Orașul Căușeni
Administrația Publică
Relații cu Publicul
Informație Utilă
Arhiva Site-ului

Cu privire la aprobarea listei cu denumirea străzilor actualizate/corecte a or. Căușeni


Categoria: ---       Data: 22-09-2017, 13:13

DECIZIA nr. 7/18

din 12 septembrie 2017

 

 

Cu privire la aprobarea listei cu denumirea

străzilor actualizate/corecte a or. Căușeni

 

 

Avînd în vedere demersul Ageniției Relații Funciare și Cadastru a Republicii Moldova înregistrat cu nr.02/1-23-333 din 28.06.2017 și actul de constatare din 23.06.2017,

Hotărîrea Guvernului nr.1518 din 17.12.2003

În temeiul art. 3, 5 (1), 7, 10, 14 (1), (2), 19 (3), 20 (5) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436 – XVI din 28.12.2006, Consiliul orăşenesc Căuşeni, DECIDE:

 

1.Se aprobă lista cu denumirea străzilor actualizate/corectate conform regulilor de ortografie conform anexei r nr.1 parte integrată a prezentei Decizii.

 

2.Prezenta Decizie se comunică:

- Primarului or. Căușeni;

- Ageniției Relații Funciare și Cadastru a Republicii Moldova;

- Angajaților primăriei or. Căușeni;

- Oficiului Teritorial Căuşeni al Cancelariei de Stat a Republicii Moldova şi se aduce la cunoştinţă publică prin intermediul afişării.

 

PREŞEDINTELE

ŞEDINŢEI:

Aurelia Repeșciuc CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL CONSILIULUI ORĂŞENESC

Ala Cucoş-Chiseliţa

 

 

Anexănr.1

la Decizia nr.7/18

din 12.09.2017

 

Lista cu denumirea străzilor actualizate/corectate

conform regulilor de ortografie

 

Nr. d/o Codul străzii Denumirea străzilor aprobat prin Decizia Consiliului orășenescnr. 13/8din 12.12.2013 Denumirea străzilor actualizată/corectată conform regulilor de ortografie Denumirea abreviată a străzii Localitatea

1 1 str. Mihai Viteazul str. Mihai Viteazul str. M. Viteazul Căușeni

2 2 str. Bogdan Vodă str. Bogdan-Vodă str. Bogdan-Vodă Căușeni

3 3 str. Doina și Ion str. Doina și Ion Aldea Teodorovici str. Doina și Ion Aldea Teodorovici Căușeni

4 4 str. Livezilor str. Livezilor str. Livezilor Căușeni

5 5 str. Gheorghe Asachi str. Gheorghe Asachi str. Gh. Asachi Căușeni

6 6 str. Alexandru Donici str. Alexandru Donici str. Al. Donici Căușeni

7 8 str. Constantin Stamati str. Constantin Stamati str. C. Stamati Căușeni

8 9 str. Constantin Stere str. Constantin Stere str. C. Stere Căușeni

9 10 str. 31 August str. 31 August 1989 str. 31 August Căușeni

10 11 str. Vasile Alecsandri str. Vasile Alecsandri str. V. Alecsandri Căușeni

11 12 str-la Vasile Preanicov str-la Vasile Preanikov str-la V. Preanikov Căușeni

12 13 str. Poleanicikin str. Poleanicikin str. Poleanicikin Căușeni

13 14 str. Alexandru Ghidirim str. Alexandru Ghidirim str. Al. Ghidirim Căușeni

14 15 str. Pavel Tcacenco str. Pavel Tkacenko str. P. Tkacenko Căușeni

15 16 str-la 1 Mai str-la 1 Mai str-la 1 Mai Căușeni

16 17 str-la 1 Iuri Gagarin str-la 1 Iuri Gagarin str-la 1 Iu. Gagarin Căușeni

17 18 str. Alba Iulia str. Alba-Iulia str. Alba-Iulia Căușeni

18 19 str. Iuri Gagarin str. Iuri Gagarin str. Iu. Gagarin Căușeni

19 20 str. 1 Mai str. 1 Mai str. 1 Mai Căușeni

20 21 str. Unirii str. Unirii str. Unirii Căușeni

21 22 str. Mihail Kogălniceanu str. Mihail Kogălniceanu str. M. Kogălniceanu Căușeni

