Orașul Căușeni
Administrația Publică
Relații cu Publicul
Informație Utilă
Arhiva Site-ului

Organizarea învățământului preșcolar și stabilirea duratei timpului de muncă


Categoria: ---       Data: 22-09-2017, 13:11

DECIZIA nr. 7/17  

din 12 septembrie  2017

 

Cu privire la organizarea învăţămîntului

preşcolar  stabilirea duratei timpului de

muncă şi clasificarea instituţiilor preşcolare

din or. Căuşeni pentru anul 2017-2018

         În conformitate cu art. 17(5) din Legea învăţămîntului nr. 547-XIII din 21.07.1995,

 în baza capitolului VI din Legea cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar nr.355-XV din 23.12.2005,

Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova cu privire la condiţiile de salarizare a personalului din instituţiile bugetare în baza Reţelei tarifare unice nr. 381 din 13.04.2006,

în temeiul art. 13 din Legea privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale nr. 347-XV din 18.07.2003

 art. 3, 4, 5(1), 7, 14(1), (2), 19(3), 20(5) din Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28 decembrie 2006, Consiliul orăşenesc Căuşeni, DECIDE:

  1. Se stabileşte programul de activitate a grădiniţelor-creşă în cadrul săptămînei de lucru   de 5 zile a cîte 10,30 ore zilnic, în intervalul orelor 730-1800.
  2. Se atribuie instituţiilor preşcolare din or. Căuşeni categoriile de clasificare conform Anexei nr. 1 a pezentei Decizii.
  3. Se aprobă numărul de grupe şi instituţiile de învăţămînt din subordinea Primăriei oraşului Căuşeni pentru anul de studii 2017-2018 conform Anexei nr. 2, parte integrală a prezentei Decizii.

4.   Prezenta decizie se comunică :

    - Direcţiei Finanţe a Consiliului raional Căuşeni;

     - Direcţiei Învăţămînt Tineret şi Sport;

-  Compartimentului contabilitate a Primăriei or. Căuşeni;

         - Instituţiilor de învăţămînt din subordinea Primăriei or. Căuşeni şi se aduce la   cunoştinţă publică prin intermediul mijloacelor de comunicare în masă şi afişare.

 

 

                PREŞEDINTELE

                     ŞEDINŢEI:                                                                                       

                 Aurelia Repeșciuc                          CONTRASEMNEAZĂ:

                                                       SECRETARUL CONSILIULUI  ORĂŞENESC           

                                                                             Ala Cucoş-Chiseliţa                                                                                                                                                          

 

 

 

Anexa nr. 1

                                                                                                       la  Decizia nr.7/17 

                                                                            din  12 septembrie 2017

 

 

Lista categoriilor atribuite instituţiilor preşcolare,

  ce aparţin oraşului Căuşeni

 

N/o

Denumirea instituţiei

Categoria instituţiilor

 

 

1

Grădiniţa nr.1

III

2

Grădiniţa nr.2

III

3

Grădiniţa nr.3

V

4

Grădiniţa nr.4

V

5

Grădiniţa nr.6

V

6

Grădiniţa nr.7

V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                        Anexa nr. 2

                                                                                                       la  Decizia nr.7/17  

                                                                            din  12 septembrie 2017

 

 

Numărul de grupe şi instituţiile de învăţămînt din subordinea

Primăriei oraşului Căuşeni pentru anul de studii 2017-2018

 

N/o

Denumirea instituţiei

Numărul de grupe

Numărul de copii

Inclusiv copii pînă la 3 ani

Categoria instituţiilor

Indemnizaţia de conducere, în % din salariul de bază

Director

Director adjunct, metodist

1

Grădiniţa nr.1

12

280

50

III

25

20

2

Grădiniţa nr.2

13

323

80

III

25

20

3

Grădiniţa nr.3

5

86

29

V

15

-

4

Grădiniţa nr.4

6

104

17

V

15

-

5

Grădiniţa nr.6

5

125

21

V

15

-

6

Grădiniţa nr.7

5

91

32

V

15

-

 

TOTAL

46

1009

229

x

x

 

                 

 

 


Adrese Utile

Guvernul Republicii Moldova

Presedintia Republicii Moldova

Parlamentul Republicii Moldova

Pagina Oficiala

Proiectul de Sustinere a Autoritatilor Locale din Moldova

Meteo Căușeni


Curs Valutar