Orașul Căușeni
Administrația Publică
Relații cu Publicul
Informație Utilă
Arhiva Site-ului


Concurs pentru ocuparea funcției publice vacante


Categoria: Informație Utilă » Posturi Vacante       Data: 7-06-2017, 06:01

Primăria orașului Căușeni anunță concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de contabil-șef.
Ședința comisiilor de specialitate


În conformitate cu dispoziția primarului nr. 02/1-7-446 din 21.11.2016, la data de 25.11.2016, ora 10.00 este convocată ședința a 10-a(etraordinară) a Consiliului orășenesc Căușeni.

Comisiile de specialitate a Consiliului orășenesc Căușeni se vor întruni după cum urmează:

- 24.11.2016, ora 14.00- comisia drept, administrare publică locală și relații internaționale

- 23.11.2016, ora 15.00- comisia educație, tineret, sport, cultură, protecție socială și muncă

- 23.11.2016, ora10.00 - comisia economie, buget și finanțe

                                      -  comisia pentru agricultură, industrie și relații funciare

 

 


Ședința consiliului orășenesc Căușeni


DISPOZIȚIA nr. 02/1-7-446

din 21 noiembrie 2016

 

 

Cu privire la convocarea şedinţei a 10-a

extraordinară a Consiliului orăşenesc Căuşeni

 

În conformitate cu art. 16(2), (3) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XV din 28.12.2006, D I S P U N:

I. Să se convoace şedinţa a 10-a extraordinară a Consiliului orăşenesc Căuşeni pe data de 25.11.2016, la orele 10.00, în localul Primăriei or. Căuşeni, cu următoarea

ORDINEA DE ZI:

1.Cu privire la scutirea de plată pentru frecventarea instituției preșcolare.

Raportor: Elena Muntean,contabil-șef al Primăriei or. Căușeni.

2.Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă.

Raportor: Muntean Elena, contabil-șef al Primăriei or.Căușeni.

3.Cu privire la permiterea schimbării destinaţiei terenurilor.

Raportor: Boișteanu Vasile, specialist al Primăriei or. Căușeni.

4.Cu privire la acordul de utilizare a denumirii oficiale ,,Căușeni,,

Raportor: Victor Lebedev, viceprimarul or. Căușeni.

5.Cu privire la modificarea unor Decizii a Consiliului orăşenesc Căuşeni.

Raportor: Victor Lebedev, viceprimarul or. Căușeni.

6.Cu privire la permiterea schimbării destinaţiei construcţiei.

Raportor: Victor Lebedev, viceprimar al Primăriei or. Căușeni.

7.Cu privire darea în folosință a unui teren proprietate publică.

Raportor: Boișteanu Vasile, specialist al Primăriei or. Căușeni.

8.Cu privire la cererea prealabilă cet. Turicenco Anastasia.

Raportor: Boișteanu Vasile, specialist al Primăriei or. Căușeni.

9.Cu privire la Sesizarea Centrului Național Anticorupție al Republicii Moldova.

Raportor: Boișteanu Vasile, specialist al Primăriei or. Căușeni.

10.Cu privire la scimb de terenuri.

Raportor: Boișteanu Vasile, specialist al Primăriei or. Căușeni.

11.Cu privire la anularea titlurilor de autentificare a deținătorilor de teren.

Raportor: Boișteanu Vasile, specialist al Primăriei or. Căușeni.

12.Cu privire la atribuirea unor sectoare de teren pentru construcţia casei de locuit.

Raportor: Boișteanu Vasile, specialist al Primăriei or. Căușeni.

13.Cu privire la elaborarea planulurilor geometrice în scopul formării bunulurilor immobile.

Raportor: Boișteanu Vasile, specialist al Primăriei or. Căușeni.

14.Cu privire vînzarea-cumpărarea surplusului de teren pe lîngă casă.

Raportor: Boișteanu Vasile, specialist al Primăriei or. Căușeni.

15.Cu privire la separarea unui teren.

Raportor: Boișteanu Vasile, specialist al Primăriei or. Căușeni.

16.Cu privire la vînzarea terenului aferent.

Raportor: Boișteanu Vasile, specialist al Primăriei or. Căușeni.

17.Cu privire la aprobarea listei beneficiarelor cărora li se repartizează lemne de foc.

Raportor: Grigore Repeșciuc, primarul or. Căușeni.

 

 

 

 

 


Concurs


Categoria: Informație Utilă » Posturi Vacante       Data: 24-09-2016, 15:27

 

 

DISPOZIŢIA nr. 02/1-7-387

din 23 septembrie 2016

 

 

Cu privire la anunțarea conscursului pentru

ocuparea funcției publice temporar vacante

 

Avînd în vedere Regulamentul cu privire la ocuparea funcției publice prin concurs, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.201 din 11 martie 2009 ,,privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158 –CVI din 04 iulie 2008,, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 29 (1) lit.c), 32 (1), (3) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, DISPUN:

⦁ Se anunță cuncurs pentru ocuparea funcției publice temporar vacante de arhitect-șef al Primăriei or. Căușeni

⦁ Se aprobă textul anunțului pentru ocuparea funcției temporar vacante ce urmează a fi plasat pe pagina WEB și pe panoul informativ a Primăriei or. Căușeni (conform anexei).

⦁ Prezenta Dispoziție se aduce la cunoștință subiecților interesați prin plasarea pe pagina WEB și prin intermediul mijloacelor de informare în masă și afișare

 

Primar Grigore Repeșciuc

 


CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCȚIIEI PUBLICE VACANTE


Categoria: Informație Utilă » Posturi Vacante       Data: 15-01-2016, 13:25

În conformitate cu Dispoziția nr.02/1-7-05 din 15.01.2016, Primăria orașului Căușeni anunță concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist( 0,5 salarii)


CONCURS PRIVIND OCUPAREA FUNCŢIEI VACANTE


Categoria: Informație Utilă » Posturi Vacante       Data: 1-09-2015, 10:24

Primăria oraşului Căuşeni anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante: elaborarea proiectelor, atragerea de investiţii în dezvoltarea locală

 

//  

//  
Adrese Utile

Guvernul Republicii Moldova

Presedintia Republicii Moldova

Parlamentul Republicii Moldova

Pagina Oficiala

Proiectul de Sustinere a Autoritatilor Locale din Moldova

Meteo Căușeni


Curs Valutar