Orașul Căușeni
Administrația Publică
Relații cu Publicul
Informație Utilă
Arhiva Site-ului

Convocarea ședinței Consiliului orășenesc Căușeni


Categoria: ---       Data: 11-09-2017, 08:37

 DISPOZIŢIA nr. 02/1-7-369 a

din 04 septembrie 2017

 

Cu privire la convocarea şedinţei a 7-a

extraordinară a Consiliului orăşenesc Căuşeni       

 

         În conformitate cu art. 16(2), (3) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XV din 28.12.2006, D I S P U N:

 

1.Să se convoace şedinţa a 7-a extraordinară a Consiliului orăşenesc Căuşeni pe data de 12.09.2017, la orele 10.00, în localul Primăriei or. Căuşeni, cu următoarea

 

ORDINEA DE ZI:

 

1.1 Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului orăşenesc Căuşeni nr.13/1 din 16.12.2016 „Cu privire la aprobarea  bugetului oraşului Căuşeni pentru anul 2017” .

Raportor: Maria Bocearov, specialist al Primăriei or. Căușeni.

 

1.2 Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului orăşenesc Căuşeni nr.13/1 din 16.12.2016 „Cu privire la aprobarea  bugetului oraşului Căuşeni pentru anul 2017” .

Raportor: Maria Bocearov, specialist al Primăriei or. Căușeni.

 

1.3 Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului orăşenesc Căuşeni nr.13/1 din 16.12.2016 „Cu privire la aprobarea  bugetului oraşului Căuşeni pentru anul 2017” .

Raportor: Maria Bocearov, specialist al Primăriei or. Căușeni.

 

1.4 Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului orăşenesc Căuşeni nr.13/1 din 16.12.2016 „Cu privire la aprobarea  bugetului oraşului Căuşeni pentru anul 2017” .

Raportor: Maria Bocearov, specialist al Primăriei or. Căușeni.

 

1.5 Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului orăşenesc Căuşeni nr.13/1 din 16.12.2016 „Cu privire la aprobarea  bugetului oraşului Căuşeni pentru anul 2017” .

Raportor: Maria Bocearov, specialist al Primăriei or. Căușeni.

 

2. Cu privire la  alocarea mijloacelor financiare .

Raportor: Ina Bejan Contabil-șef adjunct al Primăriei or. Căușeni.

 

3. Cu privire la scutirea de plată pentru frecventarea instituției preșcolare.

Raportor: Ina Bejan Contabil-șef adjunct al Primăriei or. Căușeni.

 

4. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă.

Raportor: Ina Bejan Contabil-șef adjunct al Primăriei or. Căușeni.

 

5.Cu privire la  Notificarea Oficiului Teritorial  Căuşeni Nr.1304/OT3-575.

Raportor: Șipitca Dumitru, specialist al Primăriei or. Căușeni.

 

6.Cu privire la  Notificarea Oficiului Teritorial  Căuşeni Nr.1304/OT3-583.

Raportor: Șipitca Dumitru, specialist al Primăriei or. Căușeni.

 

7.Cu privire la  cererea prealabilă  depusă de Vrabie Natalia.

Raportor: Vasile Boiștea, specialist al Primăriei or. Căușeni.

Coraportor: Șipitca Dumitru, specialist al Primăriei or. Căușeni.

 

8. Cu privire la  demersul  depus de Agapi Maria.

Raportor: Vasile Boiștea, specialist al Primăriei or. Căușeni.

 

9. Cu privire la modificarea  și complectarea unor Decizii a Consiliului orăşenesc Căuşeni.

Raportor: Vasile Boiștea, specialist al Primăriei or. Căușeni.

 

10. Cu privire la modificarea hotarelor  unor  terenuri.

Raportor: Vasile Boiștea, specialist al Primăriei or. Căușeni.

 

11. Cu privire la anularea contractului de arendă funciară. 

Raportor: Vasile Boiștea, specialist al Primăriei or. Căușeni.

 

12. Cu privire la atribuirea unui  sector de teren pentru construcţia casei de locuit.

Raportor: Vasile Boiștea, specialist al Primăriei or. Căușeni.