22 23 str. Ana și Alexandru str. Ana și Alexandru str. Ana și Alexandru Căușeni

23 24 str. Boris Glavan str. Boris Glavan str. B. Glavan Căușeni

24 25 str. Serghei Lazo str. Serghei Lazo str. S. Lazo Căușeni

25 26 șos. Tighina șos. Tighina șos. Tighina Căușeni

26 27 str. Dacia str. Dacia str. Dacia Căușeni

27 28 str. Burebista str. Burebista str. Burebista Căușeni

28 29 str. Decebal str. Decebal str. Decebal Căușeni

29 30 str. Traianus str. Traian str. Traian Căușeni

30 31 str. Miorița str. Miorița str. Miorița Căușeni

31 32 str. A. Siloci str. Alexei Siloci str. Al. Siloci Căușeni

32 33 str. Spartacus str. Spartacus str. Spartacus Căușeni

33 38 str. Troada str. Troada str. Troada Căușeni

34 39 str. Renașterii str. Renașterii str. Renașterii Căușeni

35 40 str-la Renașterii str-la Renașterii str-la Renașterii Căușeni

36 42 str. Ștefan cel Mare și Sfînt str. Ștefan cel Mare și Sfînt str. Ștefan cel Mare Căușeni

37 43 str. Malul Știrbului str. Malul Știrbului str. Malul Știrbului Căușeni

38 44 str. Dimitrie Cantemir str. Dimitrie Cantemir str. D. Cantemir Căușeni

39 45 bd. Mihai Eminescu bd. Mihai Eminescu bd. M. Eminescu Căușeni

40 46 str. Maxim Gorki str. Maxim Gorki str. M. Gorki Căușeni

41 47 str. Calea Basarabia str. Calea Basarabiei str. Calea Basarabiei Căușeni

42 48 str-la 1 Dimitrie Cantemir str-la 1 Dimitrie Cantemir str-la 1 D. Cantemir Căușeni

43 49 str. Păcii str. Păcii str. Păcii Căușeni

44 50 str. Alexei Mateevici str. Alexei Mateevici str. A. Mateevici Căușeni

45 52 str. Sinagoga Veche str. Sinagoga Veche str. Sinagoga Veche Căușeni

46 53 str. Ion Neculce str. Ion Neculce str. I. Neculce Căușeni

47 54 str. Petru Baicev str. Petru Baicev str. P. Baicev Căușeni

48 55 str. Mihail Sadoveanu str. Mihail Sadoveanu str. M. Sadoveanu Căușeni

49 56 str. Ion Creangă str. Ion Creangă str. I. Creangă Căușeni

50 57 str. Vlad Țepeș str. Vlad Țepeș str. V. Țepeș Căușeni

51 59 str. Pietre Vechi str. Pietre Vechi str. Pietre Vechi Căușeni

52 60 str. Nicolae Iorga str. Nicolae Iorga str. N. Iorga Căușeni

53 61 str. Miron Costin str. Miron Costin str. M. Costin Căușeni

54 63 str-la 1 Păcii str-la 1 Păcii str-la 1 Păcii Căușeni

55 64 str-la 2 Păcii str-la 2 Păcii str-la 2 Păcii Căușeni

56 65 str-la 3 Păcii str-la 3 Păcii str-la 3 Păcii Căușeni

57 66 str. Mihail Lermontov str. Mihail Lermontov str. M. Lermontov Căușeni

58 67 str. Ioan Vodă str. Ioan-Vodă str. Ioan-Vodă Căușeni

59 68 str. Visarion Belinski str. Visarion Belinski str. V. Belinski Căușeni

60 69 str-la 1 Visarion Belinski str-la 1 Visarion Belinski str-la 1 V. Belinski Căușeni

