Orașul Căușeni
Administrația Publică
Relații cu Publicul
Informație Utilă
Arhiva Site-ului

Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului orăşenesc Căuşeni nr.13/1 din 16.12.2016 „Cu privire la aprobarea bugetului oraşului Căuşeni pentru anul 2017”


Categoria: ---       Data: 22-09-2017, 13:19

DECIZIE nr. 7/2.1

din 12 septembrie  2017

 

Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului

orăşenesc Căuşeni nr.13/1 din 16.12.2016 „Cu

privire la aprobarea  bugetului oraşului Căuşeni

pentru anul 2017”

                                                    

În conformitate cu art.13, 59, 61 din Legea privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale nr.317-XV din 18.07.2003,

   art.12 (2), 26 (2) lit.c), (3) din Legea privind finanţele publice locale nr.397-XV din 16.10.2003,

   art. 3 lit.a), art.12 (1), (2) din Legea privind descentralizarea administrativă nr.435-XVI din 28.12.2006,

   în temeiul art.3, 9, 10 (1), (2), 14(1), (2) lit.n), 19(4), 20(1), (5), 81(1) din Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006, Consiliul orăşenesc Căuşeni DECIDE:

 

1.Se  modifică  Decizia  Consiliului  orăşenesc  Căuşeni nr. 13/1 din 16.12.2016 „Cu privire la aprobarea  bugetului  oraşului  Căuşeni pentru  anul 2017”

 după cum urmează:

1.1. În anexa nr.2 ,,Componența veniturilor bugetului orășenesc Căușeni pentru anul 2017,,  în rîndrile ,,Venituri total: inclusiv,, și ,,Transferuri curente primite cu destinație specială între bugetele locale de nivelul II și bugetele locale de nivelul I,, ,,Cod Eco (k4) 1931,, în coloana ,,Suma, mii lei,, sumele se majorează cu  25000 lei.

1.2 În anexa nr.3 ,,Resurse și cheltuielile bugetului orășenesc Căușeni conform clasificației  funcționale și pe programe, pe anul 2017,,

orășănesc

 

în rîndul ,,Cultura, sport, tineret, culte și odihnă,, ,,Program subprogram  8502,,  în coloana ,,Suma, mii lei,, suma se majorează cu 25000 mii lei, în continuare după text.

2.Prezenta Decizie se comunică:

   - Primarului oraşului Căuşeni;

   - Compartimentul contabilitate a Primăriei or. Căușeni;

   - Oficiului Teritorial Căuşeni al Cancelariei de Stat a Republicii Moldova;

   - Locuitorilor orașului Căușeni  prin intermediul mijloacelor de comunicare în masă şi afişare.

            

 

 

                PREŞEDINTELE

                     ŞEDINŢEI:                                                                                       

                 Aurelia Repeșciuc                          CONTRASEMNEAZĂ:

                                                       SECRETARUL CONSILIULUI  ORĂŞENESC           

                                                  Ala Cucoş-Chiseliţa                                                    

 

 

 

 


Adrese Utile

Guvernul Republicii Moldova

Presedintia Republicii Moldova

Parlamentul Republicii Moldova

Pagina Oficiala

Proiectul de Sustinere a Autoritatilor Locale din Moldova

Meteo Căușeni


Curs Valutar