Orașul Căușeni
Administrația Publică
Relații cu Publicul
Informație Utilă
Arhiva Site-ului

Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului orăşenesc Căuşeni nr.13/1 din 16.12.2016 „Cu privire la aprobarea bugetului oraşului Căuşeni pentru anul 2017”


Categoria: ---       Data: 22-09-2017, 13:25

DECIZIE nr. 7/2.4

 din 12 septembrie  2017

 

Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului

orăşenesc Căuşeni nr.13/1 din 16.12.2016 „Cu

privire la aprobarea  bugetului oraşului Căuşeni

pentru anul 2017”

 

      Avînd în vedere, că la donațiile făcute de diferiti agenți economici  sa acumulat  42500 lei,                                            

În conformitate cu art.13, 59, 61 din Legea privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale nr.317-XV din 18.07.2003,

   art.12 (2), 26 (2) lit.c), (3) din Legea privind finanţele publice locale nr.397-XV din 16.10.2003,

   art. 3 lit.a), art.12 (1), (2) din Legea privind descentralizarea administrative nr.435-XVI din 28.12.2006,

   în temeiul art.3, 9, 10 (1), (2), 14(1), (2) lit.n), 19(4), 20(1), (5), 81(1) din Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006, Consiliul orăşenesc Căuşeni DECIDE:

 

1.Se modifică Decizia Consiliului orăşenesc Căuşeni nr. 13/1 din 16.12.2016 „Cu privire la aprobarea  bugetului oraşului Căuşeni pentru anul 2017,, după cum urmează:

1.1 La anexa nr.1 „Indicatorii generali și sursele de finanțare ale bugetului orășenesc Căușeni pentru anul 2017” în rîndurile „I. VENITURI, total„ și „ II. CHELTUIELI, total”  în coloana ,,Suma mii lei,,  cifra se majorează cu 40500 lei.

1.2 La   anexa nr. 2 ,, Componența veniturilor bugetului orășenesc Căușeni pentru anul 2017,, în rîndul ,,Donații voluntare interne,, , Cod Eco (k4)  1441 în coloana ,,Suma mii lei, cu suma se majorează cu 40500  lei.

1.3            La anexa nr. 3 “Resursele și cheltuielile bugetului orășenesc Căușeni conform clasificației funcționale și pe programe pe anul 2017„ în rîndul ,,Cheltuieli recurente, în total,, și  rîndul ,,Dezvoltarea culturii,, ,,Program subprogram 8502,, în coloanele ,,Suma mii lei,, cifrele se majorează cu 40500 lei, în continuare după text.

 

   2. Prezenta Decizie se comunică:

   - Primarului oraşului Căuşeni;

   - Compartimentul contabilitate a Primăriei or. Căușeni;

   - Oficiului Teritorial Căuşeni al Cancelariei de Stat a Republicii Moldova;

   - Locuitorilor orașului Căușeni  prin intermediul mijloacelor de comunicare în masă şi afişare.

 

 

                  PREŞEDINTELE

                     ŞEDINŢEI:                                                                                       

                 Aurelia Repeșciuc                          CONTRASEMNEAZĂ:

                                                       SECRETARUL CONSILIULUI  ORĂŞENESC           

                                                    Ala Cucoş-Chiseliţa                                                    

 

 

 

 

 


Adrese Utile

Guvernul Republicii Moldova

Presedintia Republicii Moldova

Parlamentul Republicii Moldova

Pagina Oficiala

Proiectul de Sustinere a Autoritatilor Locale din Moldova

Meteo Căușeni


Curs Valutar