Orașul Căușeni
Administrația Publică
Relații cu Publicul
Informație Utilă
Arhiva Site-ului

ȘEDINȚA COMISIILOR


Categoria: Aministrația Publică » Consiliul Orășenesc       Data: 12-03-2013, 08:16

 

REPUBLICA MOLDOVA

RAIONUL CĂUŞENI

CONSILIUL ORĂŞENESC CĂUŞENI

P R I M Ă R I A

DISPOZIŢIA nr. 02/1-7-111

din 07 martie 2013

 

 

 

Cu privire la convocarea şedinţei a 4-a

(extraordinară) a Consiliului orăşenesc Căuşeni

 

În conformitate cu art. 16(2), (3) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XV din 28.12.2006,

D I S P U N:

 

I.Să se convoace şedinţa a 4-a (extraordinară) a Consiliului orăşenesc Căuşeni pe data de 14.03.2013, la orele 1000, în localul Primăriei or. Căuşeni, cu următoarea

 

ORDINEA DE ZI:

1. Cu privire la numirea în funcţie a dnei Cucoş Ala.

Raportor: Mereuţă Mihail, viceprimar.

2. Cu privire la scutirea de plată pentru fregventarea grădiniţilor.

-Raportor: Muntean Elena, specialist al Primăriei or. Căuşeni.

 

3.Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului orăşenesc Căuşeni nr.17/1 din 24.12.2012 “ Cu privire la aprobarea bugetului oraşului Căuşeni pentru anul 2013”

-Raportor: Muntean Elena, specialist al Primăriei or. Căuşeni.

 

4 Cu privire la formarea unor bunuri imobile.

-Raportor: Boişteanu Vasile, specialist.

 

5.Cu privire la darea în arendă a unor terenuri proprietate publică.

-Raportor: Boişteanu Vasile, specialist.

 

6.Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului orăşenesc Căuşeni nr. 17/1 din 24.12.2012 “Cu

privire la aprobarea bugetului oraşului Căuşeni pentru anul 2013”

-Raportor: Muntean Elena, specialist al Primăriei or. Căuşeni.

 

7. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă a bugetului or. Căuşeni.

-Raportor: Muntean Elena, specialist al Primăriei or. Căuşeni.

8. Cu privire la chistiuni locative şi modificarea unei decizii a Consiliului orăşenesc Căuşeni.

- Raportor: Lebedev Victor, specialist.

 

9. Cu privire la aprobarea noilor tarife pentru tranportul urban în raza oraşului Căuşeni şi abrogarea unei decizii a Consiliului orăşenesc Căuşeni.

- Raportor: Lebedev Victor, specialist.

 

10. Cu privire la aprobarea noilor tarife pentru serviciile de alimentare cu apă potabilă, şi modificarea unor decizii a Consiliului orăşenesc Căuşeni

- Raportor: Lebedev Victor, specialist.

 

11. Cu privire la cererea prealabilă a cet. Filip Ciobanu.

Raportor: Muntean Ivan, jurist.

12. Cu privire la cererea prealabilă a cet. Focşa Anatolie.

Raportori: Boişteanu Vasile, specialist, Gangan Sergiu, jurist.

 

13. Cu privire la Notificarile Oficiului Teritorial Căuşeni al Cancelariei de Stat a Republicii Moldova.

Raportor: Muntean Ivan, jurist.

14. Cu privire la modificarea şi completarea unor decizii ale Consiliului orăşenesc Căuşeni.

Raportori: Cucoş Ala secretar interimar al Consiliului orăşenescCăuşeni,

Lebedev Victor, specialist.

 

 

 

Primar                                                                                                             Grigore Repeşciuc

 

 


Adrese Utile

Guvernul Republicii Moldova

Presedintia Republicii Moldova

Parlamentul Republicii Moldova

Pagina Oficiala

Proiectul de Sustinere a Autoritatilor Locale din Moldova

Meteo Căușeni


Curs Valutar