Orașul Căușeni
Administrația Publică
Relații cu Publicul
Informație Utilă
Arhiva Site-ului

Convocarea şedinţei consiliului orăşenesc


Categoria: Noutăți       Data: 3-02-2015, 09:11

Cu privire la convocarea şedinţei a 1-a

(extraordinară) a Consiliului orăşenesc Căuşeni

 

În conformitate cu art. 16(2), (3) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XV din 28.12.2006, D I S P U N:

I. Să se convoace şedinţa a 1-a (extraordinară) a Consiliului orăşenesc Căuşeni pe data de 06.02.2015, la orele 1000, în localul Primăriei or. Căuşeni, cu următoarea

ORDINEA DE ZI:

1.Cu privire la elaborarea planulurilor geometrice în scopul formării bunurilor imobile.

Raportor: Boiştean Vasile, specialist al Primăriei or. Căuşeni.

 

2. Cu privire la vînzarea terenului aferent.

Raportor: Boiştean Vasile, specialist al Primăriei or. Căuşeni.

 

3. Cu privire la modificarea planului geometric.

Raportor: Boiştean Vasile, specialist al Primăriei or. Căuşeni.

 

4. Cu privire la aprobarea listei bunurilor supuse privatizării.

Raportor: Boiştean Vasile, specialist al Primăriei or. Căuşeni.

 

5. Cu privire la scoaterea la licitaţie a unor terenuri proprietate publică a or. Căuşeni.

Raportor: Boiştean Vasile, specialist al Primăriei or. Căuşeni.

 

6. Cu privire la atribuirea unui teren proprietate publică.

Raportor: Boiştean Vasile, specialist al Primăriei or. Căuşeni.

 

7. Cu privire la modificarea hotarelor unor terenuri.

Raportor: Boiştean Vasile, specialist al Primăriei or. Căuşeni.

 

8. Cu privire la vînzarea-cumpărarea surplusului de teren pe lîngă casă.

Raportor: Boiştean Vasile, specialist al Primăriei or. Căuşeni.

 

9.Cu privire la aprobarea materialelor de stabilire a hotarelor, planului geometric şi suprafeţei terenului proprietate public a statului.

Raportor: Şipitca Dumitru, specialist al Primăriei or. Căuşeni

Coraportor: Boiştean Vasile, specialist al Primăriei or. Căuşeni.

 

11.Cu privire la aprobarea Pogramului de activitate a Consiliului orăşenesc Căuşeni pentru anul 2015

Raportor: Ala Cucoş-Chiseliţa Secretarul Consiliului orăşenesc Căuşeni.

 

12.Cu privire la alocarea mijloacelor financiare.

Raportor: Muntean Elena, contabil-şef al primăriei or. Căuşeni.

 

13.Cu privire la instituirea tutelei.

Raportor: Ala Cucoş-Chiseliţa Secretarul Consiliului orăşenesc Căuşeni.

 

14.Cu privire la modificarea şi completarea unor Decizii a Consiliului orăşenesc Căuşeni.

Raportori: Boiştean Vasile, specialist al Primăriei or. Căuşeni.

Lebedev Victor, specialistul Primăriei or. Căuşeni.

 

15. Cu privire la casarea mijloacelor fixe a Primăriei or. Căuşeni.

Raportor: Muntean Elena, contabil-şef al primăriei or. Căuşeni.

 

16. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare.

Raportor: Muntean Elena, contabil-şef al primăriei or. Căuşeni.

 

17. Cu privire la aprobarea listei beneficiarelor cărora li se repartizează brichete de foc.

Raportor: Grigore Repeşciuc primarul or. Căuşeni

18. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului orăşenesc Căuşeni nr.14/1 din 22.12.2014 „Cu privire la aprobarea bugetului oraşului Căuşeni pentru anul 2015”.

Raportor: Muntean Elena, contabil-şef al primăriei or. Căuşeni.

Caraportor: Bocearov Maria, specialistul primăriei or. Căuşeni.

 

19.Cu privire la cererea prealabilă cet. Braga Victor.

Raportor: Şipitca Dumitru, specialist al Primăriei or. Căuşeni.

Coraportor: Boiştean Vasile, specialist al Primăriei or. Căuşeni.

 

20.Cu privire la cererea cet. Scheider Eugenia.

Raportor: Şipitca Dumitru, specialist al Primăriei or. Căuşeni.

 

21.Cu privire la cererea cet. Cegorean Eugeniu.

Raportor: Şipitca Dumitru, specialist al Primăriei or. Căuşeni.

 

22.Cu privire la cererea prealabilă a asociaţiei proprietarilor de locuinţe condominiu.

Raportor: Şipitca Dumitru, specialist al Primăriei or. Căuşeni.

 

23.Cu privire la patrimoniu primăriei or. Căuşeni.

Raportor: Boiştean Vasile, specialist al Primăriei or. Căuşeni.

 

 

 


Adrese Utile

Guvernul Republicii Moldova

Presedintia Republicii Moldova

Parlamentul Republicii Moldova

Pagina Oficiala

Proiectul de Sustinere a Autoritatilor Locale din Moldova

Meteo Căușeni


Curs Valutar