Orașul Căușeni
Administrația Publică
Relații cu Publicul
Informație Utilă
Arhiva Site-ului

Consultare publiсă


Categoria: ---       Data: 13-12-2016, 08:03

Primăria orașului Căușeni informează toate părțile interesate despre inițierea elaborării deciziilor și consultarea publică pe marginea următoarelor proiecte de decizie:

1.Cu privire la executarea bugetului orașului Căușeni pentru 9 luni ale anului 2016.

2. Cu privire la aprobarea în prima lectură a bugetului orașului Căușeni pentru anul 2017.

3. Cu privire la Notificarea Oficiului Teritorial Căușeni a Cancelariei de Stat

4. Cu privire la cererea prealabilă a cet. Noroșeanu Tatiana

5. Cu privire la cererea prealabilă depusă de către avocatul Grigore Demian în intereresul lui Beleavcenco Fevronia

6. Cu privire la reclamația depusă de reclamant-salariat Baltag Ecaterina

Toate părțile interesate au dreptul de a participa, conform legislației în vigoare, la orice etapă a procesului decizional.

În scopul obținerii informației referitoare la procesul decizional, inclusiv să primiți proiectele de decizie insoțiet de materialele aferente , în condițiile Legii privind accesul la informație, vă puteți adresa în sala mică(etajul1), anticamera primăriei or. Căușeni, panoul informativ și pagina web a primăriei or. Căușeni.

Telefoane de contact: 0243-22144, 22233.

Recomandațiile pe marginea proiectului de decizie le puteți expedia pînă la data de 15.12.2016, ora 09.00:

- pe adresa: or. Căușeni, str. M. Radu, 3,

- le puteți depune personal în anticamera primăriei

- adresa de e-mail a primăriei: primaria@causeni.org

Date de contact a persoanelor responsabile de recepționarea și examinarea recomandărilor :

Ala Cucoș-Chiselița, secretarul Consiliului orășenesc Căușeni, tel. 0243-22144

Natalia Mungiu, specialist, tel. 0243-22233


Adrese Utile

Guvernul Republicii Moldova

Presedintia Republicii Moldova

Parlamentul Republicii Moldova

Pagina Oficiala

Proiectul de Sustinere a Autoritatilor Locale din Moldova

Meteo Căușeni


Curs Valutar