Orașul Căușeni
Administrația Publică
Relații cu Publicul
Informație Utilă
Arhiva Site-ului

Convocarea ședinței Consiliului orășenesc Căușeni


Categoria: ---       Data: 22-08-2017, 11:09

DISPOZIŢIA nr. 02/1-7-313

din 14 august 2017

 

Cu privire la convocarea şedinţei a 7-a

extraordinară a Consiliului orăşenesc Căuşeni

 

În conformitate cu art. 16(2), (3) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XV din 28.12.2006, D I S P U N:

 

1.Să se convoace şedinţa a 7-a extraordinară a Consiliului orăşenesc Căuşeni pe data de 25.08.2017, la orele 10.00, în localul Primăriei or. Căuşeni, cu următoarea

 

ORDINEA DE ZI:

 

1.1 Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului orăşenesc Căuşeni nr.13/1 din 16.12.2016 „Cu privire la aprobarea bugetului oraşului Căuşeni pentru anul 2017” .

Raportor: Maria Bocearov, specialist al Primăriei or. Căușeni.

 

1.2 Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului orăşenesc Căuşeni nr.13/1 din 16.12.2016 „Cu privire la aprobarea bugetului oraşului Căuşeni pentru anul 2017” .

Raportor: Maria Bocearov, specialist al Primăriei or. Căușeni.

 

1.3 Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului orăşenesc Căuşeni nr.13/1 din 16.12.2016 „Cu privire la aprobarea bugetului oraşului Căuşeni pentru anul 2017” .

Raportor: Maria Bocearov, specialist al Primăriei or. Căușeni.

 

1.4 Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului orăşenesc Căuşeni nr.13/1 din 16.12.2016 „Cu privire la aprobarea bugetului oraşului Căuşeni pentru anul 2017” .

Raportor: Maria Bocearov, specialist al Primăriei or. Căușeni.

 

1.5 Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului orăşenesc Căuşeni nr.13/1 din 16.12.2016 „Cu privire la aprobarea bugetului oraşului Căuşeni pentru anul 2017” .

Raportor: Maria Bocearov, specialist al Primăriei or. Căușeni.

 

2. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare .

Raportor: Ina Bejan Contabil-șef adjunct al Primăriei or. Căușeni.

 

3. Cu privire la scutirea de plată pentru frecventarea instituției preșcolare.

Raportor: Ina Bejan Contabil-șef adjunct al Primăriei or. Căușeni.

 

4. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă.

Raportor: Ina Bejan Contabil-șef adjunct al Primăriei or. Căușeni.

 

5.Cu privire la Notificarea Oficiului Teritorial Căuşeni Nr.1304/OT3-575.

Raportor: Șipitca Dumitru, specialist al Primăriei or. Căușeni.

 

6.Cu privire la Notificarea Oficiului Teritorial Căuşeni Nr.1304/OT3-583.

Raportor: Șipitca Dumitru, specialist al Primăriei or. Căușeni.

 

7.Cu privire la cererea prealabilă depusă de Vrabie Natalia.

Raportor: Vasile Boiștea, specialist al Primăriei or. Căușeni.

Coraportor: Șipitca Dumitru, specialist al Primăriei or. Căușeni.

 

8. Cu privire la demersul depus de Agapi Maria.

Raportor: Vasile Boiștea, specialist al Primăriei or. Căușeni.

 

9. Cu privire la modificarea și complectarea unor Decizii a Consiliului orăşenesc Căuşeni.

Raportor: Vasile Boiștea, specialist al Primăriei or. Căușeni.

 

10. Cu privire la modificarea hotarelor unor terenuri.

Raportor: Vasile Boiștea, specialist al Primăriei or. Căușeni.

 

11. Cu privire la anularea contractului de arendă funciară.

Raportor: Vasile Boiștea, specialist al Primăriei or. Căușeni.

 

12. Cu privire la atribuirea unui sector de teren pentru construcţia casei de locuit.

Raportor: Vasile Boiștea, specialist al Primăriei or. Căușeni.

 

13. Cu privire la elaborarea planului geometric în scopul formării bunului imobil.

Raportor: Vasile Boiștea, specialist al Primăriei or. Căușeni.

 

14. Cu privire la aprobarea listei bunurilor supuse privatizării.

Raportor: Vasile Boiștea, specialist al Primăriei or. Căușeni.

 

15. Cu privire la scoaterea la licitaţie a unorterenuri proprietate publică a or. Căuşeni.

Raportor: Vasile Boiștea, specialist al Primăriei or. Căușeni.

 

16. Cu privire la somații.

Raportor: Șipitca Dumitru, specialist al Primăriei or. Căușeni.

 

17.Cu privire la aprobarea Regulamentului ce ține de constatarea contravențiilor pe teretoriul orașului Căușeni și formei procesului-verbal de contravenție.

Raportor: Șipitca Dumitru, specialist al Primăriei or. Căușeni.

 

18. Cu privire la completarea Deciziei Consiliului orășenesc Căușeni nr. nr.5/2.3 din 04.05.2017 ,,Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului orășănesc Căușeni nr.13/1 din 16.12. 2016 “Cu privire la aprobarea bugetului orașului Căușeni pentru anul 2017”.

Raportor: Maria Bocearov, specialist al Primăriei or. Căușeni.

 

19. Cu privire la organizarea învăţămîntului preşcolar stabilirea duratei timpului de muncă şi clasificarea instituţiilor preşcolare din or. Căuşeni pentru anul 2017-2018.

Raportor: Maria Bocearov, specialist al Primăriei or. Căușeni.

 

20.Cu privire la aprobarea listei cu denumirea străzilor actualizate/corecte a or. Căușeni.

Raportor:Ala Cucoș-Chiselița, secretarul Consiliului orășenesc Căușeni.

 

21. Cu privire la transmiterea unor bunuri.

Raportor: Ina Bejan Contabil-șef adjunct al Primăriei or. Căușeni.

 

 


Adrese Utile

Guvernul Republicii Moldova

Presedintia Republicii Moldova

Parlamentul Republicii Moldova

Pagina Oficiala

Proiectul de Sustinere a Autoritatilor Locale din Moldova

Meteo Căușeni


Curs Valutar