Orașul Căușeni
Administrația Publică
Relații cu Publicul
Informație Utilă
Arhiva Site-ului

Decizie susținută de Președintele Raionului Căușeni


Categoria: Noutăți       Data: 29-01-2013, 17:02

 

Decizia nr. 2/1 
din 25 ianuarie 2013

Cu privire la angajarea împrumutului 
pentru cheltuieli curenteAvînd în vedere:
Raportul de specialitate al compartimentului de resort privind situaţia financiară excepţională a Primăriei or. Căuşeni, în conformitate cu art. 13 (2) din Legea privind finanţele publice locale nr. 397 - XV din 16.10.2003,
În temeiul art. 3, 5 (1), 7, 10, 14 (1), (2), lit. n), (3), 19 (3), 20 (5) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436 – XVI din 28.12.2006, Consiliul orăşenesc Căuşeni, 
DECIDE:

1. Să se angajeze, de la bugetul raional Căuşeni, un împrumut, destinat acoperirii cheltuielilor curente efectuate din bugetul orăşenesc, pînă la 5% din totalul veniturilor aprobate (rectificate) ale bugetului orăşenesc pentru anul bugetar 2013 în sumă de 640 mii lei.
2. Suma împrumutului se va îndrepta pentru acoperirea cheltuelilor curente, în special pentru achitarea salariului angajaţilor a instituţiilor care se află în gestiunea Primăriei or. Căuşeni.
3. Se deleghează Primarului or. Căuşeni, dlui Grigore Repeşciuc, dreptul de a semna, în numele Consiliului Orăşenesc Căuşeni, contractul de împrumut.
4. Prezenta decizie se comunică:
- Direcţiei Teritoriale Control Administrativ Căuşeni a Cancelariei de Stat a Republicii Moldova;
- Dlui Grigore Repeşciuc, Primarul or. Căuşeni;
- Consiliului Raional Căuşeni;
- Compartimentului de specialitate a Primăriei or. Căuşeni şi se aduce la cunoştinţă publică prin intermediul afişării.

PREŞEDINTELE
ŞEDINŢEI: 
Tatiana Dragulea 


CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETARUL- INTERIMAR AL CONSILIULUI ORĂŞENESC
Ala Cucoş 


Adrese Utile

Guvernul Republicii Moldova

Presedintia Republicii Moldova

Parlamentul Republicii Moldova

Pagina Oficiala

Proiectul de Sustinere a Autoritatilor Locale din Moldova

Meteo Căușeni


Curs Valutar