Orașul Căușeni
Administrația Publică
Relații cu Publicul
Informație Utilă
Arhiva Site-ului

Cu privire la aprobarea Regulamentului Concursului pentru cel mai bun vin de casă ,,Polobocul de aur 2017,,


Categoria: ---       Data: 22-09-2017, 13:15

DECIZIA  nr. 7/22

din  12 septembrie 2017

 

 

Cu privire la  aprobarea Regulamentului

Concursului pentru cel mai bun vin de casă

,,Polobocul de aur 2017,,

 

 

În temeiul art. 3, 5 (1), 7, 10, 14 (1) lit.m), (2), 19 (3), 20 (5)   din Legea privind administraţia publică locală nr. 436 – XVI din 28.12.2006, Consiliul orăşenesc Căuşeni, DECIDE:

 

  1. Se aprobă Regulamentul Concursului pentru cel mai bun vin de casă  ,,Polobocul de aur 2017,, , conform anexelor nr.1 parte integrată a prezentei Decizii.
  2. Primarul or. Căușeni va asigura îndeplinirea regulamentului privind desfășurarea concursului pentru cel mai bun vin de casă  ,,Polobocul de aur 2017,,.
  3. Prezenta Decizie se comunică:

- Primarului or. Căușeni;

     - Specialistuluiprimăriei or. Căușeni Tatiana Flocea;

     - Oficiului Teritorial Căuşeni al Cancelariei de Stat a Republicii Moldova și se aduce la cunoştinţă publică prin intermediul afişării

 

                PREŞEDINTELE

                     ŞEDINŢEI:                                                                                       

                 Aurelia Repeșciuc                          CONTRASEMNEAZĂ:

                                                       SECRETARUL CONSILIULUI  ORĂŞENESC           

                                               Ala Cucoş-Chiseliţa                                                     

 

 

Anexa 1

la Decizia nr. 7/22

a  Consiliul orășenesc Căușeni

 din 12 septembrie   2017

 

REGULAMENTUL

 Concursului pentru cel mai bun vin de casă

 "Polobocul de aur- 2017"

 

 

Concursul “Polobocul de aur” este organizat de Consiliul orășenesc Căușeni și Primăria or. Căușeni.

1. SCOPUL ŞI SARCINILE CONCURSULUI

Concursul se organizează cu scopul de a remarca cei mai buni producători de vin de casă, de a populariza tradiţiile naţionale de fabricare a vinurilor moldoveneşti în condiţii casnice, de a ridica cultura de consum şi de a efectua schimbul de informaţie între producătorii de vin de casă.

2. COMITETUL ORGANIZATORIC

Lucrările, ce ţin de organizarea, desfăşurarea şi totalizarea concursului naţional sunt efectuate de către comitetul organizatoric, activitatea căruia se reglementează de prezentul Regulament.

În scopul aprecierii mostrelor de vin de casă  Comitetul organizatoric formează un grup de experţi din domeniul vinificației denumit comisiei de degustare.

Comitetul organizatoric și juriul de degustare este alcătuit din specialişti din domeniul vinificaţiei, oameni de afaceri, reprezentanţi ai Camerei de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova , ai altor organizaţii obşteşti.

Componenţa nominală a Comitetului organizatoric se aprobă de Biroul executiv al Camerei de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova. Informaţia cu privire la componenţa comitetului organizatoric este publicată pe pagina WEB Consiliul orășenesc Căușeni şi în mass-media.

Funcţiile comitetului organizatoric:

  • familiarizează participanţii cu condiţiile de participare la concurs;
  • desemnează componenţa comisiei de degustare ;
  • colectează mostre de la participanţi;
  • organizează degustarea;
  • determină învingătorii concursului,
  • organizează Festivalul vinului artizanal, tradiţiilor gastronomice şi meşteşugurilor populare „Polobocul de aur”

Consiliul orășenesc Căușeni creează comitete organizatorice a concursului în localităţile din raionul Căușeni, în care activează. Activitatea acestora, de asemenea, este reglementată de prezentul Regulament.

3. PARTICIPANŢII LA CONCURS

Participanţi la concurs pot fi persoane fizice din  orășul Căușeni care produc vin de casă.

Participarea la concurs este benevolă.

