Orașul Căușeni
Administrația Publică
Relații cu Publicul
Informație Utilă
Arhiva Site-ului

Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului orăşenesc Căuşeni nr.13/1 din 16.12.2016 „Cu privire la aprobarea bugetului oraşului Căuşeni pentru anul 2017”


Categoria: ---       Data: 22-09-2017, 13:21

DECIZIE nr.  7/2.2

  din 12 septembrie 2017

 

Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului

orăşenesc Căuşeni nr.13/1 din 16.12.2016 „Cu

privire la aprobarea  bugetului oraşului Căuşeni

pentru anul 2017”

 

 

Avînd în vedere:

Necesitatea de a achita  facturile  pentru  apă  la havuzul din oraș  și lumina electrica:

În conformitate cu art.13, 59, 61 din Legea privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale nr.317-XV din 18.07.2003,

   art.12 (2), 26 (2) lit.c), (3) din Legea privind finanţele publice locale nr.397-XV din 16.10.2003,

   art. 3 lit.a), art.12 (1), (2) din Legea privind descentralizarea administrative nr.435-XVI din 28.12.2006,

   în temeiul art.3, 9, 10 (1), (2), 14(1), (2) lit.n), 19(4), 20(1), (5), 81(1) din Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006, Consiliul orăşenesc Căuşeni DECIDE:

 

1.Se modifică Decizia Consiliului orăşenesc Căuşeni nr.13/1 din 16.12.2016 „Cu privire la aprobarea  bugetului oraşului Căuşeni pentru anul 2017” în  anexa nr. 3  “Resursele și cheltuielile bugetului orășenesc Căușeni conform clasificației funcționale și pe program pe anul 2017 „ și anume:

-         În rîndul “Servicii  de stat cu destinație generală” ,,Program, Suprogram 0301,, în coloana ,,Suma, mii lei,, cifrele se micșorează cu 150,00 mii lei.

-         În rîndul ”Gospodăria de locuințe și gospodăria serviciilor comunale” ,,Program, Suprogram 7502,,  în coloana ,,Suma, mii lei,, cifrele se majoreaza cu 80,00 mii lei.

-         În  rîndul  “Iluminarea stradală“ , ,,Program, Suprogram7505,, în coloana ,,Suma, mii lei,,  cifrele se majoreaza cu 70,00 mii lei, în continuare după text.

 

2.Prezenta Decizie se comunică:

   - Primarului oraşului Căuşeni;

   - Compartimentul contabilitate a Primăriei or. Căușeni;

   - Oficiului Teritorial Căuşeni al Cancelariei de Stat a Republicii Moldova;

   - Locuitorilor orașului Căușeni  prin intermediul mijloacelor de comunicare în masă şi afişare.

 

                PREŞEDINTELE

                     ŞEDINŢEI:                                                                                       

                 Aurelia Repeșciuc                          CONTRASEMNEAZĂ:

                                                       SECRETARUL CONSILIULUI  ORĂŞENESC           

                                                 Ala Cucoş-Chiseliţa                                                    

 

                                            

 

 

 


Adrese Utile

Guvernul Republicii Moldova

Presedintia Republicii Moldova

Parlamentul Republicii Moldova

Pagina Oficiala

Proiectul de Sustinere a Autoritatilor Locale din Moldova

Meteo Căușeni


Curs Valutar