Orașul Căușeni
Administrația Publică
Relații cu Publicul
Informație Utilă
Arhiva Site-ului

Convocarea ședinței a 13 (extraordinară) a Consiliului orășenesc Căușeni


Categoria: Noutăți       Data: 9-12-2013, 14:46

În confmitate cu art.16(2), (3) din Legea privind administrația publică locală nr.436-XV din 28.12.2006, primarul orașului Căușeni -Grigore Repeșciuc a emis dispoziția nr.02/1-7-708 din 09 decembrie 2013 Cu privire la convocarea ședinței a 13 -a ( extraordinară a consiliului orășenesc Căușeni pe data de 12.12.1013, orele 10.00, în localul Primăriei or. Căușeni, cu următoarea ordine de zi:

1. Cu privire la stabilirea și punerea în aplicare a impozitelor și taxelor pe teritoriul or. Căușeni /raportor: Balan Dorin, specialist /

2. Cu privire la plata indemnizației pentru întreținerea copiilor adoptați Mocan Marcela și Mocan Mihaela /raportor: Ala Cucoș-Chisăliță, secretar/

3. Cu privire la alocarea mijloacelor finaciare din forndul de rezervă a bugetului or. Căușeni/raportor: Elena Muntean, contabil-șef/

4. Cu privire la aprobarea listei  benefeciarilor cărora li se va repartizează brichete de foc /raportor: Lebedev Victor, specialist/

5 Cu privire la permiterea schimbării destinației construcției /raportor: Victor Lebedev- specialist/ 

6. Cu privire la modificarea unei decizii a Consiliului oreșenesc Căușeni /raportor: Ala Cucoș-Chisăliță, secretar/

7. Cu privire la permiterea dării în folosință /raportor: Valeriu Musteață, directorul LT Ion Creangă/

8. Aprobarea alocației speciale ÎM Salubrizare și Amenajare, pentru achitarea compensației în urma concedieri ilegale a D-nei Baltag Ecaterina /raportor: G. Repeșciuc, primarul orașului Căușeni/

9. Cu privire la cererea prealabilă a consilierului orășenesc Serghei Eremei / raportor: Serghei Eremei, consilier/

10. Cu privire la cererea prealabilă a cet. Focșa Anatolie /raportor: Gangan Serghei, jurist/

11. Cu privire la aprobarea listei străzilor atribuirea adreselor, aprobarea planului de adresare și segmentelor de stradă în or. Căușeni /raportor: Victor  Lebedev, specialist

12. Cu privire la modificarea deciziei consiliului orășenesc Căușeni nr.12/7 din 07.11.2013 ,, Cu privire la instituirea comisiei pentru organizarea și desfășurarea licitațiilor cu strigare și cu reducere,, /raportor: Serghei Eremei, consilier/

13.Cu privire la formarea unor bunuri imobile / raportor: Vasile Boiștean, specialist/

14.Cu privire la aprobarea listei bunurilor supuse privatizării / raportor: Valile Boiștean, specialist/

15 Cu privire la scoaterea la licitație a unor terenuri proprietate publică a or. Căușeni /raportor: Vasiel Boiștean, specialist/

16.Cu privire la atribuirea terenurilor proprietate publică /raportor: Vasile Boiștean, specialist/

17.Cu privire la modificarea unei decizii a Consiliului orășenesc Căușeni / raportor: Vasile Boiștean, specialist/

18.Cu privire la modificarea hotarelor unui teren / raportor: Valise Boiștean, specialist/

19.Cu privire la modificarea planului geometric / raportor: Vasile Boiștean, specialist/

20. Cu privire la aderarea la proiectul ,, Agricultura Competitivă în Moldova (P118518) / raportor: Vasiel Boiștean, specialist/

 

  L.J.

 


Adrese Utile

Guvernul Republicii Moldova

Presedintia Republicii Moldova

Parlamentul Republicii Moldova

Pagina Oficiala

Proiectul de Sustinere a Autoritatilor Locale din Moldova

Meteo Căușeni


Curs Valutar