Orașul Căușeni
Administrația Publică
Relații cu Publicul
Informație Utilă
Arhiva Site-ului

Cu privire la convocarea şedinţei a 4-a (extraordinară) a Consiliului orăşenesc Căuşeni


Categoria: Noutăți       Data: 18-02-2014, 09:36

 

REPUBLICA MOLDOVA

RAIONUL CĂUŞENI

CONSILIUL ORĂŞENESC CĂUŞENI

P R I M Ă R I A

 

DISPOZIŢIA nr. ____________

din ____________________2014

 

 

Cu privire la convocarea şedinţei a 4-a

(extraordinară) a Consiliului orăşenesc Căuşeni

 

În conformitate cu art. 16(2), (3) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XV din 28.12.2006,

D I S P U N:

I. Să se convoace şedinţa a 4-a (extraordinară) a Consiliului orăşenesc Căuşeni pe data de 19.02.2014, la orele 1000, în localul Primăriei or. Căuşeni, cu următoarea

 

ORDINEA DE ZI:

 

1. Cu privire la aprobarea Pogramului de activitate a Consiliului orăşenesc Căuşeni pentru anul 2014.

Raportor: Ala Cucoş-Chiseliţa, secretar al Consiliului orăşenesc Căuşeni;

 

2. Cu privire la desemnarea reprezentantului Consiliului orăşenesc Căuşeni în instanţele de judecată.

Raportor: Ala Cucoş-Chiseliţa, secretar al Consiliului orăşenesc Căuşeni;

 

 

3. Cu privire la aprobarea proiectului de lucru a Programului de Eficienţă Energetică şi Planului de Acţiuni în domeniul Eficienţei Energetice.

Raportor: Vasluian Maria, specialist al Primăriei or. Căuşeni.

 

4. Cu privire la aprobarea Strategiei de Dezvoltare Socio-Economică a orașului Căușeni 2014-2020.

Raportor: Cîşlaru Tudor.

 

5. Cu privire la permiterea schimbării destinaţiei construcţiilor.

Raportor: Lebedev Victor, specialist al Primăriei or. Căuşeni.

 

6. Cu privire la chestiuni locative.

Raportor: Lebedev Victor, specialist al Primăriei or. Căuşeni.

 

 

7. Cu privire la acordarea în locaţiune a încăperilor Centrului Medicilor de Familie din sectorul Căuşeni Vechi 

Raportor: Lebedev Victor, specialist al Primăriei or. Căuşeni.

 

8. Cu privire la aprobarea plăţilor pentru emiterea certificatului de urbanism şi a autorizaţiei de construire/desfiinţare.

Raportor: Lebedev Victor, specialist al Primăriei or. Căuşeni.

 

9. Cu privire la demersul Muzeului Naţional de Artă al Moldovei.

Raportor: Lebedev Victor, specialist al Primăriei or. Căuşeni.

 

10. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă a bugetului or. Căuşeni.

Raportor: Ala Cucoş-Chiseliţa, secretar al Consiliului orăşenesc Căuşeni;

 

11. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă a bugetului or. Căuşeni.

Raportor: Ala Cucoş-Chiseliţa, secretar al Consiliului orăşenesc Căuşeni;

 

12. Cu privire la cererea prealabilă.

Raportor: Şipitca Dumitru, jurist al Primăriei or. Căuşeni;

 

13. Cu privire la cererea prealabilă.

Raportor: Boişteanu Vasile, specialist al Primăriei or. Căuşeni;

 

14. Cu privire la aprobarea componenţei Consiliului orăşenesc Căuşeni pentru Protecţia Dreptuilor Copilului.

Raportor: Malachi Larisa, specialist al Primăriei or. Căuşeni.

 

15. Cu privire la formarea unor bunuri imobile.

Raportor: Boişteanu Vasile, specialist al Primăriei or. Căuşeni.

 

16. Cu privire la aprobarea listei bunurilor supuse privatizării.

Raportor: Boişteanu Vasile, specialist al Primăriei or. Căuşeni.

 

 

17. Cu privire la scoaterea la licitaţie a unor terenuri proprietate publică a or. Căuşeni.

Raportor: Boişteanu Vasile, specialist al Primăriei or. Căuşeni.

 

 

18. Cu privire vînzarea-cumpărarea surplusurilor de pe lîngă casa de locuit

Raportor: Boişteanu Vasile, specialist al Primăriei or. Căuşeni.

 

19. Cu privire la modificarea hotarelor unui teren.

Raportor: Boişteanu Vasile, specialist al Primăriei or. Căuşeni.

 

 

20. Cu privire la Notificarea Oficiului Teritorial Căuşeni al Cancelariei de Stat Nr.1304 OT3 80 din 31.01.2014

Raportor: Vasluian Maria, specialist al Primăriei or. Căuşeni.

 

 

21. Cu privire la modificarea unor decizii a Consiliului orăşenesc Căuşeni.

Raportor: Ala Cucoş-Chiseliţa, secretar al Consiliului orăşenesc Căuşeni;

 

22. Cu privire la casarea mijloacelor fixe date în folosinţă Î.M. ”Apa-Canal” Căuşeni.

Raportor: Alexandru Gîlcă, Director Î.M. ”Apa-Canal” Căuşeni;

 

23. Cu privire la corelarea bugetului raional Căuşeni pentru anul 2014 la Legea bugetului de Stat.

Raportor: Muntean Elena, contabil-şef al primăriei or. Căuşeni.

 

24. Cu privire la somaţiile executorului judecătoresc Vladimir Bezede.

Raportor: Şipitca Dumitru, jurist al Primăriei or. Căuşeni;

 

25. Diverse

 

 

 

Primar Grigore Repeşciuc

 


Adrese Utile

Guvernul Republicii Moldova

Presedintia Republicii Moldova

Parlamentul Republicii Moldova

Pagina Oficiala

Proiectul de Sustinere a Autoritatilor Locale din Moldova

Meteo Căușeni


Curs Valutar