61 70 str-la 2 Visarion Belinski str-la 2 Visarion Belinski str-la 2 V. Belinski Căușeni

62 72 str. Alexandr Pușkin str. Alexandr Pușkin str. Al. Pușkin Căușeni

63 73 str. Meșterul Radu str. Meșterul Radu str. Meșterul Radu Căușeni

64 74 str. Meșterul Voicu str. Meșterul Voicu str. Meșterul Voicu Căușeni

65 75 str. Nikolai Nekrasov str. Nikolai Nekrasov str. N. Nekrasov Căușeni

66 76 str. Trei Fîntîni str. Trei Fîntîni str. Trei Fîntîni Căușeni

67 77 str-la 1 Trei Fîntîni str-la 1 Trei Fîntîni str-la 1 Trei Fîntîni Căușeni

68 78 str-la 2 Trei Fîntîni str-la 2 Trei Fîntîni str-la 2 Trei Fîntîni Căușeni

69 79 str-la 3 Trei Fîntîni str-la 3 Trei Fîntîni str-la 3 Trei Fîntîni Căușeni

70 80 str. George Coșbuc str. George Coșbuc str. G. Coșbuc Căușeni

71 81 str. Calea Brezoaei str. Calea Brezoaei str. Calea Brezoaei Căușeni

72 82 str. Fîntîna Mocanilor str. Fîntîna Mocanilor str. Fîntîna Mocanilor Căușeni

73 83 str. Vasile Lupu str. Vasile Lupu str. V. Lupu Căușeni

74 84 str. Tineretului str. Tineretului str. Tineretului Căușeni

75 85 str. Valea Hîrtopului str. Valea Hîrtopului str. Valea Hîrtopului Căușeni

76 86 str-la Valea Hîrtopului str-la Valea Hîrtopului str-la Valea Hîrtopului Căușeni

77 87 str. Petru Rareș str. Petru Rareș str. P. Rareș Căușeni

78 89 str-la 2 Petru Rareș str-la 2 Petru Rareș str-la 2 P. Rareș Căușeni

79 90 str. Mitropolit Varlaam str. Mitropolit Varlaam str. Mitr. Varlaam Căușeni

80 91 str. Ciocana str. Ciocana str. Ciocana Căușeni

81 92 str. Fîntînilor str. Fîntînilor str. Fîntînilor Căușeni

82 93 str. Dragoș Vodă str. Dragoș-Vodă str. Dragoș-Vodă Căușeni

83 94 str. Mihail Lomonosov str. Mihail Lomonosov str. M. Lomonosov Căușeni

84 95 str. Pădurii str. Pădurii str. Pădurii Căușeni

85 96 str. Ciocana Mică str. Ciocana Mică str. Ciocana Mică Căușeni

86 98 str. Meșterul Stanciu str. Meșterul Stanciu str. Meșterul Stanciu Căușeni

87 99 str. Nadejda Neaga str. Nadejda Neaga str. Nadejda Neaga Căușeni

88 100 str-la Nadejda Neaga str-la Nadejda Neaga str-la Nadejda Neaga Căușeni

89 103 str-la 1 Ștefan cel Mare și Sfînt str-la 1 Ștefan cel Mare și Sfînt str-la 1 Ștefan cel Mare Căușeni

90 104 str-la 2 Ștefan cel Mare și Sfînt str-la 2 Ștefan cel Mare și Sfînt str-la 2 Ștefan cel Mare Căușeni

91 105 str-la 3 Ștefan cel Mare și Sfînt str-la 3 Ștefan cel Mare și Sfînt str-la 3 Ștefan cel Mare Căușeni

92 107 str-la 5 Ștefan cel Mare și Sfînt str-la 5 Ștefan cel Mare și Sfînt str-la 5 Ștefan cel Mare Căușeni

93 109 str-la 7 Ștefan cel Mare și Sfînt str-la 7 Ștefan cel Mare și Sfînt str-la 7 Ștefan cel Mare Căușeni

