Orașul Căușeni
Administrația Publică
Relații cu Publicul
Informație Utilă
Arhiva Site-ului

Ședința comisiilor de specialitate


În conformitate cu dispoziția primarului nr. 02/1-7-446 din 21.11.2016, la data de 25.11.2016, ora 10.00 este convocată ședința a 10-a(etraordinară) a Consiliului orășenesc Căușeni.

Comisiile de specialitate a Consiliului orășenesc Căușeni se vor întruni după cum urmează:

- 24.11.2016, ora 14.00- comisia drept, administrare publică locală și relații internaționale

- 23.11.2016, ora 15.00- comisia educație, tineret, sport, cultură, protecție socială și muncă

- 23.11.2016, ora10.00 - comisia economie, buget și finanțe

                                      -  comisia pentru agricultură, industrie și relații funciare

 

 


Ședința consiliului orășenesc Căușeni


DISPOZIȚIA nr. 02/1-7-446

din 21 noiembrie 2016

 

 

Cu privire la convocarea şedinţei a 10-a

extraordinară a Consiliului orăşenesc Căuşeni

 

În conformitate cu art. 16(2), (3) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XV din 28.12.2006, D I S P U N:

I. Să se convoace şedinţa a 10-a extraordinară a Consiliului orăşenesc Căuşeni pe data de 25.11.2016, la orele 10.00, în localul Primăriei or. Căuşeni, cu următoarea

ORDINEA DE ZI:

1.Cu privire la scutirea de plată pentru frecventarea instituției preșcolare.

Raportor: Elena Muntean,contabil-șef al Primăriei or. Căușeni.

2.Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă.

Raportor: Muntean Elena, contabil-șef al Primăriei or.Căușeni.

3.Cu privire la permiterea schimbării destinaţiei terenurilor.

Raportor: Boișteanu Vasile, specialist al Primăriei or. Căușeni.

4.Cu privire la acordul de utilizare a denumirii oficiale ,,Căușeni,,

Raportor: Victor Lebedev, viceprimarul or. Căușeni.

5.Cu privire la modificarea unor Decizii a Consiliului orăşenesc Căuşeni.

Raportor: Victor Lebedev, viceprimarul or. Căușeni.

6.Cu privire la permiterea schimbării destinaţiei construcţiei.

Raportor: Victor Lebedev, viceprimar al Primăriei or. Căușeni.

7.Cu privire darea în folosință a unui teren proprietate publică.

Raportor: Boișteanu Vasile, specialist al Primăriei or. Căușeni.

8.Cu privire la cererea prealabilă cet. Turicenco Anastasia.

Raportor: Boișteanu Vasile, specialist al Primăriei or. Căușeni.

9.Cu privire la Sesizarea Centrului Național Anticorupție al Republicii Moldova.

Raportor: Boișteanu Vasile, specialist al Primăriei or. Căușeni.

10.Cu privire la scimb de terenuri.

Raportor: Boișteanu Vasile, specialist al Primăriei or. Căușeni.

11.Cu privire la anularea titlurilor de autentificare a deținătorilor de teren.

Raportor: Boișteanu Vasile, specialist al Primăriei or. Căușeni.

12.Cu privire la atribuirea unor sectoare de teren pentru construcţia casei de locuit.

Raportor: Boișteanu Vasile, specialist al Primăriei or. Căușeni.

13.Cu privire la elaborarea planulurilor geometrice în scopul formării bunulurilor immobile.

Raportor: Boișteanu Vasile, specialist al Primăriei or. Căușeni.

14.Cu privire vînzarea-cumpărarea surplusului de teren pe lîngă casă.

Raportor: Boișteanu Vasile, specialist al Primăriei or. Căușeni.

15.Cu privire la separarea unui teren.

Raportor: Boișteanu Vasile, specialist al Primăriei or. Căușeni.

16.Cu privire la vînzarea terenului aferent.

Raportor: Boișteanu Vasile, specialist al Primăriei or. Căușeni.

17.Cu privire la aprobarea listei beneficiarelor cărora li se repartizează lemne de foc.

Raportor: Grigore Repeșciuc, primarul or. Căușeni.

 

 

 

 

 


Ședința comisiilor consultative


Comisia economico- finaciară – 17.04.2013, ora 13.00, sala mică primăria Căuşeni

 

Comisia pentru agricultură , industrie şi relaţii funciare – 17.04.2013, ora 14.00, sala mică primăria Căuşeni

 

Comisia pentru drept, disciplină şi administrare publică – 18.04.2013, ora 14.00, sala mică


Ședința extraordinară a Consiliului orășenesc Căușeni


La data de 11 aprilie 2013 la orele 10.00 se va convoca şedinţa a 6-a (extraordinară) a Consiliului orăşenesc Căuşeni, cu următoarea ordine de zi:...


Deciziile ședinței a 4-a ordinară a Consiliului orășenesc Căușeni


DECIZIA nr. 4/1 din 14 martie 2013  Cu privire la numirea în funcţie a dnei Cucoş Ala;

 

DECIZIA nr. 4/2 din 14 martie 2012  Cu privire la scutirea de plată pentru frecventarea grădiniţelor

 

DECIZIA nr. 4/6 din 14 martie 2013  Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului orăşenesc Căuşeni nr. 17/1 din 24.12.2012 “Cu privire la aprobarea bugetului oraşului Căuşeni pentru anul 2013”

 

DECIZIE nr.4/9  din 14 martie 2013  Cu privire la aprobarea noilor tarife pentru tranportul urban în raza oraşului Căuşeni şi abrogarea unei decizii a Consiliului orăşenesc Căuşeni


Se convoacă ședința extraordinară a CONSILIULUI ORĂȘENESC CĂUȘENI la data de 20.03.2013


Dispoziția primarului orașului Căușeni cu privire la convocarea şedinţei a 5-a (eaxtraordinară) a Consiliului orăşenesc Căuşeni la

 

data de 20.03.2013, la orele 16.00, în localul Primăriei orașului Căuşeni.


Adrese Utile

Guvernul Republicii Moldova

Presedintia Republicii Moldova

Parlamentul Republicii Moldova

Pagina Oficiala

Proiectul de Sustinere a Autoritatilor Locale din Moldova

Meteo Căușeni


Curs Valutar