Orașul Căușeni
Administrația Publică
Relații cu Publicul
Informație Utilă
Arhiva Site-ului

Comunicat de presă


Categoria: ---       Data: 28-03-2017, 13:02

Conform statisticii intervențiilor Direcției Situații Excepționale Căușeni, de la începutul anului 2017 până în prezent pe teritoriul raionului Căușeni s-au produs 27 incendii, dintre care 17 sunt incendii de vegetație uscată, stufăriș și pășuni .

Deși legislația în vigoare în R.Moldova și documentele normative existente interzic cu desăvirșire arderea miriștilor și a resturilor vegetale pe terenurile arabile și pe pășuni, unii dintre cetățenii nostri dau dovada de inconștiență și lipsă de responsabilitate și aleg această metodă pentru igienizarea terenurilor.

In acest context, Secția Apărare Împotriva Incendiilor atrage atenția înca о dată tuturor celor implicați asupra responsabilității de care să dea dovadă în ceia ce privește arderile de vegețatie uscată.

În conformitate cu art. 80, lit.”a” ,”b” si “c” din Legea RM nr. 267-XI11 din 09.1 1.1994 “Privind apărarea împotriva incendiilor” ,responsabilii din primării au obligația de a:

- asigura îndeplinirea măsurilor de AÎI pe teritoriul din subordine ;

- verifică gradul de siguranță la incendiu ;

- mobilizează cetățenii la prevenirea si stingerea incendiilor, contribuie la crearea formațiunilor binevole de pompieri, la instruirea si asigurarea lor tehnico- materială.

Reglementarea modului de utilizare a lucrărilor cu focul deschis în gospodăriile proprii pe timpul igienizării este obligația consiilor locale, după cum urmează:

- stabilirea locului unde se pot efectua lucrări cu focul deschis, curățarea prin ardere precum si persoanele care le supraveghează ;

- distrugerea prin ardere a unor deșeuri se efectuiază cu respectarea legislației antiincendiare și protecției mediului ;

- la nivelul localităților, Consiliul local va emite decizii privind reglementarea lucrului cu focul deschis, astfel orice cetățean va fi obligat să obțină permis de lucru (valabil pentru о singură zi ) în care se vor specifica condițiile care trebuie respectate în funcție de carasteristicele terenului ( vecinatăți, distanțe, asigurarea mijloacelor tehnice adecvate pentru stingerea incendiilor, moduł de anuțtare a serviciului de pompieri).

Pentru evitarea producerii unor evenimente neplăcute trebuie respectate următoarele masuri specifice de prevenire a incendiilor :

1. Arderea se va realiza numai pe timp de zi, în conditii meteriologice fără vânt.

2 La arderea vegetației uscate și a resturilor vegetale :

- executarea arderii în zone care să nu permita propagarea focului la fondul forestier și să nu afecteze rețelele electrice, de comunicatii, conductele de transportare a gazelor naturale ori alte bunuri materiale și combustibile;

- curățarea de vegetație a suprafeței din jurul fiecărei grămezi ре о distanță de 5 m;

 

- supravegherea permanentă a arderii;

- stingerea totală a focului înainte de a părăsi locul arderii.

3 În padure fumatul și focul deschis sunt strict interzise, cu exceptia locurilor special amenajate în acest sens.

4 Gesstionarii de păduri, a cărora incendiere poate pune în pericol populația si bunurile materiale sau pot aduce prejudiciu mediului, sunt obligați să ia masuri de apărare împotriva incendiilor și să se doteze cu mijloace tehnice de prevenire și stingere a incendiilor.

 


Adrese Utile

Guvernul Republicii Moldova

Presedintia Republicii Moldova

Parlamentul Republicii Moldova

Pagina Oficiala

Proiectul de Sustinere a Autoritatilor Locale din Moldova

Meteo Căușeni


Curs Valutar