 

Probele de vin prezentate la concurs trebuie să întrunească următoarele condiţii :

- să fie seci, fără adaos de alcool şi zahăr (cu excepția vinurilor de desert) ;

- să fie limpezi ;

- să nu aibă defecte de aromă şi gust ;

- să nu prezinte degajări de CO2 ;

 

Prezentarea probelor se realizează în sticle curate şi etichetate. Nu se admite prezentarea probelor în recipiente din plastic.

Pe eticheta se indică informația despre producător și vin conform modelului tipizat. 

 

  1. 4.     NOMINALIZĂRILE CONCURSULUI

 

1. Vin tânăr din soiuri tehnice din specia Vitis vinifera

 a) cel mai bun vin alb
b) cel mai bun vin roşu

c) cel mai bun vin rose

 

2. Vin tânăr din soiuri hibride şi din specia Vitis labrusca

a) cel mai bun vin alb
b) cel mai bun vin roşu

 

3. Vin de casă păstrate mai mult de un an

a) cel mai bun vin alb
b) cel mai bun vin roşu

 

4. Vinuri  de desert

a) cel mai bun vin alb
b) cel mai bun vin roşu

 

5. Vin din soiuri autohtone

a) cel mai bun vin alb

b) cel mai bun vin roşu

 

5. ETAPELE CONCURSULUI

Concursul se desfăşoară în două etape:

I-a etapă   septembrie-octombrie 2017 - determinarea învingătorilor concursului în localitățile raionului Căușeni.

a II-a etapă   martie-aprilie 2016 - determinarea învingătorilor concursului republican.

Acţiune, efectuată de comitetul organizatoric al Consiliul orășenesc Căușeni

 

6. ORDINEA DE DEPUNERE A CERERILOR ŞI PREZENTARE A PROBELOR

Persoanele fizice, care doresc să participe la concurs, depun o cerere de formă tipizată.

Cererile de participare la concurs se primesc de comitetele organizatorice ale filialelor

Camerei de Comerţ şi Industrie şi al Camerei de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova (or. Chişinău, bul. Ştefan cel Mare, 151, telefon: 23-84-10, 21-07-25.

În cerere se indică nominalizarea şi categoria, la care va participa vinul, concomitent se prezintă câte 2 sticle (0,7l) de fiecare vin.

Comitetele organizatorice din filiale până pe data de 10 octombrie  2017 vor prezenta la Consiliul orășenesc Căușeni procesele verbale ale şedinţelor comitetelor organizatorice cu informaţia referitor la învingătorii I etape a concursului şi mostrele pentru participare la etapa a II-a – câte 2 sticle (0,7l), Direcţiei Evenimente de afaceri,Târguri şi Expoziţii a CCI a RM, tel. 23-84-10, 21-07-25.

7. ORGANIZAREA ŞI PETRECEREA DEGUSTAŢIEI.

Comisiile de degustare se formează dintr-un număr impar de degustători, din cel puţin 3 membri. În componenţa comisiei de degustare trebuie să fie incluşi experţi vinificatori, reprezentanţi ai Consiliul orășenesc Căușeni, sommelieri, consumatori, etc. Fiecare comisie de degustare desemnează preşedintele şi secretarul comisiei, care sunt responsabili de desfăşurarea corectă a degustării.

Aprecierea se efectuează conform sistemului de 10 puncte, fiind respectată anonimitatea producătorului.

 

9. PREMIEREA PARTICIPANŢILOR LA CONCURS

În baza Deciziei Comitetului organizatoric se desemnează învingătorii concursului.

Învingătorii I etape sunt stabiliţi şi premiaţi cu cadouri de preţ de către comitetele organizatorice ale Consiliul orășenesc Căușeni .

Trofeul principal al concursului este Premiul Mare “Polobocul de aur”, care se decernează numai învingătorului etapei a II-a la fiecare nominalizare.

 Comitetul organizatoric mai stabileşte şi premii speciale pentru unii participanţi.

Premierea învingătorilor are loc într-o atmosferă solemnă în cadrul Sărbătorii Ziua Națională a Vinului.

 

 


Adrese Utile

Guvernul Republicii Moldova

Presedintia Republicii Moldova

Parlamentul Republicii Moldova

Pagina Oficiala

Proiectul de Sustinere a Autoritatilor Locale din Moldova

Meteo Căușeni


Curs Valutar