Orașul Căușeni
Administrația Publică
Relații cu Publicul
Informație Utilă
Arhiva Site-ului

Consultare publiсă


Categoria: ---       Data: 20-02-2017, 11:45

Primăria orașului Căușeni informează toate părțile intereresate despre inițierea elaborării  deciziilor și consultarea publică pe marginea  următoarelelor proiecte de decizie

DISPOZIŢIA nr. 02/1-7-40

din 16 februarie 2017

 

Cu privire la convocarea şedinţei a 2-a

ordinară a Consiliului orăşenesc Căuşeni

 

În conformitate cu art. 16(2), (3) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XV din 28.12.2006, D I S P U N:

 

1.Să se convoace şedinţa a 2-a ordinară a Consiliului orăşenesc Căuşeni pe data de 24.02.2017, la orele 10.00, în localul Primăriei or. Căuşeni, cu următoarea

 

ORDINEA DE ZI:

 

1.Cu privire la executarea bugetului oraşului Căuşeni pe anul 2016.

Raportor: Muntean Elena, contabil-șef al Primăriei or. Căușeni.

2.Cu privire la aprobarea Pogramului de activitate a Consiliului orăşenesc Căuşeni pentru anul 2017.

Raportor: Ala Cucoș-Chiselița, Secretarul Consiliului orășenesc Căușeni.

3.Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă.

Raportor: Muntean Elena, contabil-șef al Primăriei or. Căușeni.

4.Cu privire la alocarea mijloacelor financiare.

Raportor: Muntean Elena, contabil-șef al Primăriei or. Căușeni.

5.1 Cu privire la modificarea Deciziei Consiliuluiorăşenesc Căuşeni nr.13/1 din 16.12.2016 „Cu privire la aprobarea bugetului oraşului Căuşeni pentru anul 2017”

Raportor: Maria Bocearov specialist al Primăriei or. Căușeni.

5.2 Cu privire la modificarea Deciziei Consiliuluiorăşenesc Căuşeni nr.13/1 din 16.12.2016 „Cu privire la aprobarea bugetului oraşului Căuşeni pentru anul 2017”

Raportor: Maria Bocearov specialist al Primăriei or. Căușeni.

5.3 Cu privire la modificarea Deciziei Consiliuluiorăşenesc Căuşeni nr.13/1 din 16.12.2016 „Cu privire la aprobarea bugetului oraşului Căuşeni pentru anul 2017”

Raportor: Maria Bocearov specialist al Primăriei or. Căușeni.

5.4 Cu privire la modificarea Deciziei Consiliuluiorăşenesc Căuşeni nr.13/1 din 16.12.2016 „Cu privire la aprobarea bugetului oraşului Căuşeni pentru anul 2017”

Raportor: Maria Bocearov specialist al Primăriei or. Căușeni.

5.5 Cu privire la modificarea Deciziei Consiliuluiorăşenesc Căuşeni nr.13/1 din 16.12.2016 „Cu privire la aprobarea bugetului oraşului Căuşeni pentru anul 2017”

Raportor: Maria Bocearov specialist al Primăriei or. Căușeni.

6. Cu privire la Notificarea Oficiului Teretorial Căușeni nr.1304/OT3-898.

Raportor: Șipitca Dumitru, specialist al Primăriei or. Căușeni.

7. Cu privire la Notificarea Oficiului Teretorial Căușeni nr.1304/OT3-71.

Raportor: Șipitca Dumitru, specialist al Primăriei or. Căușeni.

8. Cu privire la Notificarea Oficiului Teritorial Căuşeni Nr.1304/OT3-57

din 25.01.2017.

Raportor: Șipitca Dumitru, specialist al Primăriei or. Căușeni.

Coraportor: Vasile Boiștean, specialist al Primăriei or. Căușeni.

9. Cu privire la Notificarea Oficiului Teritorial Căuşeni Nr.1304/OT3-90

din 27.01.2017.

Raportor: Șipitca Dumitru, specialist al Primăriei or. Căușeni.

Coraportor: Vasile Boiștean, specialist al Primăriei or. Căușeni.

10. Cu privire la Notificarea Oficiului Teritorial Căuşeni Nr.1304/OT3-140

Raportor: Șipitca Dumitru, specialist al Primăriei or. Căușeni.

