Orașul Căușeni
Administrația Publică
Relații cu Publicul
Informație Utilă
Arhiva Site-ului

Deconectări programate


Categoria: ---       Data: 30-12-2016, 08:02


Consultare publiсă


Categoria: ---       Data: 13-12-2016, 08:03

 

 


Anunț cu privire la organizarea consultării publice


Categoria: ---       Data: 12-12-2016, 12:32

Primăria orașului Căușeni conform dispoziției primarului nr. 02/1-7-473 din 12.12.2016, iniţiază începînd cu data de 16.12.2016 consultări publice a proiectului„Programului de realizare a evaluării impactului asupra mediului pentru activitatea planificata: „Asistenţa tehnică şi instituţională în tratarea deşeurilor solide în Regiunea de Sud a Moldovei. Depozitul regional de deşeuri din or. Căuşeni” .


Anunț


Categoria: Noutăți       Data: 12-12-2016, 06:44

Primăria orașului Căușeni anunță concurs pentru cea mai originală amenajare a sediului instituției, întreprinderii, organizației cu prilejul Sărbătorilor de Iarnă.

Cele mai reușite amenajări vor fi menționate:

I loc - 1000lei;

II loc - 700lei,

III loc - 500lei.

 

 Consultare publiсă


Categoria: ---       Data: 7-12-2016, 07:55

Primăria orașului Căușeni informează toate părțile interesate despre inițierea elaborării deciziei și consultarea publică pe marginea următorului proiect de decizie:

1.Cu privire la oportunitatea activității Centrului de reabilitare și resocializare a copiilor aflați în dificultate ,, Alter Ego,, și prelungirea termenului de amplasare în blocul nr. 6 a grădiniței nr. 1”

 

Toate părțile interesate au dreptul de a participa , conform legislației în vigoare, la orice etapă a procesului decizional.

În scopul obținerii informației referitoare la procesul decizional, inclusiv să primiți proiectul de decizie insoțit  de materialele aferente , în condițiile Legii privind accesul la informație, vă puteți adresa în sala mică(etajul1), anticamera primăriei or. Căușeni, panoul informativ și pagina web a primăriei or. Căușeni.

Telefoane de contact: 0243-22144, 22233.

Recomandațiile pe marginea proiectului de decizie  le puteți expedia pînă la data de 09.12.2016, ora 09.00:

- pe adresa: or. Căușeni, str. M. Radu, 3,

- le puteți depune personal în anticamera primăriei

- adresa de e-mail a primăriei: primaria@causeni.org

Date de contact a persoanelor responsabile de recepționarea și examinarea recomandărilor :

Ala Cucoș-Chiselița, secretarul Consiliului orășenesc Căușeni, tel. 0243-22144

Natalia Mungiu, specialist, tel. 0243-22233


Adrese Utile

Guvernul Republicii Moldova

Presedintia Republicii Moldova

Parlamentul Republicii Moldova

Pagina Oficiala

Proiectul de Sustinere a Autoritatilor Locale din Moldova

Meteo Căușeni


Curs Valutar