 

13. Cu privire la elaborarea planului  geometric în scopul formării bunului  imobil.

Raportor: Vasile Boiștea, specialist al Primăriei or. Căușeni.

 

14. Cu privire la  aprobarea listei bunurilor supuse privatizării.

Raportor: Vasile Boiștea, specialist al Primăriei or. Căușeni.

 

15. Cu privire la scoaterea la licitaţie a unorterenuri proprietate publică a or. Căuşeni.

Raportor: Vasile Boiștea, specialist al Primăriei or. Căușeni.

 

16. Cu privire la  somații.

Raportor: Șipitca Dumitru, specialist al Primăriei or. Căușeni.

 

17.Cu privire la  aprobarea Regulamentului ce ține de constatarea  contravențiilor pe teretoriul orașului Căușeni și formei procesului-verbal de contravenție.

Raportor: Șipitca Dumitru, specialist al Primăriei or. Căușeni.

 

18. Cu privire la completarea Deciziei Consiliului orășenesc Căușeni  nr. nr.5/2.3  din 04.05.2017 ,,Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului orășănesc Căușeni nr.13/1 din 16.12. 2016 “Cu privire la aprobarea bugetului orașului Căușeni pentru anul 2017”.

Raportor: Maria Bocearov, specialist al Primăriei or. Căușeni.

 

19. Cu privire la organizarea învăţămîntului preşcolar  stabilirea duratei timpului de muncă şi clasificarea instituţiilor preşcolare  din or. Căuşeni pentru anul 2017-2018.

Raportor: Maria Bocearov, specialist al Primăriei or. Căușeni.

 

20.Cu privire la  aprobarea  listei cu denumirea  străzilor actualizate/corecte  a  or. Căușeni.

Raportor:Ala Cucoș-Chiselița, secretarul Consiliului orășenesc Căușeni.

 

21. Cu privire la transmiterea unor  bunuri.

Raportor: Ina Bejan Contabil-șef adjunct al Primăriei or. Căușeni.

 

22.Cu privire la instituirea tutelei.

Ala Cucoș-Chiselița, Secretarul Consiliului orășenesc Căușeni.

23.Cu privire la delimitarea în mod selective a terenurilor cu actualizarea hotarelor.    

Raportor: Vasile Boiștea, specialist al Primăriei or. Căușeni.

 

24.Cu privire la  aprobarea RegulamentuluiConcursului pentru cel mai bun vin de casă ,,Polobocul de aur 2017,,

Raportor: Vasile Boiștea, specialist al Primăriei or. Căușeni.

 

25.Cu privire la denumirea unor  străzi din or. Căușeni.

Ala Cucoș-Chiselița, Secretarul Consiliului orășenesc Căușeni.

 

26.Cu privire la  aprobarea Regulamentului privind desfăşurarea activităţii de comerţ în  or.Căuşeni.

Raportor: Maria Bocearov, specialist al Primăriei or. Căușeni.

 

27.Cu privire vînzarea-cumpărarea surplusului de teren pe lîngă casă.

Raportor: Vasile Boiștean, specialist al Primăriei or. Căușeni.

 

28.Cu privire darea  în arendă  a unui teren proprietate public.

Raportor: Vasile Boiștean, specialist al Primăriei or. Căușeni.

 

29.Cu privire la  demersul Î.M. ,,Apa-Canal,, Căușeni.

Raportor: Directorul Î.M. ,,Apa Canal Căușeni.

30.Cu privire la demersurile  ÎM ,,Apa-Canal Căușeni,,.

Raportor: Directorul Î.M. ,,Apa Canal Căușeni.

31.Cu privire la aprobarea Statului Întreprinderii  Municipale ,, Apa-Canal,, Căușeni.

Raportor: Directorul Î.M. ,,Apa Canal Căușeni.

 

 

Primarul or. Căușeni                                         Grigore  REPEȘCIUC

 


Adrese Utile

Guvernul Republicii Moldova

Presedintia Republicii Moldova

Parlamentul Republicii Moldova

Pagina Oficiala

Proiectul de Sustinere a Autoritatilor Locale din Moldova

Meteo Căușeni


Curs Valutar