Orașul Căușeni
Administrația Publică
Relații cu Publicul
Informație Utilă
Arhiva Site-ului

TURISM POLITIC CARE FACE CASĂ CU LIPSĂ DE RESPONSABILITATE


Categoria: Noutăți       Data: 25-03-2010, 12:00
Numai acest site a lăsat deoparte figura viceprimarului de Căuşeni, Filip Ciobanu, mai ales după ce Dlui a fost spălat în toate zoile, cînd a avut de prezentat rapoarte cu privire la activitatea Comisiei locative şi în funcţie de viceprimar. Toate aceste dări de seamă au fost arătate în cadrul Consiliului orăşenesc Căuşeni, unde chiar a fost prilej de mare shou şi concert public, toate acestea provocate de niste declaraţii, care te făceau să crezi că asişti la teatrul absurdului.
Pînă la urmă, oricît nu ar vrea administraţia oraşului să dosească din dedesubturile activităţii sale, oricum a ieşit la faţă acel plast de glod, care făcea deranj la multă lume.
Fiecare în această ţară are nişte angajamente, şi ele sînt cu atît mai grele, cu cît este funcţia îndeplinită mai mare. Viceprimarul oraşului Căuşeni are un volum de lucru, vorba rusului „мама не горюй”, însă nu se ştie de ce toate aceste puncte sînt cu semnul minus în faţă! Iar din motivul că nu poate, ori poate nu vrea, să îndeplinească, s-a gîndit (cel puţin aşa arată actualitatea) să ia o atitudine partiinică, nici nu ştii cum poate îl scapă!
Atunci cînd se încurcă interese politice cu cele de gospodărie e mare jale!!! Şi a fost mare jale cînd lumea a citit declaraţiile Viceprimarului în ziarul „Căuşeni”, pentru că mulţi au înţeles că „ a murit mama boului”, dacă vine în rîndurile Partidului de Guvernămînt, un oarecare activist alde Filip Ciobanu.
APROPO!
În atribuţiile viceprimarului de Căuşeni intră foarte multă treabă, bunăoară, preşedinţia în comisiile administrativă, locativă, etc. Afară de asta, Viceprimarul de Căuşeni, dirijează Primăria oraşului Căuşeni, în lipsa Primarului.
Sarcinile de bază ale viceprimarului sînt:
Emite proiecte de decizie şi dispoziţii în domeniul său de activitate;
Traduce în viaţă unele decizii ale Consiliului orăşenesc, dispoziţii ale Primarului, conform domeniului său de activitate;
Asigură controlul efectuării proiectelor construcţiilor, prin control direct (monitorizarea activităţii arhitectorului-şef al oraşului);
Supraveghează tîrgurile, pieţele, parcurile şi locurile de distracţii şi ia măsuri operative pentru buna funcţionare a acestora.
ATRIBUŢII DE SERVICIU:
-Este responsabil de ;
-dezvoltarea sferei sociale, cultură, învăţămînt public, asigurarea ;
-privatizarea fondului locativ, activitatea Asociaţiilor locatarilor caselor privatizate;
-înfăptuirea lucrărilor de construcţii, reparaţii capitale şi capitale şi curente, folosirea raţională a pămîntului;
-dezvoltarea sectoulu agrar ;
-controlul documentaţiei devizelor de cheltuieli;
-controlul recepţiei lucrărilor efectuate şi în curs de efectuare;
-efectuează controlul asupra încasării impozitelor şi taxelor locale;
-asigură coordonarea problemelor nominalizate cu reprezentanţii şi direcţiile Consiliului raional Căuşeni.
-Îndeplinirea necondiţionată a dispoziţiilor Primarului!

Adrese Utile

Guvernul Republicii Moldova

Presedintia Republicii Moldova

Parlamentul Republicii Moldova

Pagina Oficiala

Proiectul de Sustinere a Autoritatilor Locale din Moldova

Meteo Căușeni


Curs Valutar