Orașul Căușeni
Administrația Publică
Relații cu Publicul
Informație Utilă
Arhiva Site-ului

Activităţi civice de salubrizare şi amenajare a oraşului Căuşeni


Categoria: Noutăți       Data: 22-03-2013, 08:23

Dispoziţie nr. 02/1-7-148

din 21 martie 2013

 

Cu privire la organizarea şi desfăşurarea

activităţilor civice de salubrizare şi

amenajare a oraşului Căuşeni

 

În vederea susţinerii iniţiativelor cetăţenilor, proiectului „Guvernarea deşeurilor”,

conform Strategiei de Dezvoltare Socio-economică a oraşului Căuşeni 2008-2013,

în temeiul art. 29(1)lit g) şi art. 32(1) din Legea privind administraţia publică locală nr. 346-XVI din 28.12.2006,

 

DISPUN:

 

1. În perioada 22 martie – 30 aprilie 2013 în oraşul Căuşeni se vor organiza şi desfăşura activităţi civice de curăţare şi amenajare a sectorului public.

2. Se crează grupul coodonator de lucru pentru buna coordonare, conlucrare cu consilierii oraşului, cu persoanele fizice şi juridice din or. Căuşeni în următoarea componenţă:

- Ion Guzun, viceprimarul or. Căuşeni

- Mihail Mereuţă, viceprimarul or. Căuşeni

- Cojocari Gheorghe, intendent

- Ştefaneţ Zinaida,responsabil autorizaţii

- Lebedev Victor, specialist primăria or. Căuşeni

3. În activitatea sa grupul de lucru va conlucra cu reprezentanţii serviciilor desconcentrate din or. Căuşeni.

4. Prezenta dispoziţie se aduce la cunoştinţă persoanelor vizate şi locuitorilor or. Căuşeni prin intermediul mijloacelor de informare în masă.

 

 

 

 

Primar                                                                                                          Grigore Repeşciuc


Adrese Utile

Guvernul Republicii Moldova

Presedintia Republicii Moldova

Parlamentul Republicii Moldova

Pagina Oficiala

Proiectul de Sustinere a Autoritatilor Locale din Moldova

Meteo Căușeni


Curs Valutar