Orașul Căușeni
Administrația Publică
Relații cu Publicul
Informație Utilă
Arhiva Site-ului

Bugetul oraşului Căuşeni pentru anul 2015


Categoria: Noutăți       Data: 16-01-2015, 14:07

SINTEZA

veniturilor, cheltuielilor şi surselor de finanţare a bugetului raional Cauşeni

pentru anul 2015

mii lei

 

Denumirea indicatorului

 

 

Codurile Total Inclusiv

 

Cap./gr. Prin. Paragraf

Gr. Venituri / cheltuieli de baza Mijloacele speciale Fonduri speciale

1 2 3 4 5 6 7

I. Veniturile, total 22183.5 20976.6 1206.9

1.Venituri proprii

inclusiv: 100 7004.5 5797.6

a) Impozitul pe bunurile imobiliare, inclusiv: 10963.7 9756.8

- Impozitul funciar pe terenurile cu destinaţie agricolă,cu excepţia impozitului de la gospodariile ţaraneşti 114

01 82,0 82,0

- Impozitul funciar pe ternurile cu alta destinatie decit cea agricola 114

02 78,2 78,2

- Impozitul funciar incasat de la persoane fizice 114

03

43,3 43,3

-Impozitul funciar pe pasuni si finete 114 06 35,0 35,0

-Impozit funciar pe terenurile cu destinatie agricola de la gospodariile taranesti(de fermier) 114

07 235,3 235,3

-Impozit pe bunurile imobiliare ale persoanelor juridice 114 10 105,0 105,0

-Impozitul pe bunurile imobiliare achitat de către persoanele juridice şi fizice înregistrate în calitate de întreprinzător din valoarea estimată (de piaţă) a bunurilor imobiliare 114 12 254.4 254.4

-Impozit pe bunurile imobiliare achitat de către persoanele fizice – cetăţeni din valoarea estimată (de piaţă) a bunurilor imobiliare 114 14 1320.0 1320.0

b) Taxele locale, inclusiv:

- Taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto pe teritoriul municipiilor, oraşelor şi satelor (comunelor) 115 39 121.7 121.7

- Taxa de organizare a licitaţiilor şi loteriilor pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale 115 56 2.0 2.0

- Plati pentru certificatele de urbanizm si autorizarile de construire sau desfiintare 115 57 75,0 75,0

-Încasări din arenda terenurilor şi locaţiunea bunurilor, inclusiv:

-Plata pentru arenda pentru terenurile cu destinaţie agricolă 121 32 34.4 34.4

-Plata pentru arenda pentru terenurile cu o altă destinaţie decît cea agricolă 121 33 92.6 92.6

- Taxa pentru patenta de întreprinzător 121 37 681.6 681.6

- Taxa de piaţă 122 27 105.9 105.9

- Taxa pentru amenajarea teritoriului 122 28 400.2 400.2

-Taxa pentru cazare 122 29 21.0 21.0

-Taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii 122 30 1700.0 1700.0

-Taxa pentru parcare 122 34 15 15

Taxa pentru dispozitivele publicitare 122 69 295.0 295.0

Amenzi si sanctiuni administrative 123 01 100 100

2. Defalcări de la imozitul pe venitul persoanelr fizice 111 01- 09 3959.2 3959.2

3. Transferuri, inclusiv:

300 11219.8 11219.8

a) Transferuri cu destinaţie generală 311 06 1064.8 1064.8

b) Transferuri cu destinaţie specială dintre care: 315 00 10155.0 10155.0

-învăţămînt preşcolar, primar, secundar general, special şi complementar(extraşcolar) 315 01 10155.0 10155.0

4. Mijloace speciale 151 00 1206.9 x 1206.9

II. Cheltuieli, total: 22183.5 20976.6 1206.9

 

1.Servicii de stat cu destinaţie generală: 01 00 2941.0 2846.0 95,0

- Autorităţi executive 02 2741.0 2646.0 95,0

- Indemnizaţia consilierilor 02 200.0 200.0

 

2.Invăţămîntul: 06 00 15385.3 14288.4 1096,9

- Învăţămintul preşcolar 01 15206.1 14109.2 1096.9

- Contabilitatea 07 179.2 179.2

 

3.Cultura, arta, sport şi acţiuni pentru tineret: 08 00 463.4 448.4 15,0

- Activităţi în domeniul culturii 02 126,9 126,9

- Radioteleviziune 03 150,0 150,0

- Sport 05 28,0 28,0

- Instituţii şi activităţi în domeniul culturii, artei şi sportului neatribuite la alte grupe 06 150,5 135,5 15,0

- Activităţi pentru tineret 07 8,0 8,0

 

4.Gospodăria comunală şi gospodăria de exploatare a fondului de locuinţe,

15 00 2443,0 2443,0

- Gospodăria comunală 02 2443,0 2443,0

 

5.Activităţi şi servicii neatribuite la alte grupuri principale 20 09 892.5 892.5

 

6.Fondul de rezervă 20 3 58.3 58.3

 


Adrese Utile

Guvernul Republicii Moldova

Presedintia Republicii Moldova

Parlamentul Republicii Moldova

Pagina Oficiala

Proiectul de Sustinere a Autoritatilor Locale din Moldova

Meteo Căușeni


Curs Valutar