Orașul Căușeni
Administrația Publică
Relații cu Publicul
Informație Utilă
Arhiva Site-ului

Ședința extraordinară a Consiliului orășenesc Căușeni


Categoria: Informație Utilă » Ședințele Consiliului Orășenesc       Data: 8-04-2013, 16:33

 

REPUBLICA MOLDOVA

RAIONUL CĂUŞENI

CONSILIUL ORĂŞENESC CĂUŞENI

P R I M Ă R I A

DISPOZIŢIA nr. 02/1-7-189

din 08 aprilie 2013

 

Cu privire la convocarea şedinţei a 6-a

(extraordinară) a Consiliului orăşenesc Căuşeni

 

În conformitate cu art. 16(2), (3) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XV din 28.12.2006,

 

D I S P U N:

I.Să se convoace şedinţa a 6-a (extraordinară) a Consiliului orăşenesc Căuşeni pe data de 11.04.2013, la orele 10.00, în localul Primăriei or. Căuşeni, cu următoarea

 

ORDINEA DE ZI:

1.Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului orăşenesc Căuşeni nr.17/1 din 24.12.2012 “ Cu privire la aprobarea bugetului oraşului Căuşeni pentru anul 2013”

-Raportor: Balan Dorin, specialist al Primăriei or. Căuşeni.

 

2.Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului orăşenesc Căuşeni nr.17/1 din 24.12.2012 “ Cu privire la aprobarea bugetului oraşului Căuşeni pentru anul 2013”

-Raportor: Balan Dorin, specialist al Primăriei or. Căuşeni.

 

3.Cu privire la modificarea şi completarea unor decizii a Consiliului orăşenesc Căuşeni

-Raportori: Boiştean Vasile, specialist al Primăriei or. Căuşeni.

Lebedev Victor, specialist al Primăriei or. Căuşeni.

 

4. Cu privire la formarea unor bunuri immobile.

-Raportor: Boiştean Vasile, specialist al Primăriei or. Căuşeni.

 

5. Cu privire la vînzarea-cumpărarea terenurilor proprietate publică surplusurilor de pe lîngă casa de locuit.

-Raportor: Boiştean Vasile, specialist al Primăriei or. Căuşeni.

 

6. Cu privire la atribuirea terenurilor proprietate publică.

-Raportor: Boiştean Vasile, specialist al Primăriei or. Căuşeni.

 

7.Cu privire la modificarea hotarelor unor terenuri.

-Raportor: Boiştean Vasile, specialist al Primăriei or. Căuşeni.

 

8. Cu privire la scoaterea la licitaţie a unor terenuri proprietate publică a or. Căuşeni.

-Raportor: Boiştean Vasile, specialist al Primăriei or. Căuşeni.

 

9. Cu privire la cererile prealabile

-Raportor: Muntean Ivan, jurist.

Lebedev Victor, specialist al Primăriei or. Căuşeni.

 

10. Cu privire la chestiuni locative şi modificarea unei decizii a Consiliului orăşenesc Căuşeni

Raportor: Lebedev Victor, specialist al Primăriei or. Căuşeni.

11. Cu privire la măsurile întreprinse în vederea acumulării datoriilor în bugetul local de la persoanele juridice.

-Raportor: Gangan Sergiu, jurist.

 

Primar                                                                                                                       Grigore Repeşciuc

 


 


Adrese Utile

Guvernul Republicii Moldova

Presedintia Republicii Moldova

Parlamentul Republicii Moldova

Pagina Oficiala

Proiectul de Sustinere a Autoritatilor Locale din Moldova

Meteo Căușeni


Curs Valutar