Orașul Căușeni
Administrația Publică
Relații cu Publicul
Informație Utilă
Arhiva Site-ului

Consiliul orăşenesc Căuşeni a aprobat bugetul oraşului pentru anul 2010


Categoria: Noutăți       Data: 27-12-2009, 12:00
Întrunit în şedinţă pe 24 decembrie, Consiliul orăşenesc Căuşeni a avut de examinat o agendă de 20 de chestiuni, principala rămînînd a fi totuşi cea „cu privire la aprobarea bugetului oraşului Căuşeni pentru anul 2010”. Conform procedurii legale, în aceeaşi zi s-au desfăşurat două şedinţe ale forului local. Prima – unde a fost votat proiectul bugetului în prima lectură şi celelalte proiecte de decizie, după care, în urma unei scurte pauze, legislativul s-a întrunit în şedinţă extraordinară, bugetul fiind votat definitiv în a doua lectură.
Ambele şedinţe au fost prezidate de consilierul Valeriu Sîrghi, despre care trebuie de spus că din start a stabilit o manieră de conducere operativă, consecventă, bazată pe cunoaştere deplină a faptelor, care au făcut posibilă excluderea unor dezbateri demagogice, lipsite de esenţă şi făcute doar de dragul unei publicităţi fără substanţă.
După cum a şi fost de presupus, oraşul Căuşeni are buget pentru anul viitor, dar cu deficit. Cifrele care determină banii localităţii în 2010 sînt cca 16 milioane la venituri, aproximativ 19 milioane la cheltuieli, respectiv cu un deficit de cca 3 milioane. Acest deficit cu mari rezerve dar se înscrie în cadrul legal al Republicii Moldova, iar în calculele de lucru al specialiştilor Aparatului Primăriei sînt prevăzute unele tranzacţii de vînzare-cumpărare care ar permite acoperirea acestui deficit.
Majoritatea stipulărilor bugetului oraşului Căuşeni pentru anul viitor au fost acceptate de consilieri, cu excepţia capitolului abonare. Care a fost decis să fie eliminat dat fiind faptul că mulţi deputaţi nu au fost de acord cu publicaţiile la care au fost abonaţi gratuit pensionarii din oraş. Banii au rămas la articolul cultură, urmînd să fie folosiţi pentru alte necesităţi. În această ordine de idei, primarul de Căuşeni Anatolie Zaremba şi-a exprimat dezacordul cu această hotărîre, declarînd că astfel se suspendează o bună iniţiativă a sa încă din anul 2000.
Şedinţele din 24 decembrie au fost ultimele din anul curent şi corespunzător cazului preşedintele şedinţei Valeriu Sîrghi, căruia
i-a reuşit un frumos final al anului legislativ 2009, a adus felicitări colegilor consilieri, tuturor căuşenenilor, cu frumoase urări de sănătate şi noroc în anul care vine. Felicitările au fost confirmate şi de primarul Anatolie Zaremba, care la rîndul său a mulţumit aleşilor locali pentru colaborare în anul 2009.

Adrese Utile

Guvernul Republicii Moldova

Presedintia Republicii Moldova

Parlamentul Republicii Moldova

Pagina Oficiala

Proiectul de Sustinere a Autoritatilor Locale din Moldova

Meteo Căușeni


Curs Valutar