Orașul Căușeni
Administrația Publică
Relații cu Publicul
Informație Utilă
Arhiva Site-ului

Înțelegere de Cooperare


Categoria: Noutăți       Data: 16-09-2013, 17:41

 1. Administrație Publică Locală

1.1 Cele două localități vor iniția schimburi de experiență, acre îi vor implica pe reprezentanții administrațiilor publice locale colaboratoare, în domenii de activități aspecifice, respectiv: industrie, agricultură,educație, cultură, sport, managementul administrației publice locale, managmentul resurselor umane, managmentul financiar.

1.2 reprezentanții serviciilor de specialitate din cadrul Primăriilor Municipiului Medgidia și orașul Căușeni vor colabora în vederea creșterii calității serviciilor publice locale pentru locuitorii celor două orașe.

 

2. Cultură și educație

2.1  la nivel cultural se va urmări facilitarea între instituții și organizații de profil, pentru inițierea și susținerea de acțiuni, manifestări cultural artistice, între cele două localități și anume.

-  lansarea talentelor și valorificarea potențialului uman, natural, cultural, artistic al populației din cele două orașe și zona adiacentă acestora.

-  oraganizarea de manifestări culturale prelejuite de sărbătorile naționale ale celor două state.

-  elaborarea și editarea unor materiale de promovare a activităților desfășurate în comun de către Orașul Căușeni și Municipiul Medgidia.

2.2. Părțile vor promova colaborarea între instituțiile de învățământdin Municipiul Medgidia și orașul Căușeni, pentru efectuarea de schimburi de experiență între elevi și cadrele didactice din cele două localități, prin următoarele activități:

- oraganizarea de concursuri la disciplinele de studiu pentru copii dotați din Municipiul Medgidia și orașul Căușeni;

- inițierea și promovarea prin proiecte de conlucrare a tinerelor talente din cele două orașe;- desfășuarea de competiții sportive prietenești în fiecare din cele două orașe:

3.Turism

3.1 Cele două orașe vor informa despre oportunitățile de promovare și dezvoltare a unei colaborări, pentru punerea în valoare a patrimoniului cultural al celor două localități și dezvoltarea turismului local

3.2 Întîlniri ale delegațiilor oficiale, conduse de Primar sau de reprezentantul acestuia, vor avea loc în mod alternativ la Medgidia și Căușeni, în scopul efectuării bilanțului cooperării și pentru stabilirea proiectelor viitoare.

3.3 Având în vedere aspectele menționate mai sus, consideăm că stabilirea enei înțelegeri de cooperare, nu poate fi decât în beneficiul locuitorilor celor două localități și al autorităților publice care îi reprezintă.

           4. Dispoziții finale

           4.1 Prezenta înțelegere de cooperare se încheie pe o perioadă nedeterminată și intră în vigoare la data semnării.

           4.2 Înțelegerea poate fi denunțată de fiecare parte prin intermediul unei notificări scrise, adresate celeilalte părți.

           4.3 Denunțarea își va produce efectele după o perioadă de 3 luni de la data primirii notificării.

           4.4 Prezenta înțelegere poate fi notificată prin acordul scris al  părților.

       

      Marin IORDACHE (  semnătura)                                                                Chrigore REPEȘCIUC ( semătura )

 

      Primarul Municipiului Medgidia                                                                       Primarul orașului Căușeni

Semnată la Medgidia, la data de 04 septembrie 2013, în două exemplare originale, în limba română

 


Înțelegere de Cooperare
Înțelegere de Cooperare
Înțelegere de Cooperare
Înțelegere de Cooperare
Înțelegere de Cooperare
Înțelegere de Cooperare


Adrese Utile

Guvernul Republicii Moldova

Presedintia Republicii Moldova

Parlamentul Republicii Moldova

Pagina Oficiala

Proiectul de Sustinere a Autoritatilor Locale din Moldova

Meteo Căușeni


Curs Valutar