Orașul Căușeni
Administrația Publică
Relații cu Publicul
Informație Utilă
Arhiva Site-ului

Ajutor social pentru familiile cu venituri mici


Categoria: Noutăți       Data: 30-01-2013, 16:39

ACTE NECESARE PENTRU A DEPUNE CERERE L A AJUTOR SOCIAL

1.Buletin de identitate
2.Certificat de salariu (adultul angajat în cîmpul muncii) 
3.Certificatul de naștere (copii <18 ani)
4.Decizia de instituire a tutelei/curatelei 
5.Carnet de pensie (pe limită de vîrsta și persoanele cu grad de invaliditate)
6.Actul ce confirmă termenul și gradul de invaliditate/severitatea (adultul cu gradul 3 de invaliditate este obligat de a fi la evidență la oficiul forței de muncă)
7.Statut de șomer înregistrat AOFM
8.Certificat de studii (cu finanțare bugetară sau prin contract, studii la zi, 18-22 ani, original)
9.Declarația despre persoanele absente sau plecate peste hotare
10.Certificat privind perioada de satisfacere a serviciului militar în termen
11.Contractul de arendă, locațiune (stăpîn-gazdă)
12.Certificatul privind componența familiei
13.Certificat privind terenul agricol deținut (lîngă casă, teren agricol, teren luat în arendă)

Actele indicate în tabel să fie prezentate în original, copiile actelor originale vor fi atașate la cerere.

Declarația beneficiarului privind unele puncte din cerere pentru acordarea ajutorului social.

Cererea va conține acordul pentru colectarea și vereficarea informației despre familie, venituri și proprietatea acesteia, precum și obligația de a restitui sumele primite nelegitim, în cazul declarației false sau incomplete.

Direcția/secția asistență socială și protecție a familiei verifică selectiv la domiciliul solicitantului informațiile conținute în cererea de acordare a ajutorului social.

OBLIGAȚIILE BENEFICIARILOR DE AJUTOR SOCIAL

Solicitantul ajutorului social este obligat să prezinte informații complete și veridice, înaintînd actele justificative respective.

Solicitantul ajutorului social are obligația să comunice în scris reprezentantului direcției/secției asistență socială și protecție a familiei orice modificare intervenită în informația declarată inițial în cererea de acordare a ajutorului social, în termen de 10 zile de la data intervenirii modificării.

Schimbările pe care trebuie comunicate imediat asistentului social:
a) schimbarea domiciliului;
b) schimbarea venitului unuia sau mai mulți membri ai familiei (a crescut sau s-a micșorat);
c) venirea s-au plecarea unuia sau mai multor membri ai familiei, schimbarea statutului disabilității oricărui membru al familiei.

La expirarea termenului pentru care a fost stabilit sau pentru revizuirea dreptului la ajutor social, solicitantul înștiințează în scris, reprezentantul direcției/secției asistență socială și protecție a familiei despre faptul că de la solicitare sau de la ultima înștiințate nu au intervenit schimbări cu privire la componența familiei, veniturile sau proprietatea acesteia. Faptul în cauză constituie temei pentru revizuirea și recomandarea dreptului și continuarea plății ajutorului social, în caz contrar aceasta încetează.
Beneficiarul este obligat să permită efectuarea anchetei sociale stabilite de direcția/secția asistență socială și protecție a familiei pentru verificarea condițiile de trai. În caz de refuz se întocmește proces verbal.

AU DREPTUL LA AJUTORUL SOCIAL URMĂTOARELE PERSOANE:

1. au atins vîrsta de pensionare conform legii.
2. sînt încadrate în gade de invaliditate.
3. sînt șomeri înregistrați la agenția teritorială pentru ocuparea forței de muncă.
4. îngrijesc un copil mai mic de 3 ani.
5. îngrijesc un membru/membri aL familiei încadrați în gradul 1 de invaliditate care necesită îngrijire, conform concluziei Consiliului de Expertiză Medicală a Vitalității.
6. îngrijesc de un copil invalid din aceeași familie.
7. îngrijesc de o persoană în vărstă de peste 75 ani, membru al aceeași familie.


Adrese Utile

Guvernul Republicii Moldova

Presedintia Republicii Moldova

Parlamentul Republicii Moldova

Pagina Oficiala

Proiectul de Sustinere a Autoritatilor Locale din Moldova

Meteo Căușeni


Curs Valutar