Coraportor: Vasile Boiștean, specialist al Primăriei or. Căușeni.

11. Cu privire la Notificarea Oficiului Teritorial Căuşeni Nr.1304/OT3-142

Raportor: Șipitca Dumitru, specialist al Primăriei or. Căușeni.

12. Cu privire la Notificarea Oficiului Teritorial Căuşeni Nr.1304/OT3-169

Raportor: Șipitca Dumitru, specialist al Primăriei or. Căușeni.

13. Cu privire la Notificarea Oficiului Teritorial Căuşeni Nr.1304/OT3-170

Raportor: Șipitca Dumitru, specialist al Primăriei or. Căușeni.

14. Cu privire la cererea prealabilă cu nr.02/1-25-1425 a cet. Focșa Anatolie.

Raportor: Șipitca Dumitru, specialist al Primăriei or. Căușeni.

15. Cu privire la cererea prealabilă cu nr.02/1-25-40 a cet. Focșa Anatolie.

Raportor: Șipitca Dumitru, specialist al Primăriei or. Căușeni.

16. Cu privire la cererea prealabilă cu nr.02/1-25-35 a cet. Vrabii Natalia.

Raportor: Șipitca Dumitru, specialist al Primăriei or. Căușeni.

17. Cu privire la demersul depus de Focșa Anatolie.

Raportor: Șipitca Dumitru, specialist al Primăriei or. Căușeni.

18. Cu privire la scutirea de plată pentru frecventarea instituției preșcolare.

Raportor: Muntean Elena, contabil-șef al Primăriei or. Căușeni.

19. Cu privire la demersul depus de directorul S.C. ,,BV-Construct,,.

Raportor: Victor Lebedev, viceprimarul or.Căușeni.

20. Cu privire la prentîmpinarea și cererea depusă de II ,,Agapi Maria,, , SRL,,Deservire,, , cet. Agapi Maria.

Raportor: Victor Lebedev, viceprimarul or.Căușeni.

21. Cu privire la somația cet. Cavarjic Vadim.

Raportor: Vasile Boiștea, specialist al Primăriei or. Căușeni.

22. Cu privire la elaborarea planului geometric în scopul formării bunului imobil.

Raportor: Vasile Boiștea, specialist al Primăriei or. Căușeni.

23. Cu privire vînzarea-cumpărarea surplusului de teren pe lîngă casă.

Raportor: Vasile Boiștea, specialist al Primăriei or. Căușeni.

24. Cu privire la patrimoniul primăriei orașului Căușeni.

Raportor: Vasile Boiștea, specialist al Primăriei or. Căușeni.

25. Cu privire la atribuirea unui sector de teren pentru construcţia casei de locuit.

Raportor: Vasile Boiștea, specialist al Primăriei or. Căușeni.

26. Cu privire la schimbarea categoriei de destinație a terenurilor proprietate publică a statului cu transmiterea lor în administrarea Ministerului Transporturilor și Innfrastructurii Drumurilor în folosința ÎS ,,Administrația de Stat a Drumurilor,, și casarea plantațiilor multianuale,,.

Raportor: Vasile Boiștea, specialist al Primăriei or. Căușeni.

27. 1.Cu privire la permiterea efectuării lucrărilor de casare a unor plantații.

Raportor: Vasile Boiștea, specialist al Primăriei or. Căușeni.

27.2 Cu privire la permiterea efectuării lucrărilor de casare a unor plantații.

Raportor: Vasile Boiștea, specialist al Primăriei or. Căușeni.

28. Cu privire la aprobarea listei bunurilor supuse privatizării.

Raportor: Vasile Boiștea, specialist al Primăriei or. Căușeni.

29. Cu privire la scoaterea la licitaţie a unor terenuri proprietate publică a or. Căuşeni

Raportor: Vasile Boiștea, specialist al Primăriei or. Căușeni.

30. Cu privire la modificarea hotarelor unui teren.

Raportor: Vasile Boiștea, specialist al Primăriei or. Căușeni.

31. Cu privire la darea în folosință a unui teren proprietate publică.

Raportor: Vasile Boiștea, specialist al Primăriei or. Căușeni.

