Orașul Căușeni
Administrația Publică
Relații cu Publicul
Informație Utilă
Arhiva Site-ului

Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului orăşenesc Căuşeni nr.13/1 din 16.12.2016 „Cu privire la aprobarea bugetului oraşului Căuşeni pentru anul 2017”


Categoria: ---       Data: 22-09-2017, 13:23

DECIZIE nr. 7/2.3

   din 12 septembrie  2017

 

Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului

orăşenesc Căuşeni nr.13/1 din 16.12.2016 „Cu

privire la aprobarea  bugetului oraşului Căuşeni

pentru anul 2017”

 

Avînd în vedere:

 Achitarea  calculării definitive a contabilului – sef Muntean Elena  (trei concedii ordinare) în  suma de  17800 lei   și  încasarea a  sumei de 46400 lei la impozitul pe venit de la persoanele care practică activitate independentă, sumă  care n-a fost planificată  la bugetul aprobat pentru anul 2017,                                                   

în conformitate cu art.13, 59, 61 din Legea privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale nr.317-XV din 18.07.2003,

   art.12 (2), 26 (2) lit.c), (3) din Legea privind finanţele publice locale nr.397-XV din 16.10.2003,

   art. 3 lit.a), art.12 (1), (2) din Legea privind descentralizarea administrative nr.435-XVI din 28.12.2006,

   în temeiul art.3, 9, 10 (1), (2), 14(1), (2) lit.n), 19(4), 20(1), (5), 81(1) din Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006, Consiliul orăşenesc Căuşeni DECIDE:

 

1.Se modifică  Deciziei  Consiliului orăşenesc Căuşeni nr.13/1 din 16.12.2016 „Cu privire la aprobarea  bugetului oraşului Căuşeni pentru anul 2017” după cum urmează:

1.1 La anexa nr.1 ”Indicatori generali și surse de finanțare ale bugetului orășănesc Căușeni 2017„ în rîndurile “VENITURI, total,,  și “CHELTUIELI,, total,, în coloana ,,Suma, mii lei,, sumele se majorează cu  49400 lei.

1.2 La anexa nr.2 „Componența veniturilor bugetului orășănesc Căușeni pentru anul 2017 “ în rîndul ,,Impozit pe venitul persoanelor fizice,, ,,Cod Eko (k4) -1111 în coloana ,,Suma, mii lei,, suma se mărește cu 49400lei.

1.3 La anexa nr. 3 “Resurse și cheltuielile bugetului orășănesc Căușeni conform clasificației funcționale și pe programe pe anul 2017“

- în rîndul „Servicii de stat cu destinație generală“ , ,,Program subprogram -0301,, în coloana ,,Suma, mii lei,, cifrele se majorează cu 17800 lei

    -  rîndul „Cultura, sport, tineret, culte și odihnă„ , ,,Program subprogram – 8502,, în coloana ,,Suma, mii lei,, cifrele se majorează cu 20600 lei,

    -  rîndul „Învățămînt„ , ,,Program subprogram – 8802,, în coloana ,,Suma, mii lei,, cifrele se majorează cu 11000 lei în continuare după text.

 

2.Prezenta Decizie se comunică:

   - Primarului oraşului Căuşeni;

   - Compartimentul contabilitate a Primăriei or. Căușeni;

   - Oficiului Teritorial Căuşeni al Cancelariei de Stat a Republicii Moldova;

   - Locuitorilor orașului Căușeni  prin intermediul mijloacelor de comunicare în masă şi afişare.

 

 

                PREŞEDINTELE

                     ŞEDINŢEI:                                                                                       

               Aurelia Repeșciuc                            CONTRASEMNEAZĂ:

                                                       SECRETARUL CONSILIULUI  ORĂŞENESC           

                                                Ala Cucoş-Chiseliţa                                                    

 

 


Adrese Utile

Guvernul Republicii Moldova

Presedintia Republicii Moldova

Parlamentul Republicii Moldova

Pagina Oficiala

Proiectul de Sustinere a Autoritatilor Locale din Moldova

Meteo Căușeni


Curs Valutar