Orașul Căușeni
Administrația Publică
Relații cu Publicul
Informație Utilă
Arhiva Site-ului

Cu privire la denumirea unor străzi din or. Căușeni


Categoria: ---       Data: 22-09-2017, 13:17

D E C I Z I A  nr. 7/23 

din 12 septembrie 2017

 

 

Cu privire la denumirea unor

 străzi din or. Căușeni

 

În temeiul art. 14(2), 19(3),(4), 20(1),(5) al Legii privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006, Consiliul orăşenesc Căușeni, DECIDE:

 

1.Se fie numite cele 2 străzi lîgă cartierul Grigore Grigoriu formate în intravilanul or. Caușeni  blocul 224, cu denumirile strada Ion Ungureanu și strada Ivan Volcov.

 

2.Se numește responsabil de executarea prezentei Decizii specialistul primăriei or. Căușeni Vasile Boiștean.

 

3. Prezenta Decizie se comunică:                                                                              

- Specialistului primăriei or. Căuşeni Vasile Boişteanu;

- Oficiului Cadastral Teritorial Căuşeni;

- Oficiului Teritorial Căuşeni al Cancelariei de Stat a Republicii Moldova; 

- Populației orașului Căușeni prin intermediul mijloacelor de comunicare în masă şi afişare.

 

 

 

 

                PREŞEDINTELE

                     ŞEDINŢEI:                                                                                       

                 Aurelia Repeșciuc                          CONTRASEMNEAZĂ:

                                                       SECRETARUL CONSILIULUI  ORĂŞENESC           

                                               Ala Cucoş-Chiseliţa                                                    

 

 


Adrese Utile

Guvernul Republicii Moldova

Presedintia Republicii Moldova

Parlamentul Republicii Moldova

Pagina Oficiala

Proiectul de Sustinere a Autoritatilor Locale din Moldova

Meteo Căușeni


Curs Valutar