Orașul Căușeni
Administrația Publică
Relații cu Publicul
Informație Utilă
Arhiva Site-ului

DISPOZIŢIE Cu privire la organizarea şi desfăşurarea activităţilor civice de salubrizare şi amenajare a oraşului Căuşeni


Categoria: Noutăți       Data: 25-02-2014, 18:59

 

 

REPUBLICA MOLDOVA

RAIONUL CĂUŞENI

CONSILIUL ORĂŞENESC CĂUŞENI

P R I M Ă R I A

Tel. 2-22-33, fax.2-25-54

MD 4300, str.M.Radu 3,or. Căuşeni

DISPOZIŢIE nr. 02/1-7-85

din 25 februarie 2014

 

 

Cu privire la organizarea şi desfăşurarea

activităţilor civice de salubrizare

şi amenajare a oraşului Căuşeni

 

În vederea susţinerii iniţiativelor cetăţenilor, proiectului „Guvernarea deşeurilor”

în temeiul art. 29(1) lir g) şi art. 32(1), (3) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006,

DISPUN:

1. În perioada 01 martie - 30 aprilie 2014 în or. Căuşeni se vor organiza şi desfăşura activităţi civice de curăţare şi amenajare a sectorului public.

2. Se crează grupul coordonator de lucru pentru buna coordonare, conlucrare cu consilierii oraşului, cu persoanele fizice şi juridice din or. Căuşeni în următoarea componenţă:

- Lebedev Victor, specialist primăria or. Căuşeni, executor al funcţiei de vice primar

- Boiştean Vasile, specialist, primăria or. Căuşeni

- Malachi Larisa, specialist, primăria or. Căuşeni

- Cojocari Gheorghe, intendent, primăria or. Căuşeni

- Focşa Anton, responsabil achiziţii publice, primăria or. Căuşeni

3. În activitatea sa grupul de lucru va conlucra cu reprezentanţii serviciilor desconcentrate din or. Căuşeni.

4. Prezenta dispoziţie se aduce la cunoştinţă persoanelor vizate şi locuitorilor or. Căuşeni prin intremediul mijloacelor de informare în masă.

 

 

 

 

Primar Grigore Repeşciuc

 

 

 

 

 

Ex. V. Lebedev

Tel. 22786

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stimaţi locuitori ai oraşului Căuşeni,

 

 

Autoritatea executivă a primăriei or. Căuşeni Vă felicită cu sosirea primăverii şi Vă aduce la cunoştinţă că în perioada 01 martie – 30 aprilie 2014, vor fi organizate şi se vor desfăşura activităţi civice de salubrizare şi amenajare a sectorului public.

În acest context solicităm respectuos implicarea DVS în curăţarea şi amenajarea spaţiilor din faţa curţilor, si sectoarelor adiacente caselor şi gospodăriilor DVS.

Primăria va asigura transport pentru evacuarea gunoiului acumulat.

De asemenea solicităm de a evacua toate materialele de construcţie depozitate în afara curţilor.

Solicitările le puteţi adresa la numărul de telefon 2-27-86 sau 067438556.

 

Cu respect,

 

 

Primarul or. Căuşeni                                                Grigore Repeşciuc.

 

 


Adrese Utile

Guvernul Republicii Moldova

Presedintia Republicii Moldova

Parlamentul Republicii Moldova

Pagina Oficiala

Proiectul de Sustinere a Autoritatilor Locale din Moldova

Meteo Căușeni


Curs Valutar