în scopul formării bunuîurilor Imobile.

Raportor: Boiştean Vasile, specialist al Primăriei or. Căuşeni.

24. Cu privire la vînzarea terenului aferent.

Raportor: Boiştean Vasile, specialist al Primăriei or. Căuşeni.

25. Cu privire la vînzarea-cumpărarea surplusului de teren pe lîngă casă.

Raportor: Boiştean Vasile, specialist al Primăriei or. Căuşeni.

26. Cu privire la aprobarea listei bunurilor supuse privatizării.

Raportor: Boiştean Vasile, specialist al Primăriei or. Căuşeni.

27. Cu privire la scoaterea la licitaţie a unor terenuri proprietate publică a or. Căuşeni.

Raportor: Boiştean Vasile, specialist al Primăriei or. Căuşeni.

28. Cu privire la modificarea categoriei de destinaţie a terenului agricol.

Raportor: Boiştean Vasile, specialist al Primăriei or. Căuşeni.

29. Cu privire darea în arendă a unor terenuri proprietate publică.

Raportor: Boiştean Vasile, specialist al Primăriei or. Căuşeni.

30. Cu privire la permiterea instalării unei staţii automate meteorologice.

Raportor: Boiştean Vasile, specialist al Primăriei or. Căuşeni.

31. Cu privire la anunţarea concursului şi instituirea Comisiei de concurs pentru atribuirea dreptului de deservire a rutelor regulate urbane de călători pe teritoriul or. Căuşeni.

Raportor: Lebedev Victor, specialist al Primăriei or. Căuşeni.

32. Cu privire la anunţarea concursului şi instituirea Comisiei de concurspentru atribuirea dreptului de deservire a rutelor regulate urbane de

călători pe teritoriul or. Căuşeni.

Raportor: Lebedev Victor, specialist al Primăriei or. Căuşeni.

31. Cu privire la permiterea schimbării destinaţiei construcţiilor.

Raportor: Lebedev Victor, specialist al Primăriei or. Căuşeni.

32. Cu privire la chestiuni locative.

Raportor: Lebedev Victor, specialist al Primăriei or. Căuşeni.

 

 


Adrese Utile

Guvernul Republicii Moldova

Presedintia Republicii Moldova

Parlamentul Republicii Moldova

Pagina Oficiala

Proiectul de Sustinere a Autoritatilor Locale din Moldova

Meteo Căușeni


Curs Valutar