94 110 str-la 8 Ștefan cel Mare și Sfînt str-la 8 Ștefan cel Mare și Sfînt str-la 8 Ștefan cel Mare Căușeni

95 111 str-la 9 Ștefan cel Mare și Sfînt str-la 9 Ștefan cel Mare și Sfînt str-la 9 Ștefan cel Mare Căușeni

96 112 str-la 10 Ștefan cel Mare și Sfînt str-la 10 Ștefan cel Mare și Sfînt str-la 10 Ștefan cel Mare Căușeni

97 113 str. Nichifor Doni str. Nichifor Doni str. N. Doni Căușeni

98 115 str. Bogdan Petriceicu Hașdeu str. Bogdan Petriceicu Hașdeu str. B. P. Hașdeu Căușeni

99 116 str. Alecu Russo str. Alecu Russo str. A. Russo Căușeni

100 117 str. Toma Miron str. Toma Miron str. T. Miron Căușeni

101 118 str. Ion Soltîs str. Ion Soltîs str. I. Soltîs Căușeni

102 119 str. Botna str. Botna str. Botna Căușeni

103 120 str-la 1 Alexandr Pușkin str-la 1 Alexandr Pușkin str-la 1 Al. Pușkin Căușeni

104 121 str-la 2 Alexandr Pușkin str-la 2 Alexandr Pușkin str-la 2 Al. Pușkin Căușeni

105 123 str. Frunza Nucului str. Frunza Nucului str. Frunza Nucului Căușeni

106 124 str. Alexei Sciusev str. Alexei Sciusev str. A. Sciusev Căușeni

107 128 str. Mihail Frunze str. Mihail Frunze str. M. Frunze Căușeni

108 129 str-la 1 Mihai Eminescu str-la 1 Mihai Eminescu str-la 1 M. Eminescu Căușeni

109 131 str. Constantin Negruzzi str. Constantin Negruzzi str. C. Negruzzi Căușeni

110 133 str-lă I Calea Brezoaei str-la 1 Calea Brezoaei str-la 1 Calea Brezoaei Căușeni

111 138 str-la 4 Păcii str-la 4 Păcii str-la 4 Păcii Căușeni

112 140 str. Mitropolit Dosoftei str. Mitropolit Dosoftei str. Mitr. Dosoftei Căușeni

113 141 str-la Alba Iulia str-la Alba-Iulia str-la Alba-Iulia Căușeni

114 143 fundac Ștefan cel Mare și Sfînt fundac Ștefan cel Mare și Sfînt fundac Ștefan cel Mare Căușeni

115 145 str-la Pavel Tcacenco str-la Pavel Tkacenko str-la P. Tkacenko Căușeni

116 146 str-la Fîntînilor str-la Fîntînilor str-la Fîntînilor Căușeni

117 147 str. Mihail Fedeleș str. Mihail Fedeleș str. M. Fedeleș Căușeni

118 148 str. Vasile Preanicov str. Vasile Preanikov str. V. Preanikov Căușeni

119 149 str. Emil Loteanu str. Emil Loteanu str. E. Loteanu Căușeni

120 150 str. Ion Ungureanu str. Ion Ungureanu str. I. Ungureanu Căușeni

121 151 str. Ion Sulac str. Ion Sulac str. I. Sulac Căușeni

122 152 str. Grigore Vieru str. Grigore Vieru str. Gr. Vieru Căușeni

123 153 str. Grigore Grigoriu str. Grigore Grigoriu str. Gr. Grigoriu Căușeni

124 154 str. Constantin și Elena str. Sfîtul Constantin și Elena str. Sf. Constantin și Elena Căușeni

125 155 str. Petru și Pavel str. Sfîntul Petru și Pavel str. Sf. Petru și Pavel Căușeni

 

 

 

 

 

 


Adrese Utile

Guvernul Republicii Moldova

Presedintia Republicii Moldova

Parlamentul Republicii Moldova

Pagina Oficiala

Proiectul de Sustinere a Autoritatilor Locale din Moldova

Meteo Căușeni


Curs Valutar