32. Cu privire la transmiterea a unui bun imobil.

Raportor: Vasile Boiștea, specialist al Primăriei or. Căușeni.

33. Cu privire la schimbarea modului de folosință a unui teren.

Raportor: Vasile Boiștea, specialist al Primăriei or. Căușeni.

34. Cu privire la aprobarea Regulamentului intern al Primăriei or. Căușeni.

Raport: Ala Cucoș-Chiselița, secretarul Consiliului orășenesc Căușeni.

35. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind plata ajutorului material, premiilor și suplimentelor de plată la salariu persoanelor care dețin funcții de demnitate publică, funcționarilor publici și personalului care efectuiază deservirea tehnică din cadrul Primăriei orașului Căușeni.

Raport: Ala Cucoș-Chiselița, secretarul Consiliului orășenesc Căușeni.

36. Cu privire la aprobarea Regulamentului ,,Cu privire la modul de stabilire și de distribure a compensațiilor suplimentare pentru unele categorii de populație, locuitori ai or. Căușeni.

Raport: Grigore Repeșciuc, primarul or. Căușeni.

37. Cu privire la stabilirea parcursului-limita anual pentru autoturismul de serviciu al primăriei or. Căușeni.

Raportor: Muntean Elena, contabil-șef al Primăriei or. Căușeni.

38.Cu privire la transmiterea unui bun.

Raportor: Muntean Elena, contabil-șef al Primăriei or. Căușeni.

39. Cu privire la transmiterea cheltuielilor.

Raportor: Muntean Elena, contabil-șef al Primăriei or. Căușeni.

40.Cu privire la casarea mijloacelor fixe a Primăriei or. Căuşeni.

Raportor: Muntean Elena, contabil-șef al Primăriei or. Căușeni.

41.Cu privire la modificarea și completarea unei Decizii a Consiliului orăşenesc Căuşeni.

Raportor: Muntean Elena, contabil-șef al Primăriei or. Căușeni.

Raportor: Vasile Boiștea, specialist al Primăriei or. Căușeni.

42Cu privire la aprobarea statelor de personal a primăriei orașului Căușeni.

Raportor: Maria Bocearov specialist al Primăriei or. Căușeni.

43.Cu privire la chestiuni locative.

Raportor: Victor Lebedev, viceprimarul or.Căușeni.

44.Cu privire la permiterea schimbării destinației construcțiilor.

Raportor: Victor Lebedev, viceprimarul or.Căușeni.

 

 

Primar Grigore Repeşciuc

 

 

 Ședințele comisiilor de specialiate

 

Comisia educație, tineret, sport, cultură, protecția socială și muncă va avea loc la data de 21 ora 14.00

 

Comisiei pentru agricultură, industrie şi relaţii funciare va avea loc la data de 22 ora 14.00

 

Comisia drept, administrare publică locală și relații internaționale va avea loc la data de 23 ora 12.00

 

 

Toate părțile interesate au dreptul de a participa, conform legislației în vigoare, la orice etapă a procesului decizional.

În scopul obținerii informației referitoare la procesul decizional, inclusiv să primiți proiectele de decizie insoțiet de materialele aferente , în condițiile Legii privind accesul la informație, vă puteți adresa în sala mică(etajul1), anticamera primăriei or. Căușeni, panoul informativ și pagina web a primăriei or. Căușeni.

Telefoane de contact: 0243-22144, 22233.

Recomandațiile pe marginea proiectului de decizie le puteți expedia pînă la data de 24.02.2017, ora 09.00:

- pe adresa: or. Căușeni, str. M. Radu, 3,

- le puteți depune personal în anticamera primăriei

- adresa de e-mail a primăriei: primaria@causeni.org

Date de contact a persoanelor responsabile de recepționarea și examinarea recomandărilor :

Ala Cucoș-Chiselița, secretarul Consiliului orășenesc Căușeni, tel. 0243-22144

Natalia Mungiu, specialist, tel. 0243-22233


Adrese Utile

Guvernul Republicii Moldova

Presedintia Republicii Moldova

Parlamentul Republicii Moldova

Pagina Oficiala

Proiectul de Sustinere a Autoritatilor Locale din Moldova

Meteo Căușeni


Curs Valutar