Orașul Căușeni
Administrația Publică
Relații cu Publicul
Informație Utilă
Arhiva Site-ului

Ședința a 3-a a Consiliului Orășenesc Căușeni


Categoria: Aministrația Publică » Consiliul Orășenesc       Data: 19-02-2013, 14:42

REPUBLICA MOLDOVA

RAIONUL CĂUŞENI

CONSILIUL ORĂŞENESC CĂUŞENI

P R I M Ă R I A

DISPOZIŢIA nr. 02/1-7-58

din 13 februarie 2013

 

 

Cu privire la convocarea şedinţei a 3-a

(ordinară) a Consiliului orăşenesc Căuşeni

 

În conformitate cu art. 16(2), (3) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XV din 28.12.2006,

 

D I S P U N:

 

I.Să se convoace şedinţa a 3-a (ordinară) a Consiliului orăşenesc Căuşeni pe data de 22.02.2013, la orele 10-00, în localul Primăriei or. Căuşeni, cu următoarea

 

ORDINEA DE ZI:

 

1 Cu privire la aprobarea programului de activitate al Consiliului orăşenesc Căuşeni pentru anul 2013.

-Raportor: Cucoş Ala, secretar-interimar al Consiliului orăşenesc Căuşeni.

 

2. Cu privire la scutirea de plată pentru frecventarea grădinițelor.

-Raportor: Muntean Elena, specialist al Primăriei or. Căuşeni.

 

3. Cu privire la completarea, modificarea şi abrogarea unor decizii ale Consiliului orăşenesc Căuşeni.

-Raportori: Boiştean Vasile, specialist al Primăriei or. Căuşeni;

                  Vasluian Maria, specialist al Primăriei or. Căuşeni;

                  Flocea Tatiana, specialist al Primăriei or. Căuşeni.

 

4. Cu privire la instituirea tutelei asupra minorilor Cioban Daniel şi Cioban Ariadna şi stabilirea îndemnizaţiei pentru copii tutelaţi.

-Raportor: Cucoş Ala, secretar-interimar al Consiliului orăşenesc Căuşeni.

 

5.Cu privire la formarea bunurilor imobile.

-Raportor: Boişteanu Vasile, specialist.

 

6.Cu privire la vînzarea –cumpărarea terenurilor proprietate publică, aferente obiectelor private şi surplusurilor de pe lîngă casa de locuit.

-Raportor: Boişteanu Vasile, specialist.

 

7.Cu privire la atribuirea în proprietate privată şi în folosinţă a unor terenuri proprietate publică.

-Raportor: Boişteanu Vasile, specialist.

 

8.Cu privire la scoaterea la licitaţie a unor terenuri proprietate publică a or. Căuşeni.

-Raportor: Boişteanu Vasile, specialist.

 

9.Cu privire la modificarea unor decizii a Consiliului orăşenesc Căuşeni.

-Raportor: Boişteanu Vasile, specialist.

 

10.Cu privire la aprobarea listei bunurilor supuse privatizării

-Raportor: Boişteanu Vasile, specialist.

 

11. Cu privire la cererile prealabile a cet. Focşa Anatolie.

-Raportor: Muntean Ivan, jurist.

 

12. Cu privire la demersul Inspectoratului Fiscal de Stat din Raionul Căuşeni.

-Raportor: Gangan Sergiu, jurist.

 

13. Cu privire la cererea prealabilă a cet. Noroşian Maria.

-Raportor: Gangan Sergiu, jurist.

 

14. Cu privire la aprobarea noilor tarife pentru transportul urban în raza oraşului Căuşeni şi abrogarea unei decizii a Consiliului orăşenesc Căuşeni.

- Raportor: Lebedev Victor, specialist.

 

15.Cu privire la transmiterea mijloacelor fixe de la balanţa Primăriei or. Căuşeni la balanţa Î.M. ,,Salubrizare şi Amenajare Căuşeni” şi la balanţa Liceului „Ion Creangă”.

-Raportor: Muntean Elena, specialist al Primăriei or. Căuşeni.

 

16. Cu privire la alocarea terenului pentru instalarea turnului de radiocomunicare şi abrogarea unei decizii.

-Raportor: Boişteanu Vasile, specialist.

 

 

 

Primar                 Grigore Repeşciuc


Adrese Utile

Guvernul Republicii Moldova

Presedintia Republicii Moldova

Parlamentul Republicii Moldova

Pagina Oficiala

Proiectul de Sustinere a Autoritatilor Locale din Moldova

Meteo Căușeni


Curs Valutar