Orașul Căușeni
Administrația Publică
Relații cu Publicul
Informație Utilă
Arhiva Site-ului

Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului orăşenesc Căuşeni nr.13/1 din 16.12.2016 „Cu privire la aprobarea bugetului oraşului Căuşeni pentru anul 2017”


Categoria: ---       Data: 22-09-2017, 13:26

DECIZIE nr. 7/2.5

   din  12 septembrie  2017

 

Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului

orăşenesc Căuşeni nr.13/1 din 16.12.2016 „Cu

privire la aprobarea  bugetului oraşului Căuşeni

pentru anul 2017”

 

Avînd în vedere:

Necesitatea de a procura  - brad de Anul Nou  din carcas  de metal și profitînd de reducerile  cu  50 % care au loc  pînă la 01 octombrie 2017, 

În conformitate cu art. 13, 59, 61 din Legea privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale nr.317-XV din 18.07.2003,

   art.12 (2), 26 (2) lit.c), (3) din Legea privind finanţele publice locale nr.397-XV din 16.10.2003,

   art. 3 lit. a), art.12 (1), (2) din Legea privind descentralizarea administrative nr.435-XVI din 28.12.2006,

   în temeiul art.3, 9, 10 (1), (2), 14(1), (2) lit.n), 19(4), 20(1), (5), 81(1) din Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006, Consiliul orăşenesc Căuşeni DECIDE:

 

1.Se modifică Decizia Consiliului orăşenesc Căuşeni nr.13/1 din 16.12.2016 „Cu privire la aprobarea  bugetului oraşului Căuşeni pentru anul 2017” în  anexa nr.3  “Resursele și cheltuielile bugetului orășenesc Căușeni conform clasificației funcționale și pe program pe anul 20170„ și anume:

-         În rîndul “Servicii  de stat cu destinație generală” ,, Program subprogram 0301,,  în coloana  ,,Suma, mii lei,, cifrele se micșorează cu 85,00 mii lei.

-         În rîndul ”Gospodăria de locuințe și gospodăria serviciilor comunale” ,,Program subprogram  7502,,  , ,,  în coloana  ,,Suma, mii lei,, cifrele se majoreaza cu 85,00 mii lei, în continuare după text.

 

2. Prezenta Decizie se comunică:

   - Primarului oraşului Căuşeni;

   - Compartimentul contabilitate a Primăriei or. Căușeni;

   - Oficiului Teritorial Căuşeni al Cancelariei de Stat a Republicii Moldova;

   - Locuitorilor orașului Căușeni  prin intermediul mijloacelor de comunicare în masă şi afişare.

 

 

                PREŞEDINTELE

                     ŞEDINŢEI:                                                                                       

                 Aurelia Repeșciuc                          CONTRASEMNEAZĂ:

                                                       SECRETARUL CONSILIULUI  ORĂŞENESC           

                                                  Ala Cucoş-Chiseliţa                                                    

 

 


Adrese Utile

Guvernul Republicii Moldova

Presedintia Republicii Moldova

Parlamentul Republicii Moldova

Pagina Oficiala

Proiectul de Sustinere a Autoritatilor Locale din Moldova

Meteo Căușeni


Curs Valutar